Audio Book

Audio Book കുന്തുരുക്കം 16: പതിനാലാം സങ്കീര്‍ത്തനത്തിന്റെ അവസാനം | ജി. കടൂപ്പാറയിൽ

Audio Book കുന്തുരുക്കം 16: പതിനാലാം സങ്കീര്‍ത്തനത്തിന്റെ അവസാനം | ജി. കടൂപ്പാറയിൽ

കുന്തുരുക്കം 16: പതിനാലാം സങ്കീര്‍ത്തനത്തിന്റെ അവസാനം

ഭൂമിയില്‍ വച്ചു ഇനി ഒരിക്കലും തമ്മില്‍ കാണുകയില്ല എന്ന തീര്‍ച്ചയില്‍ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരാളെ കാണുമ്പോള്‍ ഉണ്ടാകുന്ന വികാര-വിചാരങ്ങളുടെ അവതരണമാണ് ഈ അദ്ധ്യായം.

“ഈ കണ്ണുകളാല്‍ നമ്മളിനി ഒരിക്കലും ഈ ഭൂമിയില്‍ വച്ചു കാണുകയില്ല.” എന്റെ ദൈവമേ എന്തൊരു അവസ്ഥയാണിത്?

ഒടുവില്‍ ആ ദിനമെത്തി. മരണത്തിന്റെ ദിനം. നമ്മളും ഒരു ദിവസം പോകേണ്ടതാണ്.

Categories: Audio Book

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s