ജനുവരി 21 | റോമിലെ വിശുദ്ധ ആഗ്നസ് | St. Agnes of Rome

ജനുവരി 21 – റോമിലെ വിശുദ്ധ ആഗ്നസ് | St. Agnes of Rome

Advertisements

#popefrancis #rome #agnes
12 വയസ്സ് മാത്രം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങി യേശുവിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വരിച്ച കുഞ്ഞു വിശുദ്ധയാണ് വിശുദ്ധ ആഗ്നസ്. “കന്യകാത്വത്തിന്റെ മഹത്വത്തെ രക്തസാക്ഷിത്വം കൊണ്ട് മകുടം ചൂടിയ വിശുദ്ധ” എന്നാണ് മഹാനായ വിശുദ്ധ ജെറോം ആഗ്നസിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Script: Sr. Liby George
Narration & Editing: Fr. Sanoj Mundaplakkal
Background Music: Zakhar Valaha from Pixabay
Background Video: Neugiernase from Pexels

Please subscribe our channel for more catholic videos, devotional songs etc.

catholicchurch

dailysaints

saintoftheday

anudinavisudhar

അനുദിനവിശുദ്ധർ #വിശുദ്ധർ

saint

catholicfeast

catholicmessage

january21

spiritual #message #catholic #meditation #reflection

stagnes #agnes #agnesofrome #St_Agnes_of_Rome #rome

popefrancis

കത്തോലിക്കാസഭ #മാർപ്പാപ്പ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s