ജോസഫ് ചിന്തകൾ

ക്രൈസ്തവ ലോകം കണികണ്ടുണരേണ്ട നന്മ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 151

ജോസഫ് : ക്രൈസ്തവ ലോകം കണികണ്ടുണരേണ്ട നന്മ

 
രാവിലെ ഉണര്ന്ന് ആദ്യമായി കാണുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണി. നസറത്തിലെ നീതിമാനായ മനുഷ്യൻ ദൈവ പിതാവിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ പ്രതിനിധി ആയതിനാൽ ക്രൈസ്തവ ലോകം കണികണ്ടുണരേണ്ട നന്മയാണ്. നന്മ നിറഞ്ഞ ആ മനുഷ്യനെ സമീപിച്ച ആരെയും തള്ളിക്കളഞ്ഞതായി ഇതു വരെയും കേട്ടുകേൾവി ഇല്ല.
 
നന്മയുള്ള മനസ്സുകൾക്കേ പുതു ലോകം സ്വപ്നം കാണാനും കെട്ടിപ്പടുക്കുവാനും സാധിക്കുകയുള്ളു. നന്മയുള്ള മനുഷ്യർ മറ്റുള്ള ജീവിതങ്ങൾക്കു കൊടുക്കുന്ന അനുരോധ ഊർജം ( Positive Energy ) അവർണ്ണനീയമാണ്. അതിനു ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് യൗസേപ്പിതാവ്.
 
സുഭാഷിതങ്ങളിൽ ആറാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവം വെറുക്കുന്ന ആറു കാര്യങ്ങൾ അക്കമിട്ടു പറയുന്നുണ്ട്.
 
1. ഗര്വു കലര്ന്ന കണ്ണ്‌
2. വ്യാജം പറയുന്നനാവ്‌
3. നിഷ്‌കളങ്കമായരക്‌തംചൊരിയുന്ന കൈ
4. ദുഷ്‌കൃത്യങ്ങള് നിനയ്‌ക്കുന്ന ഹൃദയം,
5. തിന്മയിലേക്കു പായുന്ന പാദങ്ങള്
6. അസത്യം പറഞ്ഞുകൂട്ടുന്ന കള്ളസാക്‌ഷി
 
ഈ ആറു കാര്യങ്ങൾ ഒരു കണിക പോലും യൗസേപ്പിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിനാൽ ആ വത്സല പിതാവിനെ കണികണ്ടുണർന്നാൽ നമ്മുടെ ദിനം സഫലമാവുകയും ജീവിതം സമ്പൂർണ്ണമാവുകയും ചെയ്യും. സദാ ദൈവ സന്നിധിയിലേക്ക് ഹൃദയവും മനസ്സും ഉയർത്തിയിരുന്ന നസറത്തിലെ കുടുംബനാഥൻ്റെ ചിത്രം ദൈവ ശുശ്രൂഷകരായ എല്ലാവർക്കുമുള്ള അനുകരണീയ മാതൃകയാണ്.
 
ഫാ. ജയ്സൺ കുന്നേൽ mcbs
Advertisements

Author of the Content: Fr. Jaison Kunnel MCBS, Ludwig-Maximilians-Universität München
Source: – Official Facebook Page: https://www.facebook.com/jaison.alex.16/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s