സെപ്റ്റംബർ 21 അപ്പസ്തോലനായ വിശുദ്ധ മത്തായി | Saint Matthew the Apostle

സെപ്റ്റംബർ 21 – അപ്പസ്തോലനായ വിശുദ്ധ മത്തായി | Saint Matthew the Apostle

Advertisements

അപ്പസ്തോലനും സുവിശേഷകനുമായ വിശുദ്ധ മത്തായിയുടെ തിരുനാൾ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

september_21

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

saintmatthew #matthew #saint_matthew #saintmathew #mathew #saint_mathew

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s