Uncategorized

സഹയാത്രികൻ – 006

ജീവിതത്തിലെ പ്രതികൂല  നിമിഷങ്ങളിൽ നിങ്ങളുടെ പുറത്ത് തട്ടി, “ഞാനുണ്ട് നിന്റെ കൂടെ” എന്ന് പറയാൻ ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റം സമ്പന്നൻ… അല്ലാത്തപക്ഷം നിങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റം ദരിദ്രൻ. ഇവിടെ പണവും പ്രതാപവും ഒന്നും സമ്പന്നതയുടെ മാനദണ്ഡമല്ലാതാവുന്നു… അതിനാൽ നല്ല സൗഹൃദങ്ങൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നരാവാം നമുക്ക്…

Categories: Uncategorized

1 reply »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s