Lyrics

Rosa Poove Rosa Poove… Lyrics

റോസാ പൂവേ റോസാ പൂവേ
സ്വർഗീയ റോസാ പൂവേ
ലബനോനിൽ വിരിയും ലില്ലി പ്പൂവേ
ഗാഗുൽത്തായുടെ നൊമ്പരമേ
ഗാഗുൽത്തായുടെ നൊമ്പരമേ
റോസാ പൂവേ റോസാ പൂവേ
സ്വർഗീയ റോസാ പൂവേ

കാർമൽ മലയിൽ തൂവുന്ന മഞ്ഞേ
ഒലിവിൻ ശിഖരം ഏന്തുന്ന പ്രാവേ… (2)
നോഹതൻ പെട്ടകമേ നോഹതൻ പെട്ടകമേ…
റോസാ റോസാ… റോസാ റോസാ… റോസാ റോസാ…
സ്വർഗീയ റോസാ ആനന്ദ റോസാ

റോസാ പൂവേ റോസാ പൂവേ
സ്വർഗീയ റോസാ പൂവേ

ദാവീദിൻ തിരു ഗോപുരമേ
പൂവുകൾ നിറയും പൂന്തോട്ടമെ… (2)
സാഗര താരകമേ… സാഗര താരകമേ…
റോസാ റോസാ… റോസാ… റോസാ… റോസാ… റോസാ…
സ്വർഗീയ റോസാ ആനന്ദ റോസാ

റോസാ പൂവേ റോസാ പൂവേ
സ്വർഗീയ റോസാ പൂവേ
ലബനോനിൽ വിരിയും ലില്ലി പ്പൂവേ
ഗാഗുൽത്തായുടെ നൊമ്പരമേ
ഗാഗുൽത്തായുടെ നൊമ്പരമേ
അബ്ബാ പിതാവേ അബ്ബാ പിതാവേ
അബ്ബാ പിതാവേ പിതാവേ.

Rosa Poove Rosa Poove… Lyrics

Advertisements

Categories: Lyrics

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s