എത്ര കണ്ടാലും വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ തോന്നുന്ന മനോഹരഗാനം | Chavara Thathan | Thatha Chavara Thatha

🎵🎵🎵🎵 വീണ്ടുമൊരു തകർപ്പൻ ഗാനവുമായ് CMC സിസ്റ്റേഴ്സ് 🎵🎵🎵🎵

എത്ര കണ്ടാലും വീണ്ടും വീണ്ടും കാണാൻ തോന്നുന്ന മനോഹരഗാനം | Chavara Thathan | Thatha Chavara Thatha

Advertisements

christiandevotionalsongs #cmcvision #hentryjoypadinjakkara

Direction | Editing | Colour Grading | Music | Audio mixing
Hentry Joy Padinjakkara

Lyrics – Sr.Navya Maria CMC

Singer
Sr.Lins Rani CMC

Chorus
Hentry Joy Padinjakkara, Sr.Lins Rani CMC, Sr.Sophia Francis CMC

BGM & Audio Recording
Sr.Aquina CMC

Cast
Sr.Jitha Thomas CMC
Sr.Jereena Thomas CMC
Sr.Diya Joy CMC
Sr.Lins Rani CMC
Sr.Neena Therese CMC
Sr.Ann Mary CMC
Sr.Jis Maria CMC
Sr.Elsa Rose CMC
Sr.Lismi Thomas CMC
Sr.Irine Maria CMC
Ajeesh Sebastian P. Gothuruth
Abin Biju
Rohan Shajan
Sreehari MB
Harisankar KS
Edwin Yabas Martin
Glory Mariya Sibu
Agnes Jerin
Sagarika B Nair
Malavika B Nair
Ann Theressa Shajan
Benatta Mariya Shaiju
Anupama Liju

Camera
Reji Joseph, Hentry Joy Padinjakkara

Choreography
Bindhu Muraleedharan

Compositing
Kishore Madathil

Makeup
George Kuttukadu, Bindhu Muraleedharan

Assistant Camera Person
Sr.Ancy Maria CMC

Production Assistants
Sr.Flory CMC,Sr.Aquina CMC

Production Controller
Sr.Navya Maria CMC

Production
Mother Grace Therese CMC & Councillors, Mount Carmel Generalate, Aluva

StChavaraSong

cmcvision

christiandevotionalsongs

hentryjoypadinjakkara

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s