അമ്മക്കൂട്ട് | A Marian Mashup | The Twelve Band

അമ്മക്കൂട്ട് | A Marian Mashup | The Twelve Band | Ernakulam – Angamaly Archdiocese

Advertisements

🥰 അമ്മക്കൂട്ട് 🥰
മരിയൻ ആത്മീയ സംഗീത വിരുന്ന്…🎼🎻
ജപമാലമാസ സമാപനത്തിന് ഒരുങ്ങുവാൻ മാതാവിന്റെ ഗാനങ്ങൾ കോർത്തിണക്കിയ ഗാനസമാഹാരം.🎷

SACRED MUSIC_ PILGRIMS COMMUNICATION_THE TWELVE BAND
എറണാകുളം – അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ 20 അച്ചന്മാർ ഒന്ന് ചേർന്ന് ഒരുക്കുന്ന
അമ്മക്കൂട്ട് 🥰

Advertisements

Concept & Project Design
Fr. Ebey Edassery

Music Credits

Singers
Fr Perumayan Joy
Fr Mandanath Jose
Fr Plackal Joy
Fr Vadakumchery Baiju
Fr Kalaparambath Joshy
Fr Ambooken Paul
Chorus
Fr Appadan Akhil
Fr Chittilappilly Melvin
Fr Palathinkal Jerin
Fr Thettayil Jeslin
Fr Chirackal Abin

Programmed & Arranged By
Deny Dencil Fernandez

Mix and Mastering
Nishand (NHQ)

Recordist
Fr Lijesh MST (Santhome Media, Thevackal)

Guitar: Jinto Paul
Violin : Fr. Ebey Edassery
Tabla : Fr. Juby Kalathiparambil

Video Credits

Direction
Fr. Jacob Koroth
Fr. James Thottiyil

DOP
Dominic Savio

Edits
Stany Stephen

Art
Fr. James Thottiyil

Asso. Director
Stany Stephen

Asso. Cameraman
Aravindh

Cast

Fr Perumayan Joy
Fr Mandanath Jose
Fr Plackal Joy
Fr Vadakumchery Baiju
Fr Kalaparambath Joshy
Fr Ambooken Paul
Fr Appadan Akhil
Fr Chittilappilly Melvin
Fr Chirackal Abin
Fr. Joy Perumayan (Guitar)
Fr . Jerin Plathinkal (Bass Guitar)
Fr Kalathiparambil Juby (Tabla)
Fr Koroth Jacob (Kahon)
Fr Padayattil Sajo (Harmonium)
Fr Edassery Ebey (Violin)
Fr Meembamthanathu Stephen Dibin (Keyboard)
Fr Thettayil Jeslin (Melodica)

 

Art Team

Koikkara Decorations, Neericode

Akhin Joly
Joyal Jose
Antony Joy
Abhay K.V
Jibin K.J
Hari
Pradeep
Nilesh
Muckoot

Sponsors

Mar Luis
Naipunya Cherthala
St George Church Puthenpally
Popular Candles
Fr Plackal Joy
Fr Kalaparambath Joshy
Fr Vadakumchery Baiju
Fr Perumayan Joy
Fr Ambooken Paul
Fr Mandanath Jose
Fr Appadan Akhil
Fr Kalathiparambil Juby
Fr Meembamthanathu Stephen
Fr Palathinkal Jerin

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s