സെപ്റ്റംബർ 23 വിശുദ്ധ പാദ്രെ പിയോ | Saint Padre Pio

സെപ്റ്റംബർ 23 – വിശുദ്ധ പാദ്രെ പിയോ | Saint Padre Pio

Advertisements

ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ വിശുദ്ധനും പഞ്ചക്ഷതധാരിയുമായ വിശുദ്ധ പാദ്രെ പിയോയുടെ തിരുനാൾ. ആ പുണ്യചരിതന്റെ ജീവിതത്തെ അടുത്തറിയാൻ വീഡിയോ കാണുക. ഇത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: From Pixabay

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

september_23

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

saintpadrepio #padrepio #saint_padre_pio #padre_pio #sangiovannirotondo #pietrelcina

rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s