Shekinah News

ഈശോയെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് നാദിർഷ അടക്കമുള്ള ചിലരുടെ ലക്ഷ്യം. അലി അക്ബർ

ഈശോയെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യുക എന്നതാണ് നാദിർഷ അടക്കമുള്ള ചിലരുടെ ലക്ഷ്യം. അലി അക്ബർ.

Categories: Shekinah News

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s