Uncategorized

അമ്മേ അമ്മേ മാമാരിയെ- lyrics Malayalam

അമ്മേ അമ്മേ മാമാരിയെ എൻ ഈശോ വാണൊരു ആലയമേ അമ്മേ അമ്മേ നിൻ ഹൃദയേ….. എന്നെ ചേർക്കണമേ

ജപമാല കൈയ്യിലെടുക്കും ഞാൻ അമ്മ തൻ കയ്യിൽ പിടിക്കും സുവിശേഷം കോർത്തോരാനൂലിൽ ഞാൻ ജീവിതം കോർത്തിന്നു നൽകും മുത്തുകളെണ്ണി പ്രാർത്ഥിക്കും ഞാൻ അമ്മ തൻ മുത്തായി മാറും കൃപകളെല്ലാം ഒഴുകിയെത്തും ആഴിയാണമ്മ സുകൃതമെല്ലാം കോർത്തുവെച്ച മാലയണമ്മ (2)

അമ്മേ അമ്മേ മാമാരിയെ എൻ ഈശോ വാണൊരു ആലയമേ അമ്മേ അമ്മേ നിൻ ഹൃദയേ എന്നെ ചേർക്കണമേ എന്റെ സ്വർഗ്ഗ ജാലകം എന്നും അമ്മെ നീയല്ലോ എന്റെ സ്നേഹ നീരുറവ എന്നും അമ്മെ നീയല്ലോ എന്റെ സ്നേഹ ശ്വാസമാകു അമ്മെ മാതാവേ എന്റെ ജീവ താളമാകു അമ്മെ മാതാവേ

അമ്മേ അമ്മേ മാമാരിയെ എൻ ഈശോ വാണൊരു ആലയമേ അമ്മേ അമ്മേ നിൻ ഹൃദയേ എന്നെ ചേർക്കണമേ

Categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s