മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ

മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ

1. മുസ്ലിം സ്ത്രീ ഭർത്താവിന്റെ ഏക ഭാര്യ അല്ല. ഭർത്താവിന്റെ നിരവധി ഭാര്യമാരിൽ ഒരുവൾ മാത്രം.

ഖുറാൻ 4: 3 – ൽ”…… നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ട സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് രണ്ടോ മൂന്നോ നാലോ പേരെ വിവാഹം ചെയ്യുക”.

2. ഭാര്യയെ മർദ്ദിക്കാൻ അള്ളാഹു ഭർത്താവിന് അനുവാദം നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഖുറാൻ 4:34 -ൽ “….. ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീ അനുസരണക്കേട് കാണിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ശങ്കിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവരെ ഗുണദോഷിക്കുക. കിടപ്പറകളിൽ അവരുമായി അകന്നു നിൽക്കുക. അടിക്കുകയും ചെയ്യുക”.

3. ഭാര്യ ഭർത്താവിന്റെ കൃഷിയിടം.

ഖുറാൻ 2:223 -ൽ “നിങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾ നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടമാകുന്നു. നിങ്ങളാഗ്രഹിക്കുംവിധം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കൃഷിയിടത്ത് ചെല്ലാവുന്നതാണ് “.

4. മുസ്ലിം സ്ത്രീക്ക് വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ല. അവരുടെ ജീവിതം പർദ്ദക്ക് ഉള്ളിലാണ്.

ഖുറാൻ 24:31-ൽ ” നീ സത്യവിശ്വാസികളോടു പറയുക. അവരും തങ്ങളുടെ ദൃഷ്ടികൾ നിയന്ത്രിക്കണം . ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണം…… ശിരോവസ്ത്രം മാറിടത്തിനു മീതെ താഴ്ത്തിയിടണം”.

വാസ്തവത്തിൽ പർദ്ദ അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തല്ലായിരുന്നു. ഉമറിന്റെ താത്പര്യം ആയിരുന്നു അത്. ഉമറിന്റെ താൽപര്യം മുഹമ്മദ് ആയത്തായിട്ടു എഴുതി വെപ്പിച്ചു. പിന്നീടത് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്തായിട്ടു ഇറങ്ങി എന്നു മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. (ഖുർആൻ 33:59 , സ്വഹീഹുൽ ബുക്കാരി, ഹദീസ് നമ്പർ 118, ഹദീസ് നമ്പർ 255 തുടങ്ങിയവ വായിക്കുക).

5. പരമ്പരാഗതമായി ലഭിക്കുന്ന സ്വത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പുരുഷനു കിട്ടുന്നതിന്റെ പകുതി സ്വത്തിനു മാത്രമേ മുസ്ലീം സ്ത്രീകൾക്കു അവകാശമുള്ളൂ.

ഖുറാൻ 4:11 – ൽ ” നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളോട് വസ്വിയ്യത്ത് ചെയ്യുന്നു . ആണിന് രണ്ടു പെണ്ണിന്റെ ഓഹരിക്കു തുല്യമായതുണ്ട് എന്ന് “. സ്ത്രീയുടെ സ്വത്ത് അവകാശത്തെ എടുക്കുകളഞ്ഞ അള്ളായുടെ നീതിരഹിതമായ പ്രവർത്തിയെ മുഹമ്മദ് അമാനി മൗലവി നീതീകരിക്കുന്നതു കാണൂ : ” ധനത്തിന്റെ ആവശ്യം സ്ത്രീയെക്കാൾ പുരുഷനാണ് നേരിടുന്നത്….. ഇതാണ് പുരുഷന് സ്ത്രീയുടെ ഇരട്ടി നിശ്ചയിച്ചതിലടങ്ങിയ ചില തത്വങ്ങൾ ” ഹോ ! മൗലവിയുടെ ധനതത്വശാസ്ത്രം ഭയങ്കരം തന്നെ !! .

6. രണ്ടു സ്ത്രീകൾ നൽകുന്ന തെളിവ് ഒരു പുരുഷൻ നൽകുന്നതെളിവിന് തുല്യമായി മാത്രമേ കണക്കാക്കൂ.

ഖുറാൻ 2: 282 – ൽ “…… നിങ്ങളിലെ രണ്ടു പുരുഷൻമാരെ സാക്ഷി നിർത്തണം . അഥവാ , രണ്ടു പുരുഷന്മാരില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമുള്ള ഒരു പുരുഷനും രണ്ടു സ്ത്രീകളും സാക്ഷികളാ യുണ്ടാവണം”.

7. സ്ത്രീകൾക്ക് കരയുവാനുള്ള അവകാശം ഇല്ല.

“ആയിഷ (റ) പറയുന്നു : ഇബ്നു ഹാരിസത്ത് , ജഅഫർ , ഇബ്നുറവാഹ , എന്നിവരുടെ മരണ വൃത്താന്തം എത്തിയപ്പോൾ തിരുമേനി ദുഃഖിതനായി . അതിനിടക്ക് ഒരാൾ തിരുമേനിയുടെയടുക്കൽ വന്നിട്ട് ജഅഫറിന്റെ ഭാര്യയെപ്പറ്റിയും അവരുടെ കരച്ചിലിനെപ്പറ്റിയും പറഞ്ഞു . അപ്പോൾ അവരെ അതിൽ നിന്ന് തടയാൻ തിരുമേനി കൽപ്പിച്ചു . അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോയി കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ ശേഷം മടങ്ങി വന്നു . അവർ അദ്ദേഹത്തെ അനുസരിക്കുന്നില്ലെന്ന് തിരുമേനിയെ അറിയിച്ചു . അവരെ അതിൽ നിന്നു തടയാൻ വീണ്ടും തിരുമേനി കൽപ്പിച്ചു . അദ്ദേഹം പോയി മൂന്നാം പ്രാവശ്യവും മടങ്ങി വന്നു പറഞ്ഞു . ദൈവദൂതരേ ആ സ്ത്രീകൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൂട്ടാക്കുന്നില്ല . അവരുടെ വായിൽ കുറെ മണ്ണ് വാരിയിടുക എന്ന് തിരുമേനി അരുളിയതായി ആയിഷ പറയുന്നു”. (സ്വഹീഹുൽ ബുക്കാരി , ഹദീസ് നമ്പർ 636).

എന്തൊരു ക്രൂരത ! സ്വന്തം ഭർത്താവിന്റെ മരണത്തിൽ കരഞ്ഞ ഭാര്യയുടെ വായിൽ മണ്ണുവാരിയിടാൻ പറഞ്ഞ മുഹമ്മദിന്റെ മതമാണ് സ്ത്രീകൾക്കു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകിയതു പോലും ! എന്തൊരു ദുരന്തം ! !

8. ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കാം.

ഖുറാൻ 65:1-ൽ “നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇദ്ദ തുടങ്ങാനുള്ള അവസരത്തിൽ വിവാഹ മോചനം നടത്തുക”.

9. ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുക എളുപ്പം.

മുതലാക്ക് ( മൂന്ന് തലാക്ക് ) യിലൂടെ ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കാം.

ഖുറാൻ 2 : 228, 229

(ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ മുതലാക്ക് നിയമം മൂലം കുറ്റകരം ആയിട്ടൊള്ളു. ഖുറാൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുതലാക്ക് ഇപ്പോഴും സാധുവാണ്. ആദ്യം ഈ പ്രശോനോത്തരി നടത്തിയ ഗൾഫ് രാജ്യം ഉൾപ്പെടെ മുതലാക്ക് സാധുവാണ്.)

10. ഉപേക്ഷിച്ച ഭാര്യയെ വീണ്ടും ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാം.

മൂന്ന് തലാക്ക് ചൊല്ലി ഉപേക്ഷിച്ച ഭാര്യയെ വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാം.

ആ സ്ത്രീ മറ്റൊരു പുരുഷനെ വിവാഹം ചെയ്തു, അദ്ദേഹവും ആയി ലൈംഗീക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട ശേഷം ആ സ്ത്രീയെ രണ്ടാം ഭർത്താവ് മൂന്ന് തലാക്ക് ചൊല്ലി ഉപേക്ഷിച്ചാൽ ആദ്യ വ്യക്തിക്ക് ഈ സ്ത്രീയെ വീണ്ടും ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാം. ഇതിന് ഹലാൽ നിക്കാഹ് എന്നാണ് പറയുക.

ഖുറാൻ 2 : 230.. ൽ, ഇനിയും (മൂന്നാമതും) അവന്‍ അവളെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ അതിന് ശേഷം അവളുമായി ബന്ധപ്പെടല്‍ അവന് അനുവദനീയമാവില്ല; അവള്‍ മറ്റൊരു ഭര്‍ത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുന്നത് വരേക്കും. എന്നിട്ട് അവന്‍ (പുതിയ ഭര്‍ത്താവ്‌) അവളെ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ (പഴയ ദാമ്പത്യത്തിലേക്ക്‌) തിരിച്ചുപോകുന്നതില്‍ അവരിരുവര്‍ക്കും കുറ്റമില്ല; അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമപരിധികള്‍ പാലിക്കാമെന്ന് അവരിരുവരും വിചാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍. അല്ലാഹുവിന്റെ നിയമപരിധികളത്രെ അവ. മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളുകള്‍ക്ക് വേണ്ടി അല്ലാഹു അത് വിവരിച്ചുതരുന്നു.

11. ഭാര്യക്ക് വേറെ ഒരു പുരുഷനും ആയി സംസാരിക്കണം എങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തെ അവൾ മകൻ ആക്കണം. മകൻ ആക്കേണ്ടത് അവൾ അവന് മുല കുടിക്കാൻ നൽകികൊണ്ട് ആണ്.

മുലകുടി ഹദീസ്.

ആയിശ നിവേദനം: സുഹൈലിന്‍റെ മകള്‍ സഹ്ള ഒരിക്കല്‍ നബിയുടെ അരികില്‍ വന്നു പറഞ്ഞു: ‘അല്ലാഹുവിന്‍റെ റസൂലെ, സാലിം എന്‍റെ അടുത്തു പ്രവേശിക്കുന്നതില്‍ അബുഹുദൈഫ:യുടെ (സഹ്ളയുടെ ഭര്‍ത്താവാണ് അബുഹുദൈഫ:) മുഖത്ത് വെറുപ്പുള്ളതായി തോന്നുന്നു.’ അപ്പോള്‍ നബി പറഞ്ഞു: ‘അയാള്‍ക്ക് നീ മുലപ്പാല്‍ കൊടുക്കുക.’ അവള്‍ ചോദിച്ചു: അയാള്‍ വലിയ മനുഷ്യനാണല്ലോ, എങ്ങനെ ഞാന്‍ മുലപ്പാല്‍ കൊടുക്കും?’ അപ്പോള്‍ നബി പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു: അയാള്‍ വലിയ മനുഷ്യനാണെന്ന് എനിക്കറിയാം.’ (സ്വഹീഹ് മുസ്ലീം, വാല്യം 2, ഭാഗം 17, ഹദീസ്‌ നമ്പര്‍ 26) https://sunnah.com/nasai/26/125

നബി (സ) സുഹയിലിന്റെ പുത്രി സഹ് ലയോട് സാലിമിനെ മുലയൂട്ടാൻ കല്പിക്കുകയും അവർ അപ്രകാരം പ്രവര്ത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവർ അധ്യേഹത്തെ (സാലിമിനെ) പുത്രൻ ആയി ഗണിച്ചു വന്നു. ഉർവ തുടരുന്നു:(പിന്നീട്) ആയിഷ (റ ) യും തന്റെ അരികിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാനിഷ്ടപെടുന്ന പുരുഷന്മാരോട് ഈ രീതി അനുവർത്തിച്ചു തുടങ്ങി. അവർ തന്റെ സഹോദരി ഉമ്മുകുലുസുവിനോടും അവരുടെ സഹോദരീ പുത്രികലോടും തങ്ങൾക്കു ഇഷ്ടപെട്ടവരെ അരികിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ ഇതേ മാര്ഗം സ്വീകരിക്കുവാൻ നിർദേശിക്കുകയും ചെയ്തു(സഹീഹ് മുസ്ലിം )

12. മാതാപിതാക്കൾ അവിശ്വാസികളാണെങ്കിൽ അവരെ തള്ളിക്കളയണം.

ഖുറാൻ 9:23 – ൽ “വിശ്വസിച്ചവരെ, നിങ്ങൾ സ്വന്തം പിതാക്കളെയും സഹോദരങ്ങളേയും നിങ്ങളുടെ രക്ഷാധികാരികളാക്കരുത്. അവർ സത്യ വിശ്വാസത്തെക്കാൾ സത്യ നിഷേധത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന വരെങ്കിൽ ! നിങ്ങളിലാരെങ്കിലും അവരെ രക്ഷാധികാരികളാക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ തന്നെയാണ് അക്രമികൾ”.

13. മുകളിൽ കണ്ട ദുരിതങ്ങളെല്ലാം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന സ്ത്രീകൾ മതം ഉപേക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ (അതു പുരുഷനായാലും) അവർകൊല്ലപ്പെടണം.

“താൻ സ്വീകരിച്ച ഇസ്ലാം മതത്തേയും മുസ്ലീം സമൂഹത്തേയും വെടിഞ്ഞ് പോകുന്നവനെയും വധിക്കാം”. (സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി, ഹദീസ് നമ്പർ 2089).

14. വിവരിച്ചാൽ തീരാത്ത ദുരിതവും പേറി ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന മുസ്ലീം സ്ത്രീകൾ മരിച്ചാൽ അള്ളായുടെ പരലോകത്തും എത്തുകയില്ല.

“ഉസാമ പറയുന്നു: തിരുമേനി അരുളി . ഞാൻ നരകകവാടത്തിൽ ചെന്നു നിന്നു നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്നവരിൽ ഭൂരിപക്ഷവും സ്ത്രീകളാണ് “. (സ്വഹീഹുൽബുഖാരി, ഹദീസ് നമ്പർ 1812).

“തിരുമേനി അരുളി : ഞാൻ നരകത്തെ കണ്ടു. ഞാൻ കണ്ടതുപോലെയുള്ള ഭയാനകമായ ഒരു കാഴ്ച്ച ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ടിട്ടേയില്ല. നരകവാസികൾ ഭൂരിഭാഗവും സ്ത്രീകളായിരുന്നു”.
(സ്വഹീഹുൽബുഖാരി , ഹദീസ് നമ്പർ 545).

“ഒരിക്കൽ തിരുമേനി വലിയ പെരുന്നാൾ ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ പെരുന്നാൾ ദിവസം നമസ്ക്കാര മൈതാനത്ത് സ്ത്രീകളുടെ അടുക്കലേക്കു വന്നു. അവിടെ വെച്ചു അരുളി. സ്ത്രീ സമൂഹമേ നിങ്ങൾ ദാനധർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക . നരകവാസികളിൽ അധികമാളുകളേയും സ്ത്രീകളായിട്ടാണ് ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത് . തിരുമേനി എന്താണിങ്ങനെ സംഭവിക്കാൻ കാരണം ? ആ സ്ത്രീകൾ ചോദിച്ചു. തിരുമേനി അരുളി. അവർ മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ശപിച്ചും കൊണ്ടും ശകാരിച്ചുകൊണ്ടുമിരിക്കും. മാത്രമല്ല ഭർത്താക്കന്മാരോട് നന്ദി കേട് കാണിക്കുകയും ചെയ്യും”. (സ്വഹീഹുൽ ബുഖാരി, ഹദീസ് നമ്പർ 203).

കഷ്ടം ! ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകളോടുള്ള മുഹമ്മദിന്റെ വിരോധം കണ്ടോ ? പാവം സ്ത്രീകൾ. തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ നരകത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെന്ന സത്യം പാവം സ്ത്രീകളിൽ എത്ര പേർക്കറിയാം ?

15. ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകൾ മാത്രമല്ല പുരുഷന്മാർ ഉൾപ്പെടെ സർവ്വരും നരകത്തിൽ പ്രവേശിക്കും.

ഖുറാൻ 19:71 – ൽ “ആ നരകത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ആരും തന്നെ പ്രവേശിക്കാതിരിക്കയില്ല . അത് താങ്കളുടെ രക്ഷിതാവിന്റെ തീരുമാനിക്കപ്പെട്ട ബാദ്ധ്യതയാകുന്നു”. (വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വ്യഖ്യാനം , കെ.വി.മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ).

ഈ ഭൂമിയിൽ ദുരിത ജീവിതവും മരണാനന്തരം നരകത്തിലും ചെന്നവസാനിക്കുന്ന സ്ത്രീകൾ ഇസ്ലാമിനകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ മറ്റ് മതങ്ങളിലെങ്ങും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിത്വവും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇസ്ലാംമതം മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്നതെന്ന് എഴുതിപ്പിടിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അതിന് അപാര തൊലിക്കട്ടി തന്നെ വേണം.

ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകളുടെ ഇഹലോകത്തെയും പരലോകത്തെയും ജീവിതം ആണ്‌ മുസ്ലിം മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇവിടെ പരിശോധിച്ചത്. നമ്മുടെ ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഈ പഠനം എത്തിച്ചു നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ലൗ ജിഹാദിന്റെ ഭാഗം ആകാതിരിക്കാൻ പരിശ്രമിക്കാം.

പാവം മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ. തങ്ങളുടെ ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഇഹലോകത്തിൽ വച്ചും നരകതുല്യം. പരലോകത്തിൽ വച്ചും നരകത്തിലാണ് അവസാനിക്കുന്നതെന്ന സത്യം പാവം സ്ത്രീകളിൽ എത്ര പേർക്കറിയാം?

ചുരുക്കുന്നു.

ക്രൈസ്തവ, ഹൈന്ദവ കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കാൻ മുസ്ലിം സമൂഹം ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പോസ്റ്റ്‌ന് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യത്തോടൊ, മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിലും നമ്മുടെ ഇടയിലും പ്രചാരം നൽകാം.

മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ ഗൂഢലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളെ രക്ഷിക്കാം. ഈ അന്ധകാര ശക്തിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾക്ക് അകന്നു നിൽക്കാം.

Author: Unknown

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s