Uncategorized

അനേകരുടെ വീഴ്ചയ്ക്ക് കാരണമായ സാത്താൻ പറഞ്ഞ 2 നുണകൾ. ഈ സത്യം അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ വീണുപോവില്ലായിരുന്നു.

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s