God's Presence

സൗഖ്യത്തിനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗം

നിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിനുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗം ദിവ്യകാരുണ്യ സ്വീകരണമാണ്. നിൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ അതിഥിയക്ക് നിൻ്റെ സങ്കടങ്ങൾ അറിയാം. അവനുവേണ്ടിമാത്രം ശ്യൂന്യമാക്കിയ ഒരു വീട്! അതുമാത്രമാണവനാഗ്രഹിക്കുന്നത്.
…………………………………………..
വി. കൊച്ചുത്രേസ്യ
ദിവ്യകാരുണ്യമായ തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു.

“The saint endeavors to recover a gift which he has lost; the sinner tries to obtain something which was never his. In brief, he repeats the Fall.”
Arthur Machen🌹🔥❤️

Good Morning…. Have a Mercyful day…

ദൈവകരുണയുടെ തിരുനാൾ അനുഗ്രഹങ്ങൾ
❤️Jesus l Trust in You❤️

Categories: God's Presence

Tagged as:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s