Music

“താരം വാൽക്കണ്ണാടി നോക്കി” by Violinist Kottayam Malavika

വീണ്ടും ഒരു suggesion song വരുന്നുണ്ട്….” താരം വാൽക്കണ്ണാടി നോക്കി” ഇഷ്ഠായൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ..തെറ്റുകൾ ഉണ്ട് അതെല്ലാം ക്ഷമിക്കണേ..🙏…😁

by Violinist Kottayam Malavika

Categories: Music

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s