ജോസഫ് ചിന്തകൾ

ജോസഫ് ഏറ്റവും വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ അപ്പൻ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 93

ജോസഫ് ഏറ്റവും വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ അപ്പൻ

 
യൗസേപ്പിതാവ് മനുഷ്യ വംശത്തിലെ ഏറ്റവും വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ അപ്പനാണ്. മനുഷ്യരാരിശിയോടുള്ള ദൈവ പിതാവിൻ്റെ കടുത്ത വാത്സല്യമായിരുന്നല്ലോ ദൈവപുത്രൻ്റെ മനുഷ്യവതാരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം. സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവ് തൻ്റെ ഏകജാതനെ ഭൂമിയിലേക്കു അയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തൻ്റെ പ്രതിനിധിയായി ഈശോയ്ക്കു വാത്സല്യവും കരുതലും നൽകാൻ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തത് നസറത്തിലെ ഒരു സാധാരണ മരപ്പണിക്കാരനായ യൗസേപ്പിതാവിനെയാണ്.
 
അതിശയം നിറഞ്ഞ വാക്കുകളെക്കാൾ വാത്സല്യം നിറഞ്ഞ കരുതലുകൾ നൽകി ദൈവപുത്രനെ ഭൂമിയിൽ ശുശ്രൂഷിച്ചു യൗസേപ്പിതാവ് ദൈവ പിതാവിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ഏക പ്രതിനിധിയായി. ആർക്കും എപ്പോഴും പ്രായഭേദമില്ലാതെ സമീപിക്കാൻ പറ്റുന്ന വ്യക്തി. യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ വാത്സല്യം നമ്മുടെ ഭയാശങ്കകളെ ദൂരെയകറ്റുകയും ജീവിതത്തിനു സുസ്ഥിരത സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യഥാർത്ഥമായ വാത്സല്യം മറ്റുള്ളവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്യും. ഒന്നു വിളിച്ചാൽ ഓടിയെത്തുകയും കരഞ്ഞാൽ കണ്ണീർ തുടയ്ക്കുകയും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത സ്നേഹം കൊണ്ടു മക്കളെ തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അപ്പന്മാർ യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ ഇന്നിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളാണ്.
 
ഇനിയും കൈമോശം വന്നു ചേർന്നിട്ടില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ വാത്സല്യത്തിൻ്റെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ ഓരോ തിരുസ്വരൂപവും ചിത്രവും. നിഷ്കങ്ക വാത്സല്യം അന്യോന്യം പകരുന്ന സമൂഹങ്ങളും കുടുംബങ്ങളും മാത്രമേ യൗസേപ്പിതാവിനു പ്രീതികരമാകു.
 
ഫാ. ജയ്സൺ കുന്നേൽ mcbs
Advertisements

Author of the Content: Fr. Jaison Kunnel MCBS, Ludwig-Maximilians-Universität München
Source: – Official Facebook Page: https://www.facebook.com/jaison.alex.16/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s