നാളെ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്; വെളളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ തീരം തൊടും | Burevi Cyclone

Watch “നാളെ ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ്; വെളളിയാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ തീരം തൊടും | Burevi Cyclone” on YouTube

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s