നഷ്ടമാക്കല്ലേ ഈ കൃപയുടെ മണിക്കൂർ

നഷ്ടമാക്കല്ലേ ഈ കൃപയുടെ മണിക്കൂർ.

Dec 8th, 12 pm to 1 pm. .

ഈശോയിൽ സ്നേഹമുള്ള സഹോദരങ്ങളെ, പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം 1946 ൽ ഇറ്റലിയിൽ Sister Pierrina ക്കു റോസ മിസ്റ്ററിക്ക മാതാവായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോൾ കൊടുത്ത സന്ദേശം:
December 8, 12.00- 1.00കൃപയുടെ മണിക്കൂറായി ആചരിക്കണം, ആചരിക്കാൻ എല്ലാവരോടും പറയണം എന്നാണ്.
ദൈവകരുണ ഒഴുകുന്ന ഈ കൃപയുടെ മണിക്കുർ നഷ്ടമാക്കല്ലേ.

“പ്രാർത്ഥനയോടും പ്രാശ്ചിത്ത പ്രവർത്തികളോടും കൂടി 51 ആം സങ്കീർത്തനം കൈ വിരിച്ചുപിടിച്ചു 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലുക. ഈ മണിക്കൂറിൽ വളരെയധികം ദൈവകൃപ ചൊരിയപ്പെടും കഠിനഹൃദയരായ കൊടും പാപികൾക്ക് പോലും ദൈവ കൃപയുടെ സ്പർശനം ലഭിക്കും.

“ഈ തിരു മണിക്കൂറിൽ തന്നോട് നിത്യ പിതാവിനു സ്വീകാര്യമായ എന്ത് ചോദിച്ചാലും അവ അനുവദിച്ചു നല്കപ്പെടും.”

പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ സന്ദേശം അനുസരിച്ചു നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് :

  1. ഡിസംബർ 8 ആം തിയതി ഉച്ചക്ക് 12 മണി മുതൽ 1 മണി വരെയുള്ള സമയം പ്രാത്ഥനയിൽ ചിലവഴിക്കാം.
  2. വീട്ടിലോ ജോലിസ്ഥലത്തോ ദൈവാലയത്തിലോ ഈ സമയം പ്രാത്ഥനയിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള എല്ലാത്തിൽ നിന്നും എല്ലാ തിരക്കുകളിൽ നിന്നും അകന്നു ദൈവവുമായി ഐക്യത്തിൽ ആയിരിക്കാം. ( ഈ സമയങ്ങളിൽ മറ്റാരോടും സംസാരിക്കാതെ യും മൊബൈൽ ഫോൺഉം മറ്റും ഉപയോഗിക്കാതെയും പ്രാർത്ഥനയിൽ തടസമുണ്ടാകുന്നവ യിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറാം)
  3. കൈകൾ വിരിച്ചു പിടിച്ചു 51 ആം സങ്കീർത്തനം 3 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കാം.
  4. ഈശോയുടെ പീഡാനുഭവങ്ങളെ പറ്റി ധ്യാനിച്ചും, കുരിശിന്റെ വഴി, കരുണകൊന്ത, ജപമാല എന്നിവ ചൊല്ലിയും, തന്റെതായ രീതിയിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചും ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചും, പരിശുദാത്മാവ് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പാട്ടുകൾ പാടിയും, സങ്കീർത്തനങ്ങൾ ധ്യാനിച്ചും കൃപയുടെ ഈ മണിക്കൂർ ചിലവഴിക്കാം.

പരിശുധ അമ്മ പറഞ്ഞ ഈ സന്ദേശം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ നമ്മളാൽ ആവുന്നത് ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിക്കുമല്ലോ.

ആവേ മരിയ.

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s