എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല!

സൈന്യത്തിലെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ദൈവത്തിൽ വിശ്വസിച്ചതിനാൽ നിരന്തരം അപമാനിക്കപ്പെട്ടു. ഒരു ദിവസം, ക്യാപ്റ്റൻ ഈ ചെറുപ്പക്കാരനെ സൈന്യത്തിന് മുന്നിൽ അപമാനിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു.

അയാൾ യുവാവിനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു: ചെറുപ്പക്കാരാ ഇവിടെ വരൂ, താക്കോൽ എടുത്തുകൊണ്ടു പോയി ഈ ജീപ്പ് മുന്നിൽ നിർത്തുക.

യുവാവ് മറുപടി പറഞ്ഞു: “എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല!”

അതിനു മറുപടിയായി ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞു: “ശരി, എങ്കിൽ നിന്റെ ദൈവത്തോട് സഹായം ചോദിക്കൂ!” ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കൂ!

യുവാവ് താക്കോൽ എടുത്ത് വാഹനത്തിൽ പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി …….കർത്താവേ, എനിക്ക് വാഹനമോടിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് അങ്ങേക്കറിയാം. എന്റെ കൈകളെ അങ്ങ് നയിക്കുകയും, അങ്ങ് വിശ്വസ്തനാണെന്ന് ഈ ആളുകളെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യേണമേ.. ഞാൻ അങ്ങിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു, അങ്ങയ്ക്ക് എന്നെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഞാനറിയുന്നു. ആമേൻ. ”

വിശ്വാസത്തോടെ വാഹനം സ്റ്റാർട്ട്‌ ചെയ്തു. അയാൾ ജീപ്പ് കൃത്യമായി ക്യാപ്റ്റൻ പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പാർക്ക് ചെയ്തു,

യുവാവ് ജീപ്പിൽ നിന്നും പുറത്തിറങ്ങി നോക്കിയപ്പോൾ എല്ലാവരും കരയുന്നത് കണ്ടു

എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞു: – നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു!

ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ ചെറുപ്പക്കാരനായ ആ സൈനികൻ ആശ്ചര്യപ്പെട്ടു ചോദിച്ചു – എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ വാഹനത്തിന്റെ ലിഡ് തുറന്നു യുവാവിനെ കാണിച്ചു: ജീപ്പിന് എഞ്ചിൻ ഇല്ലായിരുന്നു !!!!!!!!!

അപ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞത്’: “നോക്കൂ?”, ഇതാണ് ഞാൻ സേവിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവം
അസാധ്യമായത്, നിലനിൽക്കാത്തവയ്ക്ക് ജീവൻ നൽകുന്ന ദൈവമായ കർത്താവ്. .

പ്രിയരേ, അസാധ്യമായ കാര്യങ്ങളുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ ദൈവത്തിനു എല്ലാം സുസാദ്ധ്യമാണ്.

Advertisements
Advertisement

One thought on “എനിക്ക് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s