Uncategorized

10 കടംകഥകൾ

കടംകഥകൾ

1. കുത്തിയാൽ മുളക്കില വേലിയിൽ പടരും

2. കൈപ്പത്തിപോലെ ഇല വിരൽ പോലെ കായ

3. കൊമ്പിൻമേൽ തുളയുള്ള കാള

4. ചുണ്ടിലെങ്കിലും ചിരിക്കും കരയും അട്ടഹസിക്കും

5. ജീവനില്ല, കാലുമില്ല ഞാൻ എത്താത്ത ഇടംവുമില്ല എന്നെക്കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ദുഷ്ക്കരം

6. അടിയിൽ വെട്ടി ഇടക്ക് കെട്ടി തലയിൽ ചവുട്ടി

7. തൊലില്ല കുരുവില്ല പഴം തൊട്ടാൽ കൈനക്കിക്കും പഴം

8. നീണ്ടു നീണ്ടു മാനംനോക്കി പോകുന്ന പച്ചകുപ്പായക്കാരൻ

9. പഞ്ചപാണ്ഡവന്മാർ അഞ്ചുപേർക്കുംകൂടെ ഒരേഒരു മുറ്റം

10. പകലെല്ലാം മിന്നി മിന്നി രാത്രി ഇരുട്ടറയിൽ

Type your Answers in the Comment Box Below >

Categories: Uncategorized

2 replies »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s