നിന്റെ കുരിശിന്റെ വഴിയേ | Fr. Jose Vadakedath

നിന്റെ കുരിശിന്റെ വഴിയേ | Fr. Jose Vadakedath

Advertisements

TONE OF CHRIST MEDIA
Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs

toneofchristmedia #ChristianSongs #christianmusic

Song | Ninte Kurisinte Vazhiye…
Type | Christian Devotional Song
Lyrics | Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs
Singer | Fr.Jose Vadakedath
Music | Leo Sunny Mutholapuram
Programming & Mastering | Leo Sunny Mutholapuram
Voice Recording | Benny Johnson, Oshin Green, KTM
Visual Recording & Editing | Fr.Xavier Kunnumpuram mcbs
Produced and Published by TONE OF CHRIST MEDIA

Ninte kurishinte Vazhiye… Lyrics

നിന്റെ കുരിശിന്റെ വഴിയേ
എന്റെ കുരിശുമായ് വരാൻ
എന്നെ ഒരുക്കണേ നാഥാ
എന്നെ നയിക്കണേ നാഥാ

ഭാരമേറും കുരിശാണെൻ മീതെയെങ്കിലും
നിൻ കുരിശോളം ഭാരമില്ലന്നറിയുന്നു ഞാൻ
നിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്ന നിമിഷങ്ങളിൽ എന്റെ
കുരിശിൻ ഭാരം ഒട്ടുമേ ഞാനറിയുന്നില്ല
നീയെൻ കുരിശു താങ്ങിയതും ഞാൻ മറന്നതില്ല…

എന്റെ കുരിശുകളെനിക്കാകെ അനുഗ്രഹമായ്
നാഥനേകും സ്നേഹമറിയാൻ ഇടയായല്ലോ
ലോകത്തിന്റെ മോഹങ്ങൾക്ക് വിട ചൊല്ലി ഞാൻ
ഈ കുരിശിൻ പടികളിലൂടെ നാഥന്നരികെ യെത്തുന്നു
അവിടെയാണെൻ സുരക്ഷിത സങ്കേതവും

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s