Fr Jaison Kunnel MCBS

കോൾബയുടെ കുറുക്കുവഴികൾ

ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗം അനുഭവിക്കാൻ വി. മാക്സിമില്യാൻ കോൾബയുടെ കുറുക്കുവഴികൾ

 
ദുരിതം നിറഞ്ഞ നമ്മുടെ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സ്വർഗ്ഗീയ മധ്യസ്ഥൻ, എന്നാണ് മാക്സി മില്യൻ കോൾബയേ പരിശുദ്ധനായ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പ വിശേഷിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ചെറുപ്പം മുതൽ മറ്റുള്ളവർക്കുവേണ്ടി ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും, അവസാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് ജീവൻ കൊടുത്ത് മറയുകയും ചെയ്ത ഒരു മനുഷ്യസ്‌നേഹിയായിരുന്നു വി. മാക്സിമില്യാൻ കോൾബേ. ഒരിക്കൽ കോൾബേയുടെ അമ്മ ചോദിച്ചു മകനെ നിനക്ക് ആരാകാനാണ് ആഗ്രഹം, കോൾബേ ഉടനെ പരി. അമ്മയുടെ രൂപത്തിനു മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥനാ നിരതനായിനിന്നു. പരി. കന്യകാമറിയം ദർശനത്തിൽ വെള്ളയും ചുവപ്പും നിറമുള്ള രണ്ട് കിരീടങ്ങൾ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. വെള്ള പരിശുദ്ധിയെയും ചുവപ്പ് രക്തസാക്ഷിത്വത്തെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു, ഇതിൽ ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ രണ്ടും എന്നായിരുന്നു കോൾബയുടെ മറുപടി.
 
റെയ്മണ്ട് കോൾബേ പോളണ്ടിലെ സഡൻസ്ക വോള (Zdunska Wola) യിൽ 1894 ജനുവരി 8 നു ജാതനായി.1907 ൽ കോൾബയും സഹോദരൻ ഫ്രാൻസീസും ഫ്രാൻസിസ്കൻസഭയിൽ ചേരുവാനായി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചു. മൂന്നു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഫ്രാൻസിസ്കൻ നവ സന്യാസിയായി മാക്സിമില്യാൻ എന്ന പേരു സ്വീകരിച്ചു.
 
പഠനത്തിൽ മികച്ചു നിന്ന കോൾബേ 1915ൽ തത്വശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി. പൊന്തിഫിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായ സെന്റ് ബോനവന്തുരായിൽ പഠനം തുടർന്ന അദ്ദേഹം ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും ഡോക്ടറേറ്റ് കരസ്ഥമാക്കി. 1918 പുരോഹിതനായി അഭിഷിക്തനായ അദ്ദേഹം പോളണ്ടിൽ പരി. കന്യകാമറിയത്തിന്റെ അമലോത്ഭവ ഭക്തി പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി. 1919 മുതൽ 1922 വരെ ക്രാക്കോവിലെ സെമിനാരിയിൽ അധ്യാപകനായി ജോലി ചെയ്തു.
 
1922 ജനവരിയിൽ Knight of the Immaculate എന്ന മാസിക അദ്ദേഹം ആരംഭിച്ചു. തുടർന്നുള്ള വർഷങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസിദ്ധീകരണ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ടു നീങ്ങി. 1927 ൽ Warsaw സമീപം Niepokalanow വിൽ ഒരു ഫ്രാൻസിസ്കൻ ആശ്രമം അദേഹം തുടങ്ങി. 726 അംഗളമുണ്ടായിരുന്ന ഈ ആശ്രമം ആക്കാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഫ്രാൻസിസ്കൻ ആശ്രമമായിരുന്നു. 1939 ൽ ജർമ്മനി പോളണ്ടിനെ ആക്രമിച്ചപ്പോൾ ഈ ആശ്രമം 3000 പോളണ്ടുകാർക്കും 1500 യഹൂദർക്കും അഭയം നൽകി. 1940 ലെ പല മാസങ്ങളിലും ഫാ: കോൾബേയെ അറസ്റ്റു ചെയ്യുകയും താൽക്കാലികമായി വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്തു. 1941 ഫെബ്രുവരി 17 ന് വീണ്ടും അറസ്റ്റു ചെയ്തു. മെയ് മാസത്തിൽ നാസി തടങ്കൽ പാളയമായ ഓഷ്വിറ്റ്സിലേക്ക് മാറ്റി. 16670 ആയിരുന്നു ഫാ: കോൾബേയുടെ തടങ്കൽ പാളയത്തിലെ നമ്പർ. ദുരിത പൂർണ്ണമായ സാഹചര്യത്തിലും പൗരോഹിത്യ കടമകൾ അദ്ദേഹം നിർച്ചഹിച്ചു. സഹതടവുകാർക്ക് ശക്തിയും ധൈര്യവും പകർന്നു നൽകി. അവസാനം ഫ്രാൻസീസ് ഗവോണിഷെക് എന്ന മനുഷ്യനു പകരം 1941 ആഗസ്റ്റ് 14 നു രക്തസാക്ഷിത്വ മകുടം ചൂടി. 1982 ഒക്ടോബർ 10 ന് ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പ കോൾബയെ വിശുദ്ധനായി പ്രഖ്യാപിച്ചു.
 
സ്വർഗ്ഗം മുമ്പിൽ കണ്ടു ജീവിച്ച കോൾബേ ഭൂമിയിൽ സ്വർഗ്ഗരാജ്യത്തിന്റെ മുന്നാസ്വാദനം അനുഭവിക്കാൻ ചില കറുക്കുവഴികൾ അദ്ദേഹം നിർദേശിക്കുന്നു.
 
1) ആത്മാർത്ഥതയോടും, ജാഗ്രതയോടും പാപാപത്തെപ്പറ്റിയുള്ള തീവ്രമായ ദു:ഖത്തോടും, ജീവിതം നവീകരിച്ചു കൊള്ളാം എന്ന ദൃഢ പ്രതിജ്ഞയോടും കൂടി കുമ്പസാരത്തിനണയുക.
 
2) പരിപൂർണ്ണ ഒരുക്കത്തോടെ വിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ സംബന്ധിക്കുകയും വി. കുർബാന സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക.
 
3) പാപത്തിൽ തുടരാൻ ആത്മാവിനെ ഒരിക്കലും അനുവദിക്കരുത്. കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ പാപങ്ങളെ കഴുകി വിശുദ്ധീകരിക്കുക
 
4) സ്വന്തം കടമകൾ കൃത്യമായി നിർവ്വഹിക്കുക
 
5) പരി. കന്യാകാമറിയത്തിന്റെ മധ്യസ്ഥത്തിലൂടെ എളിമയോടും, നിരന്തരമായും, ദൈവ സിംഹാസനത്തിലേക്ക് പ്രാർത്ഥനകൾ ഉയർത്തുക.
 
6) സഹോദരങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുക. ജീവിതത്തിലെ സഹനങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടകളും ദൈവത്തെ പ്രതിസഹിക്കുക.
 
7) ദൈവസ്നേഹത്തെ പ്രതി എല്ലാവരോടും നന്മ ചെയ്യുക, ശത്രുക്കളോടും പോലും. അല്ലാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ സ്തുതിയും നന്ദിയും ആകരുത് നന്മയുടെ മാനദണ്ഡം.
 
ജയ്സൺ കുന്നേൽ mcbs
Advertisements
Advertisements
Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s