അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാന്‍ തീവ്രവാദികളുടെ കൊടുംക്രൂരതയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലോകത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നു

Watch “അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാന്‍ തീവ്രവാദികളുടെ കൊടുംക്രൂരതയുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ലോകത്തെ ആശങ്കയിലാഴ്ത്തുന്നു .” on YouTube

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s