മാളിക മുറിയിലെ മഹാ വിസ്മയങ്ങൾ! വിശുദ്ധ വാര ധ്യാനം Fr. Daniel Poovannathil

Watch “മാളിക മുറിയിലെ മഹാ വിസ്മയങ്ങൾ! വിശുദ്ധ വാര ധ്യാനം 2022. [LIVE] 🔴 | Fr.Daniel Poovannathil” on YouTube

Advertisements

Holy Week Retreat 2022. Led by Fr. Daniel Poovannathil.

4:00 pm : വിശുദ്ധ കുർബാനയെക്കുറിച്ചുള്ള ലഘു പ്രഭാഷണം
4:30 pm : വിശുദ്ധ കുർബാന
5.30 pm : സന്ധ്യാ പ്രാർത്ഥന
6.30 pm : വചന പ്രഘോഷണം

Previous Days
കഷ്ടാനുഭവ ആഴ്ചയിലേക്കുള്ള പ്രവേശക ധ്യാനം – Day 01
https://youtu.be/MvHqJknbGQo
തിങ്കളാഴ്ച യേശു എന്തു ചെയ്തു ? വിശുദ്ധ വാര ധ്യാനം – Day 02
https://youtu.be/bAC1o7I-5Ps
എല്ലാവരും ശത്രുക്കളായ ചൊവ്വാഴ്ച്ച! വിശുദ്ധ വാര ധ്യാനം – Day 03
https://youtu.be/v-bvriXsHVg
വഞ്ചനയുടെ നാണയ കിലുക്കങ്ങൾ! വിശുദ്ധ വാര ധ്യാനം – Day 04
https://youtu.be/52B8vdn9KOk

Mount Carmel Retreat Centre
Malankara Hills, Vettinad, Kerala 695028
© Fr.Daniel Poovannathil Official. All Rights Reserved.

Downloading, duplicating and re-uploading of this video will be considered as copyright infringement.

HolyWeek_Retreat2022 #Fr_Daniel_Poovannathil_latest #frdanielpoovannathil #Fr_daniel_2022

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s