Pallikkoodashakkalam: Ordinary Days Holy Qurbana Text | Holy Mass Text SyroMalabar Rite പള്ളിക്കൂദാശാക്കാലം: സാധാരണ ദിവസത്തെ കുർബാന

വി. കുർബാന | സീറോ മലബാർ ക്രമം | പള്ളിക്കൂദാശാക്കാലം (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) പള്ളിക്കൂദാശാക്കാലം | സാധാരണ ദിവസത്തെ കുർബാനക്രമം കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടീയാഗം തിരുമുൻപാകെയണച്ചീടാം കാർമ്മി: അത്യുന്നതമാം സ്വർല്ലോകത്തിൽ സർവ്വേശനു സ്തുതിഗീതം  (3) സമൂഹം: ഭൂമിയിലെന്നും മർത്ത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും (3) അല്ലെങ്കിൽ കാർമ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3) സമൂഹം: ആമ്മേൻ. കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് … Continue reading Pallikkoodashakkalam: Ordinary Days Holy Qurbana Text | Holy Mass Text SyroMalabar Rite പള്ളിക്കൂദാശാക്കാലം: സാധാരണ ദിവസത്തെ കുർബാന

Advertisement

Pallikkoodashakkalam: Sunday Holy Qurbana Text | Holy Mass Text SyroMalabar Rite പള്ളിക്കൂദാശാക്കാലം: ഞായർ കുർബാന

വി. കുർബാന | സീറോ മലബാർ ക്രമം | പള്ളിക്കൂദാശാക്കാലം | ഞായർ (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) പള്ളിക്കൂദാശാക്കാലം ഞായറാഴ്ച്ച കുർബാനക്രമം കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ സ്നേഹമോടീയാഗം തിരുമുൻപാകെയണച്ചീടാം കാർമ്മി: അത്യുന്നതമാം സ്വർല്ലോകത്തിൽ സർവ്വേശനു സ്തുതിഗീതം  (3) സമൂഹം: ഭൂമിയിലെന്നും മർത്ത്യനു ശാന്തി പ്രത്യാശയുമെന്നേക്കും (3) അല്ലെങ്കിൽ കാർമ്മി: അത്യുന്നതങ്ങളിൽ ദൈവത്തിനു സ്തുതി. (3) സമൂഹം: ആമ്മേൻ. കാർമ്മി: ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യർക്ക് … Continue reading Pallikkoodashakkalam: Sunday Holy Qurbana Text | Holy Mass Text SyroMalabar Rite പള്ളിക്കൂദാശാക്കാലം: ഞായർ കുർബാന

Jesus Kids | EPI-02 | SHALOM TV

https://youtu.be/HkWxnE-cNzU Jesus Kids | EPI-02 | SHALOM TV #JesusKids #shalomtv This content is Copyrighted to Shalom Television. Any unauthorized reproduction, redistribution or re-upload is strictly prohibited. Strict action will be taken against those who violate the copyright of the same. If you are interested in collaborating with Shalom Television and for any media queries, you … Continue reading Jesus Kids | EPI-02 | SHALOM TV

Saint John Paul II / Saturday of week 29 in Ordinary Time

🌹 🔥 🌹 🔥 🌹 🔥 🌹 22 Oct 2022 Saint John Paul II, Pope or Saturday of week 29 in Ordinary Timeor Saturday memorial of the Blessed Virgin Mary  Liturgical Colour: White. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന കരുണാസമ്പന്നനായ ദൈവമേ,പാപ്പായായ വിശുദ്ധ ജോണ്‍ പോള്‍അങ്ങേ സാര്‍വത്രികസഭയില്‍ആധ്യക്ഷ്യം വഹിക്കാന്‍ അങ്ങു തിരുവുളളമായല്ലോ.അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രബോധനങ്ങളാല്‍ ഉദ്‌ബോധിരായി,മാനവരാശിയുടെ ഏകരക്ഷകനായ ക്രിസ്തുവിന്റെരക്ഷാകര കൃപാവരത്തിനായിവിശ്വാസത്തോടെ ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങള്‍തുറക്കാന്‍ അനുഗ്രഹിക്കണമേ.അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള ഐക്യത്തില്‍എന്നെന്നും ദൈവമായി ജീവിക്കുകയും വാഴുകയും … Continue reading Saint John Paul II / Saturday of week 29 in Ordinary Time

Unniyeesho nalla Koottukaran | Saleena Abraham | Sanjay Ison | Fr. Jerin MCBS | Ninoy Varghese

https://youtu.be/vZdpKTLjvj0 Unniyeesho nalla Koottukaran | Saleena Abraham | Sanjay Ison | Fr. Jerin MCBS | Ninoy Varghese Song CreditLyrics: Saleena Abraham, NellimattomMusic: Fr. Jerin Valiyaparambil MCBSVox: Sanjay V IsonChorus: Siji Davis, Angelina DavidChoreography: Essa Joseph, Gayathri C AnilFlute: Joseph KadamakkudyOrchestration, Mixing and Mastering: Ninoy VargheseRecorded at Geetham Digital Studio, ThodupuzhaRecordist: Sobin SunnyCamera& DOP : Ajay … Continue reading Unniyeesho nalla Koottukaran | Saleena Abraham | Sanjay Ison | Fr. Jerin MCBS | Ninoy Varghese

തനിമ

ഒരു വ്യക്തിയുടെ ആത്മസൗന്ദര്യത്തിന്റെ തേജസ്സും തനിമയും ദിവ്യകാരുണ്യമാണ്.- - - - - - - - - - - - - - -സി.ജോസഫ് മെനേന്താസ്.🌹തിരുവോസ്തിയില്‍ വസിക്കുന്ന ദൈവമേ , ഞങ്ങള്‍ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. " Our Mother Mary is full of beauty because she is full of grace. "_ Pope Francis🌹🔥❤️ Good Morning… Have a Gracefilled day….

October 21 വിശുദ്ധ ഊർസുല | Saint Ursula

https://youtu.be/fAr78zui9B0 October 21 - വിശുദ്ധ ഊർസുല | Saint Ursula അദ്ധ്യാപകരുടെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും സ്വർഗ്ഗീയമദ്ധ്യസ്ഥയായ വിശുദ്ധ ഊർസുലയുടെ തിരുനാൾ. Script: Sr. Liby GeorgeNarration & Editing: Fr. Sanoj MundaplakkalBackground Music: Zakhar Valaha from PixabayBackground Video: From Pixabay Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc. catholicchurch dailysaints saintoftheday anudinavisudhar അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ saint catholicfeast catholicmessage october_21 spiritual #message … Continue reading October 21 വിശുദ്ധ ഊർസുല | Saint Ursula

ജപമാല ധ്യാനം 21

ജപമാല ധ്യാനം - 21 കുഞ്ഞുന്നാളിൽ അമ്മ കുളിപ്പിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാതിരുന്ന ആരാണുള്ളത്? പിന്നീടാണ് തന്നെ കുളി തുടങ്ങിയത്. ജീവിതം വാർധക്യത്തിലെത്തുമ്പോഴോ വീണ്ടും മറ്റാരെങ്കിലും കുളിപ്പിക്കണം. അവസാനം, ഈ ലോകം വിട്ട് പോകുമ്പോ ആരൊക്കെയോ ചേർന്ന് ഒരു കുളിപ്പിക്കൽ കൂടി. കുളിയിൽ ആരംഭിച്ച് കുളിയിലൂടെ കടന്ന് കുളിയിൽ അവസാനിക്കുന്ന ജീവിതം. പനിച്ചു കിടക്കുമ്പോഴല്ലാതെ ഒരിക്കലും മുടങ്ങാത്ത പതിവ് ! ഈ ഇത്തിരിപ്പോന്ന ശരീരം വൃത്തിയാക്കാൻ ഒരായുസിൽ എത്രമാത്രം ജലം.!  ബൈബിൾ ഭാഷ കടമെടുത്താൽ സ്നാനമാണ് കുളി. അപ്പോ സ്നാപകൻ … Continue reading ജപമാല ധ്യാനം 21