നാര്‍ക്കോ ജിഹാദ് – അന്താരാഷ്ട്ര സാഹചര്യങ്ങളും പ്രാദേശിക പ്രതിസന്ധികളും l Noble Thomas Parackal

https://youtu.be/YmbmSZKQrHY നാര്‍ക്കോ ജിഹാദ് - അന്താരാഷ്ട്ര സാഹചര്യങ്ങളും പ്രാദേശിക പ്രതിസന്ധികളും l Noble Thomas Parackal നാര്‍ക്കോ ജിഹാദ് - അന്താരാഷ്ട്രസാഹചര്യങ്ങളും പ്രാദേശികപ്രതിസന്ധികളും വീഡിയോയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലെ കറുപ്പ് പാടം…

Advertisement

ദിവ്യബലി വായനകൾ Saint John Chrysostom

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________🌺 🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯 🌺ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം_____________ 🔵 തിങ്കൾ, 13/9/2021 Saint John Chrysostom, Bishop, Doctor on Monday of week 24 in Ordinary Time Liturgical Colour: White. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന അങ്ങില്‍ പ്രത്യാശിക്കുന്നവരുടെ ശക്തിയായ ദൈവമേ, മെത്രാനായ വിശുദ്ധ ജോണ്‍ ക്രിസോസ്റ്റം അദ്ഭുതകരമായ വാഗ്‌വിലാസത്തിലും പീഡനങ്ങളുടെ അനുഭവത്തിലും നിസ്തുലനാകാന്‍ അങ്ങ് തിരുവുള്ളമായല്ലോ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളാല്‍ ഉദ്‌ബോധിതരായി, കീഴടക്കാനാവാത്ത ക്ഷമയുടെ മാതൃകയാല്‍ ശക്തരാകാന്‍ ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍ എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Saint John Chrysostom

REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – Sep 13, 2021: Monday

✝️ REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – Sep 13, 2021: Monday "Making our faith and our Christian living, worthy of an ovation from the King of kings!" (Based on 1 Tim 2:1-8 and Lk 7:1-10 – Monday of the 24th Week in Ordinary Time) A standing ovation is a form of applause where members of … Continue reading REFLECTION CAPSULE FOR THE DAY – Sep 13, 2021: Monday

The Nature of Prayer

One time, the disciples ask Jesus, ‘Lord, teach us to pray, just as John taught his disciples’ (Luke 11:1). If not for His missions, Jesus would always be up the mountain or in a solitary place to pray. While the disciples almost always fell asleep during prayer, Jesus would pray for hours on end. This … Continue reading The Nature of Prayer

The power of prayer

I feel so small, pondering thingsbeyond our understanding.The night in me had grown so dark,and yet we’re still here standing. The power of prayer makes us whole,even while pain’s still blazing.Through laughter, weeping, death, rebirth,our God’s love is amazing! LeonThe power of prayer

Prayer To Be Said Before Bed

I’ve decided to share a nightly prayer that we do in my House. I hate only posting aggravating material. it’s not good for the soul. I try to balance each and every polluted thing about which I feel the need to write (like my previous post), with something spiritually nourishing. While it’s good to be … Continue reading Prayer To Be Said Before Bed

Learning Patience in Prayer Over a Rabbit…(what a weird title)

This past summer we’ve been taking care of a pet rabbit for a family (that we don’t at all know) as they’ve been out of state. In early June my oldest daughter, Paige, received a call from a lady asking if she’d watch this rabbit of theirs and Paige accepted…for what she thought was just … Continue reading Learning Patience in Prayer Over a Rabbit…(what a weird title)

The Leader’s Prayer

I promise not to lift up and look under any rocks today! The Background To This Saying The great Western Australian conservationist and environmentalist Harry Butler was well known for looking under rocks and finding all sorts of surprises. Harry had an awesome show on TV a long time ago – In The Wild, which … Continue reading The Leader’s Prayer

Prayers

Prayers Prayer is love sent by way of heaven Encouraging those we love in their time of need “Thoughts and prayers” is not just a cliché It is a way of showing God’s love… sending virtual hugs Hopefully bringing comfort and support Letting them know they are truly loved Photos: Dwight L. RothPrayers

PRAYER FOR AFGHANISTAN

Father God, in the name of your Son, Jesus Christ, we intercede to you for the Afghan people.  Behold the Afghan Christians who need your comfort.  Breath on them with love and peace.  Bring rest to them.  Bring boldness to them.  Relieve anxiety and fear.  Give them safety.  Let them have visions of your host … Continue reading PRAYER FOR AFGHANISTAN

The Call to Prayer

“If the only prayer you ever say in your entire life is thank you, it will be enough.” – Meister Eckhart Heed me, need me, call me please me, oh holy. The call to prayer is my writing. A story not based in my pride. A part of me of which I am revealing, for … Continue reading The Call to Prayer

A Prayer Life vs. A Life of Prayer

My Featured Blogger this Week is Alan Searle of Alan Searle’s Pleasant Lines. Alan is an award-winning journalist and political essayist, but “at my core,” he says, “I am still a Minnesota farm boy with mud on his boots, happiest when out-of-doors.” Alan is currently “detoxing from writing memoirs in favor of something more benign, … Continue reading A Prayer Life vs. A Life of Prayer

The Lord’s Prayer

Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name; thy kingdom come; thy will be done; on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation; but deliver us from evil. … Continue reading The Lord’s Prayer

A Prayer

We pray for peace to rule the land,Hear, O Lord, the cries of man,Their fears and their despair,Distress they could not bear,Let your mercy flow to them,Let your peace reign to mend,Let each one receive your grace,Your blessing in the coming days.We pray for your hand of salvation,Hear, O Lord, and save the nation,From great … Continue reading A Prayer

Prayer for Persecuted Churches

We here in America are blessed to have the freedom of worship and the priviledge to enter any church we please. And I say “we are blessed” with all humility and thankfulness. Because there are churches around the world that are under great persecution today. Many are losing their lives because of their Christian faith. … Continue reading Prayer for Persecuted Churches

Prayer Of Praise And Thanksgiving. Father In The Name Of Jesus, I Thank You For Your Name Is A Strong Tower, The Righteous Runs Into It And He Is Safe.

Prayer Of Praise And Thanksgiving. Father In The Name Of Jesus, I Thank You For Your Name Is A Strong Tower, The Righteous Runs Into It And He Is Safe. 1. Father in the name of Jesus, I thank You for Drawing me to prayer and power, 2. Father in the name of Jesus, I … Continue reading Prayer Of Praise And Thanksgiving. Father In The Name Of Jesus, I Thank You For Your Name Is A Strong Tower, The Righteous Runs Into It And He Is Safe.

Daily Saints | September 12 അനുദിനവിശുദ്ധർ | സെപ്റ്റംബർ 12

⚜️⚜️⚜️September 1️⃣2️⃣⚜️⚜️⚜️വിശുദ്ധ പൊര്‍ക്കാരിയൂസും കൂട്ടരും⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ പ്രാചീന ബെനഡിക്ടന്‍ സന്യാസാശ്രമങ്ങളില്‍ പ്രസിദ്ധമായ ഒന്നായിരിന്നു ലെറിന്‍സു ദ്വീപിലെ ആശ്രമം. അനേകം വിശുദ്ധരെ ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ആശ്രമം ഫ്രാന്‍സിലെ പ്രോവിന്‍സ് ജില്ലയ്ക്ക് സമീപമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. പൊര്‍ക്കാരിയൂസ് അതിന്റെ അധിപനായിരിന്നപ്പോള്‍ പ്രസ്തുത ആശ്രമത്തില്‍ അഞ്ഞൂറ് അംഗങ്ങളുണ്ടായിരിന്നു. ക്രിസ്തുമതത്തിന്റെ ബദ്ധ ശത്രുക്കളായ കുറെയേറെ മുഹമ്മദീയര്‍ സ്പെയിനിലും കിഴക്കന്‍ യൂറോപ്പിലുമുണ്ടായിരിന്നു. അവര്‍ സാരസെന്‍സ് എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെട്ടിരിന്നത്. ലെറിന്‍സിലെ ആബട്ടായിരുന്ന പൊര്‍ക്കാരിയൂസ് സാരസെന്‍സിന്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടാകുമെന്ന് എങ്ങനെയോ മനസ്സിലാക്കി. ഉടനെ അദ്ദേഹം ചെറുപ്പക്കാരായ … Continue reading Daily Saints | September 12 അനുദിനവിശുദ്ധർ | സെപ്റ്റംബർ 12

Daily Saints | September 10 അനുദിനവിശുദ്ധർ | സെപ്റ്റംബർ 10

⚜️⚜️⚜️ September 1️⃣0️⃣ ⚜️⚜️⚜️വിശുദ്ധ നിക്കോളാസ് ടൊളെന്റിനോ⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️⚜️ ഫെര്‍മോ രൂപതയിലെ സാന്റ് ആഞ്ചലോയില്‍ ഏതാണ്ട് 1245-ലാണ് വിശുദ്ധ നിക്കോളാസ് ടൊളെന്റിനോ ജനിച്ചത്‌. വിശുദ്ധന്റെ മാതാവിന്റെ പ്രാര്‍ത്ഥനയുടെ ഫലമായിരുന്നു വിശുദ്ധ നിക്കോളാസ്. മധ്യവയസ്കരായിട്ടും കുട്ടികള്‍ ഉണ്ടാവാതിരുന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് വിശുദ്ധന്റെ മാതാവ്‌ തന്റെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ കൂടെ ബാരിയിലെ വിശുദ്ധ നിക്കോളാസിന്റെ ദേവാലയത്തിലേക്കൊരു തീര്‍ത്ഥയാത്ര നടത്തി. ഒരു മകന് വേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുകയും, ഒരു മകനുണ്ടാവുകയാണെങ്കില്‍ അവനെ ദൈവസേവനത്തിനായി സമര്‍പ്പിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അവരുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനക്ക് ഫലമുണ്ടായി. അപ്രകാരം അവര്‍ക്ക്‌ ഒരു … Continue reading Daily Saints | September 10 അനുദിനവിശുദ്ധർ | സെപ്റ്റംബർ 10