ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനാരോഹണം

ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി പിതാവിൻ്റെ സ്ഥാനാരോഹണം

തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ പുതിയ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ആയി സ്ഥാനമേൽക്കുന്ന അഭിവന്ദ്യ ജോസഫ് പാംപ്ലാനി പിതാവിന്റെ സ്ഥാനാരോഹണച്ചടങ്ങുകൾ (2022 ഏപ്രിൽ 20) തലശ്ശേരി അതിരൂപതയുടെ മാധ്യമവിഭാഗം tellme Creations തത്സമയം സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നു.

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s