Uncategorized

സഹയാത്രികൻ – 003

‘പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും പഠിക്കുക’ എന്ന് നാം പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്ന, പറയുന്ന ഉപദേശമാണ്. എന്താണ് പ്രകൃതിയിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന പാഠം?… അത് വച്ചുകെട്ടലുകൾ ഇല്ലാതെ ജീവിക്കുക എന്നതാണ്. നാം എന്തായിരിക്കുന്നുവോ അത് അംഗീകരിച്ച്, നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് സംതൃപ്തമായി ജീവിക്കുക. ഞാൻ മറ്റാരോ ആയിരുന്നെങ്കിൽ “മല മറിച്ചേനെ” എന്നിനി പറയരുത്. പ്രകൃതി പറയുന്നു നാം നാമായാൽ മതി. എനിക്കും നിനക്കും ഈ ഭൂമിയിൽ വളരാൻ ഇടമുണ്ട്, സാഹചര്യമുണ്ട്. വളരുക, മുന്നേറുക… ഞാൻ ഞാനായിരിക്കുക, നീ നീയും ആയിരിക്കുക… വച്ചുകെട്ടലുകൾ ദൂരെ എറിയുക… ശുഭദിനം…

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s