സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് മാർപാപ്പയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് | VATICAN VOICE | POPE FRANCIS

https://youtu.be/hO5TQ8GHq7Q Watch "സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് മാർപാപ്പയുടെ മുന്നറിയിപ്പ് | VATICAN VOICE | POPE FRANCIS|" on YouTube

ദുക്‌റാന തിരുനാൾ ഒരുക്ക ധ്യാനം |ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രം | GOODNESS TV |DAY 2 | ONLINE RETREAT | LIVE RETREAT

https://youtu.be/JQ9Al5E8spE Watch "ദുക്‌റാന തിരുനാൾ ഒരുക്ക ധ്യാനം |ഡിവൈൻ ധ്യാന കേന്ദ്രം | GOODNESS TV |DAY 2 | ONLINE RETREAT | LIVE RETREAT" on YouTube

ഇതരരുടെ കുറവുകൾ ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുക

🌿🌹🕯️🕯️🕯️🙏🕯️🕯️🌹🌿 ക്രിസ്താനുകരണം >. ഇതരരുടെ കുറവുകൾ ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുക. തന്നിലോ മറ്റുള്ളവരിലോ ഉള്ള കുറവുകൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയാത്തപ്പോൾ ക്ഷമയോടെ സഹിക്കണം, ദൈവം മറ്റു വിധത്തിൽ ക്രമീകരികുന്ന അവരെ നിന്റെ മേന്മയും ക്ഷമയ്ക്കും ഇത് കൂടുതൽ നല്ലതാണ്. ഇതു കൂടാതെ നമ്മുടെ സുകൃതങ്ങൾക്ക് വിലയില്ല. ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളിൽ നന്നായി വർത്തിക്കാനായി ദൈവസഹായം യാചിക്കണം. ക്ഷമാശീലനാവുക ഒന്നു രണ്ട് തവണ പറഞ്ഞിട്ടും സഹകരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അവനോട് മല്ലിടരുത്. എല്ലാം ദൈവത്തെ ഏൽപച്ചു കൊടുക്കുക. അവിടുത്തെ ഇഷ്ടം നിറവേറട്ടെ. അവിടുത്തെ എല്ലാ ദാസരിലും … Continue reading ഇതരരുടെ കുറവുകൾ ക്ഷമയോടെ സഹിക്കുക

ദിവ്യബലി വായനകൾ Saint Thomas, Apostle of India – Solemnity 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം_____________ 🔵 ശനി, 3/7/2021 Saint Thomas, Apostle of India - Solemnity  Liturgical Colour: Red. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന സര്‍വശക്തനായ ദൈവമേ, ഭാരതത്തിന്റെ അപ്പോസ്തലനും സുവിശേഷ സംവാഹകനുമായി ആദരിക്കപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ തോമസിന്റെ തിരുനാളില്‍ അഭിമാനിക്കാന്‍ ഞങ്ങള്‍ക്ക് അനുഗ്രഹം നല്കണമേ. ഈ വിശുദ്ധന്റെ മാധ്യസ്ഥ്യത്താല്‍, വിശ്വസ്തഹൃദയത്തോടെ അങ്ങയെ അന്വേഷിക്കുന്ന എല്ലാവരും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പാദാന്തികത്തില്‍ അണയുകയും അവിടത്തെ കര്‍ത്താവും ദൈവവുമായി ഏറ്റുപറയുകയും ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും ചെയ്യുന്ന … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Saint Thomas, Apostle of India – Solemnity 

അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) July 3rd – St. Thomas

https://youtu.be/V5PUUloOwPs അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) July 3rd - St. Thomas അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) July 3rd - St. Thomas St. Thomas was born a Jew and was called to be one of the twelve Apostles. His birth and death dates are unknown, but his feast day is celebrated July 3. He … Continue reading അനുദിന വിശുദ്ധർ (Saint of the Day) July 3rd – St. Thomas