News & Events

പ്രണാമം സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ

പ്രണാമം സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ 🙏🙏 മനസ്സിന് എന്നും കുളിർമയേകുന്ന ചില ഓർമ്മകൾ 🙏🙏 പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചറിനോടൊപ്പം ടീച്ചറിന്റെ വീട്ടിൽ ആയിരുന്ന ഈ ദിവസം, എന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദിനമാണ്.

Categories: News & Events

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s