രക്ഷ തേടുന്നവരെ… Fr Xavier Kunnumpuram mcbs

Genre : Entrance Song for Holy Mass

Type : Christian Devotional

Song : Raksha Thedunnavare…

Singer : Fr. Xavier Kunnumpuram mcbs

Lyrics & Music : Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs

Orchestration : Pradeep Tom Sound

Designing : Ajith A George Audio

Album : Karuthunna Sneham

For the KARAOKE of this song please click on : https://youtu.be/miAeEnAlZ2o

Lyrics:

രക്ഷ തേടുന്നവരേ

രക്ഷകനരികെ വരൂ

രക്ഷാകരമാം ബലിയിൽ

പങ്കുചേരാനണയൂ

 

മാതാവും മാലാഖമാരും

സകല വിശുദ്ധരുമൊന്നായ്

അണി ചേരുന്നൊരു വേദിയിതാ

സ്തുതി പാടുന്നൊരു സമയമിതാ

 

എൻ്റെ ജീവനു മോചനമേകാൻ

കുരിശിലൊഴുക്കിയ തിരു നിണവും

എൻ്റെ ജീവനു ഭോജനമാകാൻ

കുരിശിൽ മുറിഞ്ഞൊരാ ശരീരവും

അനുഭവമാക്കുന്നീബലിവീണ്ടും

രക്ഷാ വാതിൽ തുറക്കുന്നു

 

ലോക മോഹം ഇരുളുവിരിക്കും

വഴികളിലൂടെ നീങ്ങുമ്പോൾ

പാപത്തിൻ്റെ തടവറയിൽഞാൻ

മോചനമില്ലാതുഴലുമ്പോൾ

പരിഹാരത്തിന്നീബലിയെൻ്റെ

പാപകടങ്ങൾ മായ്ക്കുന്നു

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s