Information

ദശാംശം ആർക്ക്, എന്തിനുവേണ്ടി നൽകണം

ബൈബിൾ ദൈവ വചനമായി അംഗീകരിക്കുന്ന എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും ദശാംശം നൽകണം എന്നുണ്ട്. ചിലരെങ്കിലും അതുനൽകുന്നുമുണ്ട് നമ്മൾ ദശാംശം നൽകുന്ന സമയം അത് ആരുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കണം ആ പണംകൊണ്ട് എന്തുചെയ്യണം? ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമം പിന്നെ പുതിയ നിയമം ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തുപറയുന്നു ? അവസാനം തിരുസഭയുടെ ഔദ്യോഗിക പ്രബോധനത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് എന്തുപറയുന്നു ?

Categories: Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s