Inspirational

INSPIRATIONAL BIBLE VERSES അനുഗ്രഹ വചസുകൾ

അനുഗ്രഹ വചസുകൾ

അനുഗ്രഹ വചസുകളുടെ ഭാഗമായുള്ള 50 ബൈബിൾ വചനങ്ങൾ. ജീവിതത്തിലെ പല സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സഹായത്തിനെത്തുന്ന വചനങ്ങളാണവ. ഈ വചനങ്ങൾ മനപാഠമാക്കി നമ്മുക്ക് പുതുവർഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം

1.കരുണയുടെ വചനങ്ങൾ
https://youtu.be/vg1uxlcZnBg
2. രോഗസൗഖ്യത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ
https://youtu.be/fOl8X8Y2iaA
3. അനുസരണത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ
https://youtu.be/7s5lAPC3SlQ
4. ദാനധർമ്മത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ
https://youtu.be/99j8etEJ1iI
5. വിശ്വസ്തതയുടെ വചനങ്ങൾ
https://youtu.be/sLuN_QCkKio
6. പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ നൽകുന്ന വചനങ്ങൾ
https://youtu.be/6qr33GB473A
7. സ്നേഹത്തിന്റെ വചനങ്ങൾ
https://youtu.be/hMNWRhIqOH0
8. പരീക്ഷകൾക്കൊരുക്കമായി പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന വചനങ്ങൾ
https://youtu.be/YTvnafO88R0
9. കുടുംബത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മ്മക്ക് സഹായിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ
https://youtu.be/8Ya5KDhh9bU
10. യാത്രക്ക് പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന വചനങ്ങൾ
https://youtu.be/I3ShZ3xVzk4
11. നന്ദിയുടെ വചനങ്ങൾ
https://youtu.be/Gx2PXYHBxI4
12. മാതാപിതാക്കളോടുണ്ടാകേണ്ട ബഹുമാനം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ
https://youtu.be/VYU8XpqI7VQ
13 പ്രഭാതത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന വചനത്
https://youtu.be/wcbT0CkxOd4
14. വിശുദ്ധിയിൽ വളരാൻ സഹായിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ
https://youtu.be/9SqUk1esWNo
15. വിദ്വേഷവും വെറുപ്പം ഉപേക്ഷിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന വചനങ്ങൾ
https://youtu.be/G4vH8_Wfr9c
16. സങ്കടങ്ങളിൽ ആശ്വാസം നൽക്കുന്ന വചനങ്ങൾ
https://youtu.be/NdryRHwwxdY
17. പഠനത്തിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കാവുന്ന വചനങ്ങൾ
https://youtu.be/l4_yPWi1crQ

Categories: Inspirational

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s