Information

Eucharistic Miracle at Vilakkannur, Kannur, Kerala, India

6:45 Wednesday 15 November 2013: കണ്ണൂര്‍ ജില്ല യില്‍ വിളക്കന്നൂര്‍ പള്ളിയില്‍ വി . കുര്‍ബാനയില്‍ നടന്ന അത്ഭുതം: തിരുവോസ്തിയില്‍ യേശുവിന്‍റെ മുഖം കാണപ്പെട്ടു.

Eucharistic Miracle

 at Vilakkannoor Church (Kannur, Kerala, India) During Holy Qurbana / Holy Mass

News: കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വിളക്കന്നൂര്‍ ഗ്രാമത്തിലെ ക്രിസ്തു രാജാ ദേവാലയത്തിൽ ദിവ്യ ബലിക്കിടയിൽ തിരുവോസ്തിയിൽ യേശുവിന്റെ തിരുമുഖം തെളിഞ്ഞു വന്നു. ഈ അത്ഭുതം കാണാൻ ആയിരങ്ങളാണ് വന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കരുണാമയനായ യേശുവിനു സ്തുതി , അമേൻ Miracle happened at Vilakkannoor church located in Kannur Dist, Kerala, on 15th Nov 2013 during morning Mass at 6. 45.

Eucharistic Miracle, Vilakkannoor 5

Categories: Information

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s