തപസ്സു ചിന്തകൾ 15

തപസ്സു ചിന്തകൾ 15

കാത്തിരിക്കുന്ന ദൈവ കാരുണ്യം

ഏറ്റവും കഠിനവും അസ്വസ്ഥവുമായ നിമിഷങ്ങളിൽ പോലും ദൈവത്തിന്റെ കരുണയും നന്മയും എല്ലാത്തിനെക്കാളും വലുതാണ്. ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പ

ദൈവകാരുണ്യത്തിന് അതിരുകളോ പരിധികളോ ഇല്ല എന്നു നമ്മളെ വിളിച്ചറിയിക്കുന്ന സമയമാണ് നോമ്പുകാലം . ഈശോ വിശുദ്ധ ഫൗസ്റ്റീനയോടു പറഞ്ഞു: ” ഞാൻ സ്നേഹവും കരുണയും മാത്രമാണ്. എൻ്റെ കാരുണ്യം അളക്കാൻ ഒരു മനുഷ്യനും കഴിയുകയില്ല.” മറ്റൊരിക്കൽ ഫൗസ്റ്റീന തന്നെത്തന്നെ, സംതൃപതിയോടെ, തനിക്കുള്ളതെല്ലാം ഈശോയ്ക്കു സമർപ്പിച്ചു എന്നു പറയുമ്പോൾ അതിനു മറുപടിയായി ഈശോ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവളെ അമ്പരിപ്പിച്ചു. “നിൻ്റെ സ്വന്തമായ കാര്യങ്ങൾ നീ ഇതുവരെ എനിക്കു സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ല..”. വിശുദ്ധയായ ആ കന്യാസ്ത്രീ തനിക്കായി എന്താണ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത് ? ഈശോ ദയാപൂർവ്വം അവളോടു പറഞ്ഞു ” എൻ്റെ മകളെ, നിൻ്റെ വീഴ്ചകൾ എനിക്കു നൽകു.” ഈ നോമ്പുകാലം നമുക്കു ആത്മപരിശോധനയുടെ സമയമാട്ടെ: ” ഞാൻ എൻ്റെ വീഴ്ചകൾ ദൈവത്തിനു നൽകിയിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ വീഴുമ്പോൾ, എന്നെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനായി അവനെ ഞാൻ അനുവദിച്ചട്ടുണ്ടോ? അതോ ഇപ്പോഴും അവ എൻ്റെ സ്വകാര്യ ദു:ഖങ്ങൾ മാത്രമാണോ? എന്നെ വേട്ടയാടുന്ന ഒരു കഴിഞ്ഞകാല പാപം, എൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഒരു മുറിവ്, ആരോടെങ്കിലുമുള്ള പക, ഒരു പ്രത്യേക വ്യക്തിയെക്കുറിച്ചുള്ള തെറ്റായ ധാരണ … ഇത്തരം തെറ്റുകളും വീഴ്ചകളും അവനു സമർപ്പിക്കാനും അതുവഴി അവൻ്റെ കാരുണ്യം അനുഭവിക്കാനും ഈ നോമ്പുകാലത്തു ദൈവ കാരുണ്യം നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്നു.

ഫാ. ജയ്സൺ കുന്നേൽ mcbs

Advertisements
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s