Uncategorized

ജീവനുള്ള പുൽകൂട്

ബുദ്ധിവികാസം പൂർണ്ണമാകാത്തവരുടെ പുനരധിവാസ കേന്ദ്രമായ കുടമാളൂരുള്ള സംപ്രീതിയിലെ പ്രിയപ്പെട്ട മാലാഖമാർ ഈ വർഷത്തെ പുൽക്കൂട്ടിലെ ജീവൻ തുടിക്കുന്ന ഭാവങ്ങളായപ്പോൾ… ഏവർക്കും ദൈവാനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ ക്രിസ്തുമസ് – പുതുവത്സരാശംസകൾ ….. Single shot video https://youtu.be/QSDkMBW6ytM

ജീവനുള്ള പുൽകൂട്

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s