ആത്മാവിനെതൊട്ടുണർത്തുന്നഗാനം | Anumaria Latest | Aima Classic Latest Song | Mathews Payyappilly | Renjith Ramesh

ആത്മാവിനെതൊട്ടുണർത്തുന്നഗാനം | Anumaria Latest | Aima Classic Latest Song | Mathews Payyappilly | Renjith Ramesh

Advertisements

#ആത്മാവിലൊരുസ്പർശ്ശം#aimaclassiclatestsong#christiandevotionalsong#Mathewspayyappillylatest#latestdevotionalsong#Sumodcheriyanlatest#RenjithRameshlatest

ആത്മാവിൽ ഒരു സപ്ർശ്ശം…. ഏവരുടേയും ഹൃദയത്തിൽ പതിയും ഈ ഗാനത്തിന്റെ ഈരടികൾ. Fr. Mathews Payyappilly അച്ചന്റെ ഏറ്റവും ഇബമേറിയ സംഗീതം.രഞ്ജിത്‌ രമേശിന്റെ മനോഹരമായ രചന… Aima Classic Music Hunt Winner Anu maria യുടെ ഉജ്ജ്വല ആലാപനം….

ഈ ഗാനം നിങ്ങൾക്കിഷ്ടമായാൽ ഷെയർ ചെയ്യാനും, കമന്റിടാനും, ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ്‌ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ…..

Note: [Please plug in your headphones 🎧 for an enhanced audio experience!]

🔔 Get alerts when we release any new video. TURN ON THE BELL ICON on the channel! 🔔

[Subscribe Now: https://www.youtube.com/channel/UCB8M…%5D

🔺Album: Athmavil oru sparsham (ആതാമാവിൽ ഒരു സ്പർശ്ശം)
🔺Banner: Aima Classic
🔺Lyric’s: Renjith Ramesh
🔺Music: Fr.Mathews Payyappilly mcbs
🔺Singer: Anu Maria(ACMH2021 Winner )
🔺Orchestration: Bagio Babu
🔺Solo Violin: Francis Xavier
🔺Recordist: Melvin
🔺Mixing & Master: Anil Anurag
🔺Editi & Camara: Thushar
🔺Editing Studio: 9Tec
🔺Main Studio: Riyan Filim City EKM
🔺Flute: Anil Govind
🔺Co Ordinator: Sumod cheriyan
🔺A Special Thanks: all participants for Aima Classic Music Hunt

LatestDevotionalSong

AnuMariaLatestSong

LatestChristianDevotionalSong2022

Athmavilorusparsham

SumodCheriyanSong

AimaClassicLatestSong

FrMathewspayyappillyhits

RenjithRameshhits

ChristianDevotionalSongs

MalayalamChristianDevotionalSongs

BestChristianDevotionalSongofAnumaria

ChristianDevotionalSong

MalayalamChristianDevotionalSong

ChristianDevotionalSongMalayalam

LatestChristianDevotionalSongs

LatestMalayalamChristianDevotionalSong

LatestChristianSong

MorningPrayer

MorningPrayerandSong

NewChristianSong

NewChristianDevotionalSong

NewMalayalamChristianDevotionaSong

ChristianDevotionalSongs

AnumariaHits

AimaClassichits

AimaClassicMusicHuntWinnerSong

PRODUCTION & COPYRIGHT: AIMA CLASSIC
CONTACT: Sumod: +971 55 5036 912 (Dubai)
Alex George: 001 518248 3613 (New York)
Mail:aimaclassic3377@gmail.com
Mail:sumod1980@gmail.com

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s