ജോസഫ് ചിന്തകൾ

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവ്: ദൈവവിളിയുടെ സംരക്ഷകൻ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 139

വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവ്: ദൈവവിളിയുടെ സംരക്ഷകൻ

st.-joseph-in-prayer

 
ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി ലോക ദൈവ വിളി ദിനമായിരുന്നു. ദൈവവിളിക്കു വേണ്ടി ലോകമെമ്പാടുമുള്ള കത്തോലിക്കർ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടപ്പെട്ട ദിനം ഇത്തവണത്തെ ലോക ദൈവവിളി ദിന സന്ദേശത്തിൽ ഫ്രാൻസീസ് മാർപാപ്പ മാതൃകയായി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിനെയാണ് വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവ്: ദൈവവിളിയുടെ സ്വപ്നക്കാരൻ (St. Joseph: The Dream of Vocation) എന്നതായിരുന്നു ഇത്തവണത്തെ പ്രമേയം.
 
വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിന്റെ ജീവിതത്തിൽനിന്നും തങ്ങളുടെ ജീവിത ഉത്തരവാദിത്ത്വങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയോടെ ജീവിക്കുവാൻ പരിശ്രമിക്കുന്ന ആർക്കും സഹായാകമാകുന്ന മുന്നു വാക്കുകൾ ഈ വർഷത്തെ സന്ദേശത്തിൽ പാപ്പാ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു – സ്വപ്നം (Dream), ശുശ്രൂഷ (Service), വിശ്വസ്തത ( Faithfulness) എന്നിവയാണ് പ്രസ്തുത വാക്കുകൾ . ദൈവവിളി സ്വീകരിച്ച് ഈശോയെ അനുഗമിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ജീവിതത്തിൻ അനുവർത്തിക്കേണ്ട മൂന്നു വാക്കുകളാണവ ദൈവത്തിനു തന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പദ്ധതി (സ്വപ്നം) കണ്ടെത്തുക, കണ്ടെത്തിയാൽ അതു ശുശ്രൂഷ മേഖലയാക്കുക അതിൽ വിശ്വസ്തതയോടെ നിലനിൽക്കുക.
 
ഈ മൂന്നു പടവുകളിലൂടെ മുന്നോട്ടു നീങ്ങിയാൽ ജീവിതം മനോഹരമായിത്തീരും. യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ ജീവിതം അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിരുന്നു.
 
ഇന്നേ ദിനത്തിലെ ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പായുടെ ട്വീറ്റും യൗസേപ്പിതാവിനെ ദൈവീക പദ്ധതികൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ വിശിഷ്ടമായ മാതൃകയായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു:”ദൈവീക പദ്ധതികൾ അംഗീകരിക്കുന്നതിൽ യൗസേപ്പിതാവ് വിശിഷ്ടമായ മാതൃകയാണ്. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ, വിവേചനാധികാരത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ അവൻ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. എപ്പോഴും ആശ്ചര്യപ്പെടുത്തുകയും ഒരിക്കലും നിരാശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യാത്ത ദൈവത്തോടു “അതേ ” എന്നു പറയാൻ അവൻ അവർക്കു ധൈര്യം നൽകട്ടെ.”
 
ദൈവവിളിയുടെ സംരക്ഷകനായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിനോട് നല്ല ദൈവവിളികൾക്കായി നമുക്കു പ്രാർത്ഥിക്കാം.
 
ഫാ. ജയ്സൺ കുന്നേൽ mcbs
Advertisements

Author of the Content: Fr. Jaison Kunnel MCBS, Ludwig-Maximilians-Universität München
Source: – Official Facebook Page: https://www.facebook.com/jaison.alex.16/

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s