Information

പുരാവസ്തു: തീ കത്തിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണം

🙏 പണ്ട് കാലത്ത് തീപ്പെട്ടിയും മറ്റും വരുന്നതിനു മുന്നേ തീ കത്തിക്കുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഉപകരണം. തീപ്പെട്ടി പ്രചാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം ഇതിനെ ആളുകൾ കൈയ്യൊഴിഞ്ഞു.എങ്കിലും അപൂർവമായി ചില വീടുകളിൽ ഇതിനെ ഇപ്പോഴും കാണാം.

Advertisements

Categories: Information

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s