Uncategorized

Guru

ഗുരു

Guru

അക്ഷരം അറിവാണ്

അറിവ് അഗ്നിയാണ്

അഗ്നി പകരുന്നവനാണ് ഗുരു…

   ഗുരു ശിഷ്യന്റെ നെറുകയിൽ

മുനയുളിയെറിഞ്ഞാലും

   ഗുരു ശിഷ്യന്റെ പെരുവിരൽ മുറിച്ചലും

   ശിഷ്യന് ഗുരു എന്നും ഗുരു തന്നെ…

– ജൊവാൻ

Advertisements

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s