നിത്യവിശുദ്ധയാം കന്യാമറിയമേ… | Acapella | A Musical Performance by CMC Sisters

Advertisements

🎙️🎙️🎙️🎙️🎙️🎙️🎙️🎙️🎙️ കാത്തിരുന്ന Acapella Vol:2
🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹
നിത്യ വിശുദ്ധയാം കന്യാമറിയമേ..
🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼🎼

Vol: 1ന് URF (Universal Record Forum) Global Award നേടിയ Acapella Team വീണ്ടും
🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷🔶🔷

🎵 CMC സിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ തകർപ്പൻ അവതരണം 🎵

🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Please Watch, Share & Support
🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹🔹

▶️ Exclusive on CMC Vision ◀️

Advertisements

Acapella Vol:2

URF (Universal Records Forum) Global Award നേടിയ Acapella Team വീണ്ടും.

നിത്യ വിശുദ്ധയാം കന്യാമറിയമേ…

Original Song Courtesy:
Film: Nadi
Lyrics: Vayalar
Music: G. Devarajan

Production: Sr. Merina CMC & Councillors(Pavanathma Province Kothamangalam)

Media Head: Sr. Seena Maria CMC

Harmony, Music Arrangement & Direction: Sajo Joseph

Camera & Editing Crew:
Sajo Joseph,
Sr. Deepthi Maria CMC,
Sr. Saphalya CMC,
Sr. Theresa CMC

Studio Support:
Ajayan K. S

Studios:
P Vision Kothamangalam,
Geetham Thodupuzha & Cochin

Mix & Master: Jinto John

Special Thanks:
Suvin Das,
Jaimon (Geetham)

Singers:
Sr. Lissa George CMC
Sr. Joyal CMC
Sr. Anila CMC
Sr. Linda CMC
Sr. Nimisha CMC
Sr. Sharon Rose CMC
Sr. Alwin Maria CMC
Sr. Alphonsa CMC
Cast:
Sr. Rini Maria CMC
Sr. Rose Mathew CMC
Sr. Vineetha CMC
Sr. Nirmal Jose CMC
Sr. Lizbeth CMC
Sr. Thejus CMC
Sr. Anjana CMC
Sr. Gracemi CMC
Sr. Josmin CMC
Sr. Tess Maria CMC
Sr. Salbiya CMC
Sr. Blessin CMC

ആത്മീയതയിൽ വളരാൻ ആത്മീയ വളർത്താൻ CMC VISION യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക
👉SUBSCRIBE US: https://www.youtube.com/c/CMCVISIONON…

ANTI-PIRACY WARNING
This content is Copyrighted to CMC Vision.
Any Unauthorized reproduction, redistribution or re-upload in Facebook, Youtube, etc… is Strictly prohibited of this material. Legal action will be taken against those who violate the copyright of the following material presented!

THANK YOU FOR WATCHING

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s