മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്നത്തെ ഭാരതത്തിൽ

മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്നത്തെ ഭാരതത്തിൽ ഫാ. മൈക്കിൾ പുളിക്കൽ സെക്രട്ടറി, കെസിബിസി ജാഗ്രത കമ്മീഷൻ നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചനകൾ പ്രകാരം ഇന്ത്യയിൽ ഒരു മതരാഷ്ട്ര സ്ഥാപനത്തിന് ചിലർ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടോ എന്ന സംശയം അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതല്ല. അനുദിനം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അസഹിഷ്ണുത, അന്യമത വിദ്വേഷം, ആൾക്കൂട്ട ആക്രമണങ്ങൾ, വ്യാജ പ്രചരണങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഭരണകൂടങ്ങളും നിയമപാലകരും നീതിപീഠവും നിഗൂഢമായ നിശബ്ദത പുലർത്തുന്നു. നിർബ്ബന്ധിത മതപരിവർത്തനം നിയന്ത്രിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഇടപെടൽ ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ബി ജെ പി നേതാവും അഭിഭാഷകനുമായ അശ്വിനി കുമാർ ഉപാധ്യായ … Continue reading മതസ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്നത്തെ ഭാരതത്തിൽ

Advertisement

സ്നേഹം

വിശുദ്ധ കുർബാനയെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കാത്തവനാണ്.…………………………………………..വി. ജോസ് മരിയ ഞങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മുറിക്കപ്പെട്ട തിരുശരീരമേ, ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ ആരാധിക്കുന്നു. “The secret of happiness is to live moment by moment and to thank God for what He is sending us every day in His goodness.”~ St. Gianna Beretta Molla❤️🔥🌹 Good Morning…. Have a Joyful day…