എല്ലാ കണ്ണും അമേരിക്കയിലേക്ക്; ട്രംപ് വരുമോ?; ശശി തരൂര്‍ പറയുന്നു | Shashi Tharoor | US Election

Watch “എല്ലാ കണ്ണും അമേരിക്കയിലേക്ക്; ട്രംപ് വരുമോ?; ശശി തരൂര്‍ പറയുന്നു | Shashi Tharoor | US Election” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s