Joseph Annamkutty Jose

തോറ്റിട്ടും ജയിക്കുന്നവർ

തോറ്റുപോയതിൽ സങ്കടമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഥ ഒരു പുഞ്ചിരി നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയേക്കും!

തോറ്റുപോയതിൽ സങ്കടമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കഥ ഒരു പുഞ്ചിരി നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയേക്കും!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s