അമലോത്ഭവ തിരുനാളും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവും

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 365 അമലോത്ഭവ തിരുനാളും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവും   ഡിസംബർ എട്ടാം തീയതി തീരുപ്പിറവിക്ക് പതിനേഴു ദിവസം മുമ്പ് ആഗോളസഭ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ അമലോത്ഭവ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. ദൈവം മറിയത്തെ ആദിമുതൽ ഉത്ഭവപാപത്തിൽ നിന്നു പരിരക്ഷിച്ചു എന്നാതാണ് അമലോത്ഭവസത്യം. ആരംഭകാലം മുതൽ തന്നെ പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ അമലോത്ഭവ ജനത്തിൽ സഭ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.   പൗരസ്ത്യ സഭകളിൽ എഴാം നൂറ്റാണ്ടു മുതൽമുതൽ മറിയത്തിന്റെ ഗർഭധാരണം എന്ന പേരിൽ ഒരു തിരുനാൾ ആഘോഷിച്ചിരുന്നു. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇതു പാശ്ചാത്യ … Continue reading അമലോത്ഭവ തിരുനാളും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവും

Advertisement

സ്വർഗ്ഗീയ ശാന്തതയിൽ ഉറങ്ങിയവൻ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 364 ജോസഫ് : സ്വർഗ്ഗീയ ശാന്തതയിൽ ഉറങ്ങിയവൻ   1818 ആസ്ട്രിയായിലെ ഓബൻഡോർഫ് എന്ന ഗ്രാമത്തിലെ ജോസഫ് മോർ എന്ന വൈദീകൻ രചിച്ച് ഫ്രാൻസീസ് ഗ്രൂബർ സംഗീതം നൽകിയ സ്റ്റില്ലേ നാഹ്റ്റ് ഹൈലിഗേ നാഹ്റ്റ് ( Stille Nacht, heilige Nach) , ഇംഗ്ലിഷിൽ Silent Night, Holy Night എന്ന ലോകചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്‌തമായ ക്രിസ്‌മസ് ഗാനത്തിൽ ഉണ്ണീശോ ഉറങ്ങുന്നതിനെ സ്വർഗ്ഗീയ ശാന്തതയിൽ ( സമാധാനത്തിൽ) ഉറങ്ങുന്നതായാണ് (Sleep in Heavenly peace) … Continue reading സ്വർഗ്ഗീയ ശാന്തതയിൽ ഉറങ്ങിയവൻ

യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ മദ്ധ്യസ്ഥതയുടെ സവിശേഷതകൾ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 363 യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ മദ്ധ്യസ്ഥതയുടെ സവിശേഷതകൾ   സാർവ്വത്രിക സഭയുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെയും മദ്ധ്യസ്ഥനായ യൗസേപ്പിതാവ് എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു രക്ഷാധികാരിയും മദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. ആറു കാര്യങ്ങളാണ് ആ നല്ല പിതാവിനെ പൂർണ്ണനായ ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനാക്കി മാറ്റുന്നത്.   1)യൗസേപ്പ് നീതിമാനായിരുന്നു: അവൻ ഭക്തിയോടെയും ദൈവവചനം അനുസരിച്ചും ജീവിച്ചു.   2) അവൻ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു: ദൈവരഹസ്യങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നിന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ അവൻ സദാ സന്നദ്ധനായി.   3) അവൻ ധൈര്യശാലിയായിരുന്നു: ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെയും ഗോത്രത്തിൻ്റെയും ആചാരങ്ങൾക്കപ്പുറം ദൈവഹിതം അനുസരിച്ചു സഞ്ചരിക്കാൻ … Continue reading യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ മദ്ധ്യസ്ഥതയുടെ സവിശേഷതകൾ

ത്യാഗജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠപുസ്തം

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 362 ജോസഫ്: ആഗമനകാലത്തിൽ ത്യാഗജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠപുസ്തം   ആഗമനകാലം ഒരു ആത്മീയ ആഘോഷത്തിന്റെ സമയമാണ്, പ്രാർത്ഥന, അനുതാപം, ഉപവാസം എന്നിവ വഴി മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച ഈശോ മിശിഹായുടെ ജനത്തിൻ്റെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന പുണ്യദിനങ്ങൾ. ആഗമനകാലത്തിൽ ത്യാഗജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠപുസ്തമാണ് യൗസേപ്പിതാവ് .ഏതു ജീവിത സാഹചര്യത്തിലും ദൈവവിളിയിലും ത്യാഗവും സ്വയം ശ്യൂന്യമാക്കലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പയുടെ "രക്ഷകൻ്റെ കാവൽക്കാരൻ" എന്ന അപ്പസ്തോലിക പ്രബോനത്തിൽ ഇപ്രകാരം എഴുതുന്നു: യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ പിതൃത്വം … Continue reading ത്യാഗജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യം പഠിപ്പിക്കുന്ന പാഠപുസ്തം

മണ്ണിൽ സഞ്ചരിച്ച ദിവ്യനക്ഷത്രം

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 361 ജോസഫ് : മണ്ണിൽ സഞ്ചരിച്ച ദിവ്യനക്ഷത്രം   ആഗമനകാലത്തെ ഏറ്റവും ശക്തവും പ്രതീക്ഷ നൽകുന്നതുമായ അടയാളമാണ് നക്ഷത്രം. ദൈവപുത്രൻ്റെ തിരുപ്പിറവി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കു മുമ്പ് വിണ്ണിൽ തെളിഞ്ഞ നക്ഷത്രം പൗരസ്‌ത്യദേശത്തുനിന്നു വന്ന ജ്‌ഞാനികള്‍ക്ക് ജറുസലെമിലെത്താനും രക്ഷകനെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നതുമായ ശക്തമായ അടയാളമായിരുന്നു.   ക്രിസ്തുമസ് കാലത്തെ നക്ഷത്രം ലോക രക്ഷകനായി മണ്ണിൽ പിറന്ന ദൈവപുത്രനെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് അവനിലേക്കു നയിക്കുന്ന വഴികാട്ടിയാണ്. വിണ്ണിൽ മിന്നുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ മണ്ണിൽ സ്വയം നക്ഷത്രമായി തീരാനുള്ള ക്ഷണമാണ് ആഗമന … Continue reading മണ്ണിൽ സഞ്ചരിച്ച ദിവ്യനക്ഷത്രം

മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ 

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 360 ജോസഫ് : മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ   2021 നവംബർ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതിയിലെ ജനറൽ ഓഡിയൻസിലെ വേദോപദേശത്തിലെ വിഷയം രക്ഷാകര പദ്ധതിയിലുള്ള വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ പങ്കാളിത്തമായിരുന്നു.   സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഈശോയെ ജോസഫിൻ്റെ മകനായും (ലൂക്കാ: 3: 23 ) തച്ചൻ്റെ മകനായും (മത്താ 13:15) രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിലേക്കു ദൈവപുത്രൻ കടന്നു വരാൻ മാർഗ്ഗമായി സ്വീകരിക്കുന്നത് മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളാണ് . സുവിശേഷത്തിലെ യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ കഥയിൽ മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളുടെ പ്രാധാന്യത്തിൻ്റെ വ്യക്തമായ സൂചന … Continue reading മാനുഷിക ബന്ധങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ 

സ്വയം ചെറുതാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച പിതാവ്

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 359 ജോസഫ് : സ്വയം ചെറുതാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച പിതാവ്   2022 മെയ് മാസം പതിനഞ്ചാം തീയതി വിശുദ്ധപദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന സാർവ്വത്രിക സഹോദരൻ എന്നു ഫ്രാൻസീസ് പാപ്പ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ചാൾസ് ദേ ഫുക്കോൾഡിൻ്റെ ഓർമ്മ ദിനത്തിൽ ജോസഫ് ചിന്തയും സഹാറ മരുഭൂമിയിലെ ഈ ധീര താപസൻ്റെ ജീവിത ദർശനത്തിലാണ്.   ഈശോയുടെ ചെറിയ സഹോദരന്മാർ (Little Brothers of Jesus ) എന്ന സന്യാസ സഭയുടെ പിറവിക്കു പ്രചോദനമായ ജീവിതമായിരുന്നു ചാൾസിൻ്റേത്. ആഗമന … Continue reading സ്വയം ചെറുതാകാൻ ആഗ്രഹിച്ച പിതാവ്

പിതാവിൻ്റെ വിളി മടി കൂടാതെ സ്വീകരിച്ചവൻ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 358 ജോസഫ് ദൈവ പിതാവിൻ്റെ വിളി മടി കൂടാതെ സ്വീകരിച്ചവൻ   വിശുദ്ധ അന്ത്രയോസ് ശ്ലീഹായുടെ തിരുനാൾ ദിനമാണ് നവംബർ 30. ഈശോയുടെ ആദ്യ ശിഷ്യരിൽ ഒരാളായിരുന്ന വിശുദ്ധ അന്ത്രയോസിൻ്റെ ജീവിത ദർശനങ്ങളുടെ ചുവടുപിടിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ ജോസഫ് ചിന്ത.   യോഹന്നാൻ ശ്ലീഹാ തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ അന്ത്രയോസിനെ സ്നാപക യോഹന്നാൻ്റെ ശിഷ്യനായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു.   "അടുത്തദിവസം യോഹന്നാന്‍ തന്റെ ശിഷ്യന്‍മാരില്‍ രണ്ടുപേരോടുകൂടെ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഈശോ നടന്നുവരുന്നതു കണ്ടു പറഞ്ഞു: ഇതാ, ദൈവത്തിന്റെ കുഞ്ഞാട്‌! … Continue reading പിതാവിൻ്റെ വിളി മടി കൂടാതെ സ്വീകരിച്ചവൻ

പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നവൻ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 357 ജോസഫ് പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നവൻ   തിരുപ്പിറവി പ്രതീക്ഷയുടെ ആഘോഷമാണ്. ആഗമനകാലം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കേണ്ട കാലമാണന്നു സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നു. “ സഭ ഓരോ വർഷവും ആഗമന കാലത്തിൽ ആരാധനക്രമം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ, പുരാതന കാലം മുതലേ മിശിഹായെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതിനെയാണു അവൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്. രക്ഷകന്റെ ആദ്യ വരവിൽ ജനം സുദീർഘമായി ഒരുങ്ങിയതു പോലെ, വിശ്വാസികൾ അവന്റെ രണ്ടാമത്തെ ആഗമനത്തിനായി - അവരുടെ ആദമ്യമായ ആഗ്രഹം നവീകരിക്കുന്നു.” (CCC 524).   പരിശുദ്ധ പിതാവ് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ യൗസേപ്പിതാവിനെ … Continue reading പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്നവൻ

യൗസേപ്പു പിതാവു പഠിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ചു വഴികൾ 

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 356 ആഗമനകാലം പുണ്യമുള്ളതാക്കാൻ യൗസേപ്പു പിതാവു പഠിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ചു വഴികൾ   ദാവീദിന്റെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു മരപ്പണിക്കാരനിൽ നിന്നു ദൈവപുത്രൻ്റെ വളർത്തു പിതാവ് എന്ന പദവിയേക്കു ഉയർത്തപ്പെട്ട വിശുദ്ധ യൗസേപ്പ് ആഗമന കാലത്തെ ഉത്തമ പാഠപുസ്തകമാണ്. ആഗമന കാലം ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായി ജീവിക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ഉത്തമനായ വിശുദ്ധനാണ് വി. യൗസേപ്പ്, അതിനു പല കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. യൗസേപ്പു പിതാവിൽ അസാധാരണമായി വിളങ്ങി നിന്ന അഞ്ചു പുണ്യങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനനത്തിനായി നമ്മുടെ … Continue reading യൗസേപ്പു പിതാവു പഠിപ്പിക്കുന്ന അഞ്ചു വഴികൾ 

ദൈവ പിതാവ് ശ്രദ്ധിച്ചവനും സംസാരിച്ചവനും

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 355 ജോസഫ് : ദൈവ പിതാവ് ശ്രദ്ധിച്ചവനും സംസാരിച്ചവനും   നവംബർ 27 ന് പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ അമലോത്ഭവത്തിന്റെ അത്ഭുത മെഡലിന്റെ 191 വർഷം തികയുമ്പോൾ അതു പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയം വെളിപ്പെടുത്തിയ വിശുദ്ധ കാതറിൻ ലബൊറെയുടെ (1806-1876) ജിവിത ദർശനം തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ ജോസഫ് ചിന്തയുടെ ആധാരം. ഡോട്ടേഴ്സ് ഓഫ് ചാരിറ്റി എന്ന സന്യാസ സഭയിലെ അംഗമായിരുന്ന സി. കാതറിൻ ലബോറ എല്ലാവരിലും ദൈവത്തെ കാണണം. എല്ലാവരിലും ദൈവത്തിന്റെ മുഖം ദർശിക്കണം എന്നു നിഷ്കർഷിച്ചിരുന്നു. … Continue reading ദൈവ പിതാവ് ശ്രദ്ധിച്ചവനും സംസാരിച്ചവനും

ദൈവ ചിന്തയിൽ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയവൻ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 354 ജോസഫ് ദൈവ ചിന്തയിൽ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയവൻ   അൾത്താര ബാലന്മാരുടെ സ്വർഗ്ഗീയ മദ്ധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ ജോൺ ബെർക്കുമാൻസിൻ്റെ(1599-1621) തിരുനാൾ 1969 വരെ നവംബർ 26 -ാം തീയതി ആയിരുന്നു. പിന്നീട് അത് ആഗസ്റ്റു മാസം പതിമൂന്നാം തീയതിയിലേക്കു മാറ്റി. കേവലം 22 വയസ്സുവരെ മാത്രം ജീവിച്ച ബെൽജിയത്തു നിന്നുള്ള ഒരു ഈശോസഭാ വൈദീകാർത്ഥിയായിരുന്നു ജോൺ. കുട്ടികളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട വിശുദ്ധനായ ജോണിൻ്റെ ഒരു ജീവിത ദർശനമാണ് ഇന്നത്തെ ജോസഫ് ചിന്തയുടെ ആധാരം   "നമ്മുടെ … Continue reading ദൈവ ചിന്തയിൽ ജീവിതം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയവൻ

ഈശോയ്ക്കായി ധീരമായ നിലപാടെടുത്ത വ്യക്തി

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 353 ജോസഫ് ഈശോയ്ക്കായി ധീരമായ നിലപാടെടുത്ത വ്യക്തി.   നവംബർ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം തീയതി ആരെയും മാനസാന്തരപ്പെടുത്തുന്ന വിശുദ്ധ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അലക്സാണ്ട്രിയായിലെ വിശുദ്ധ കത്രീനായുടെ ഓർമ്മ ദിനമാണ്.   പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച് അലക്സാണ്ടറിയായിലെ ഗവർണറായ ഒരു വിജാതീയനായിരുന്നു കത്രീനായുടെ പിതാവ്. മൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനം ഈജിപ്തിൽ ജനിച്ച അവൾ ചെറുപ്പത്തിലെ തന്നെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം സ്വീകരിച്ചു. ഉണ്ണീശോയും പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയവും അത്ഭുതകരമായി അവളെ സന്ദർശിച്ചതോടെയാണ് അവളുടെ ജീവിതം മാറിമറിഞ്ഞത്. ഈ ആത്മീയ അനുഭവം കൗമാരപ്രായത്തിൽത്തന്നെ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം … Continue reading ഈശോയ്ക്കായി ധീരമായ നിലപാടെടുത്ത വ്യക്തി

ഉണ്ണീശോയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകാം

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 352 നിങ്ങൾ എൻ്റെ പക്കൽ എത്തിയാൽ ഉണ്ണീശോയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകാം   കേരളത്തിലെ പ്രമുഖ കത്തോലിക്കാ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ മുതലക്കോടം സെൻ്റ്. ജോർജ് ഫൊറേനാ പള്ളിയിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ തിരുസ്വരൂപമാണ് ഇന്നത്തെ ജോസഫ് ചിന്തയുടെ ആധാരം. യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ ഇടത്തെ കരത്തിൽ വിടർത്തിയ കരങ്ങളുമായി ഇരിക്കുന്ന ഉണ്ണീശോയുടെ മാറിടത്തിൽ തൻ്റെ വലതുകൈ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന യൗസേപ്പിതാവ്. ഉയിർപ്പിനു ശേഷം ഈശോയുടെ പിളർക്കപ്പെട്ട പാർശ്വം കണ്ട തോമാശ്ലീഹായുടെ എൻ്റെ കർത്താവേ എൻ്റെ ദൈവമേ എന്ന … Continue reading ഉണ്ണീശോയെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കു നൽകാം

ജീവിതംകൊണ്ടു ദൈവ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയവൻ 

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 351 ജോസഫ് ജീവിതംകൊണ്ടു ദൈവ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയവൻ   ഭാരത സഭയിലെ പ്രഥമ വനിതാ രക്തസാക്ഷിയായ ഇൻഡോറിലെ വാഴ്ത്തപ്പെട്ട റാണി മരിയുടെ തിരുശേഷിപ്പ് അടക്കം ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഉദയനഗർ പള്ളിയിലെ ഫോട്ടോ ഗാലറയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർഥനയാണ് ഇന്നത്തെ ജോസഫ് ചിന്തയുടെ ആധാരം. "ദൈവമേ, ഞാൻ ദുർബല. നന്മയോട് അകന്നു നിൽക്കുന്നവൾ. ശക്തരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനു ദുർബലരെ നീ നിയോഗിക്കുമെന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ ‌എന്നെ സഹായിക്കുക. നിന്റെ രാജ്യത്തിനായുള്ള അടുത്ത ചുവ‌ട് എങ്ങനെ വയ്ക്കണമെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിക്കുക. എന്റെ … Continue reading ജീവിതംകൊണ്ടു ദൈവ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തിയവൻ 

യൗസേപ്പിതാവും വിശ്വാസ പരിശീലനവും

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 350 യൗസേപ്പിതാവും വിശ്വാസ പരിശീലനവും   വിശ്വാസം വരും തലമുറയ്ക്കു പകർന്നു കൊടുക്കുന്നതിലെ സുപ്രധാനമായ ഒരു കണ്ണികളാണ് മതാദ്ധ്യാപകർ. ഇടവകാതലത്തിൽ ഒരു വിശ്വാസിക്കു ചെയ്യാന്‍ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു പ്രേഷിത വേലയാണ് വിശ്വാസ പരിശീലനം നല്‍കുക എന്നത്.   കുട്ടികളിൽ ദൈവികസ്മരണ ഉണർത്തുകയും അത് അവരിൽ എന്നും നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ നിർണ്ണായക പങ്കു വഹിക്കുന്നവരാണ് വിശ്വാസ പരിശീലകർ. ചുരുക്കത്തിൽ ദൈവത്തെ പകർന്നു നൽകുന്ന വിശുദ്ധ കർമ്മമാണത്. രക്ഷാകര ചരിത്രം അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ ഇളം … Continue reading യൗസേപ്പിതാവും വിശ്വാസ പരിശീലനവും

ദൈവപിതാവ് കണ്ടെത്തിയ മെൻ്റർ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 349 ജോസഫ് ദൈവപിതാവ് കണ്ടെത്തിയ മെൻ്റർ   മെൻ്റർ എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കിനെ വഴികാട്ടി ,മാർഗ്ഗദർശകൻ എന്നൊക്കെ മൊഴിമാറ്റം നടത്താം. ഒരുമെൻ്ററിനു അഥവാ നേതാവിനു അടിസ്ഥാനപരമായി മൂന്നു സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്. അവനു നടക്കേണ്ട വഴി അറിയാം, അവൻ ആ വഴിയെ ചരിക്കുന്നു. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഉപകാരപ്രദമായ രീതിയിൽ വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ദൈവപുത്രൻ്റെ വളർത്തു പിതാവായ യൗസേപ്പിതാവ് ദൈവ പിതാവ് ലോകത്തിനായി കണ്ടെത്തിയ മെൻ്റെറായിരുന്നു. പിതാവായ ദൈവം തനിക്കായി ഒരുക്കിയ വഴി ഏതാണന്ന് അവനറിയാമായിരുന്നു. അവൻ … Continue reading ദൈവപിതാവ് കണ്ടെത്തിയ മെൻ്റർ

ഹൃദയം നിറയെ സ്നേഹമുള്ളവൻ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 348 ജോസഫ് ഹൃദയം നിറയെ സ്നേഹമുള്ളവൻ   ഹൃദയം നിറയെ സ്നേഹമുള്ളവനു മറ്റുള്ളവർക്കു കൊടുക്കാനും കാണും എന്ന മഹാനായ ജോൺ ഇരുപത്തിമൂന്നാമൻ മാർപാപ്പയുടെ ചിന്തയാണ് ഇന്നത്തെ ജോസഫ് ചിന്തയുടെ ആധാരം. യൗസേപ്പിതാവിനു നൽകാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും നല്ല വിശേഷണങ്ങളിലൊന്നാണ്, അവൻ ഹൃദയം നിറയെ സ്നേഹമുള്ളവൻ എന്നത്. തിരുവചനം നീതിമാൻ എന്നു വിളിക്കുന്ന ദൈവപുത്രൻ്റെ വളർത്തു പിതാവ് ഹൃദയം നിറയെ സ്നേഹമുള്ളവനായിരുന്നു. സ്നേഹം നിറഞ്ഞ അവൻ്റെ ഹൃദയം ദൈവത്തിനും സഹോദരങ്ങൾക്കും വേണ്ടി പങ്കു വയ്ക്കുന്നതിൽ അവൻ … Continue reading ഹൃദയം നിറയെ സ്നേഹമുള്ളവൻ

സാധ്യമായ രീതിയിയിലെല്ലാം ഈശോയെ അനുഗമിച്ചവൻ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 347 ജോസഫ് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിക്കു സാധ്യമായ രീതിയിയിലെല്ലാം ഈശോയെ അനുഗമിച്ചവൻ.   സ്പെയിനിൽ ജനിക്കുകയും പിന്നീട് മെക്സിക്കോയിലേക്കു മാറി താമസിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വിശുദ്ധയണ് നസ്രാരിയ ഇഗ്നാസിയ മാർച്ച് മേസാ (1889- 1943) . ആദ്യം Little Sisters of the Abandoned Elderly എന്ന സന്യാസ സഭയിലെ അംഗമായ നസ്രാരിയ 1915ൽ നിത്യവ്രതവാഗ്ദാനത്തിനു ശേഷം ബോളീവിയയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു.   ഒരു മനുഷ്യ സൃഷ്ടിക്കു സാധ്യമായ രീതിയിയിലെല്ലാം എൻ്റെ ഈശോയെ ഞാൻ അനുഗമിക്കും … Continue reading സാധ്യമായ രീതിയിയിലെല്ലാം ഈശോയെ അനുഗമിച്ചവൻ

സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി…

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 346 ജോസഫ് സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി ബലി കഴിക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തിയ വ്യക്തി   ഒബ്ലേറ്റ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് സെന്റ് ഫ്രാൻസിസ് ഡി സെയിൽസ് ( Oblate Sisters of St. Francis de Sales) എന്ന സന്യാസ സമൂഹത്തിൻ്റെ സഹസ്ഥാപകയായിരുന്നു വിശുദ്ധ ലിയോണി ഏവിയറ്റ് (1844-1914) എന്ന ഫ്രഞ്ച് സന്യാസിനി . " തന്നെ പൂർണമായും മറന്ന് തൻ്റെ അയൽക്കാരന്റെ സന്തോഷത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുക" എന്നതായിരുന്നു അവളുടെ മുദ്രാവാക്യം.   "ഓ എൻ്റെ … Continue reading സ്വന്തം ആഗ്രഹങ്ങൾ ദൈവത്തിനു വേണ്ടി…

ജോസഫ് സഹിഷ്ണതയുടെ പര്യായം

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 345 ജോസഫ് സഹിഷ്ണതയുടെ പര്യായം   ഐക്യരാഷ്ട്ര സഭ എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 16 അന്താരാഷ്ട്ര സഹിഷ്ണുത ദിനം (International Day for Tolerance) മായി ആചരിക്കുന്നു. അസഹിഷ്ണുതയുടെ അപകടകരമായ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പൊതുജനങ്ങളിൽ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ഈ ദിനത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം.   കുടുംബങ്ങളിലും സമൂഹങ്ങളിലും വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും സ്നേഹവും സമാധാനവും ഒരുമയും സംതൃപ്തിയും നിലനിർത്താൻ സഹിഷ്ണുതയ്ക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ട്.   സമാധാനപരമായ സഹവര്‍ത്തിത്വത്തിന്റെയും കൂട്ടായ്മയുടെയും വിജയ മന്ത്രം സഹിഷ്ണുതയാണ്. പല പ്രശ്നങ്ങളും … Continue reading ജോസഫ് സഹിഷ്ണതയുടെ പര്യായം

ഈശോയുടെ ഹൃദയം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയവൻ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 344 ജോസഫ് : ഈശോയുടെ ഹൃദയം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയവൻ   കുടുംബങ്ങളുടെ പുണ്യവതിയും തിരുക്കുടുംബ സന്ന്യാസിനീ സഭയുടെ (Congregation of Holy Family –CHF) സ്ഥാപകയുമായ വിശുദ്ധ മറിയം ത്രേസ്യയാണ് ജോസഫ് ചിന്തയിൽ ഇന്നു നമ്മുടെ വഴികാട്ടി. കുടുംബങ്ങളെ നസറത്തിലെ തിരുക്കുടുംബംപോലെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കുറുക്കുവഴികൾ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന നൽകിയ അമ്മ കുടുംബങ്ങളെ കൂടെക്കൂടെ ഉപദേശിച്ചിരുന്നത് ഇപ്രകാരം   ”നിങ്ങള്‍ നല്ലവരാകാന്‍ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ഈശോയ്ക്കു കൊടുക്കുക. പകരം ഈശോയുടെ ഹൃദയം ചോദിച്ചു വാങ്ങുക” നല്ലവനായ … Continue reading ഈശോയുടെ ഹൃദയം ചോദിച്ചു വാങ്ങിയവൻ

പുണ്യപൂർണ്ണത നേടാൻ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 343 ജോസഫ് പുണ്യപൂർണ്ണത നേടാൻ ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള വഴി ഹൃദയശുദ്ധിയാണന്നു തിരിച്ചറിഞ്ഞവൻ   വിശുദ്ധ തോമസ് അക്വീനാസിൻ്റെ അധ്യാപകനും വേദപാരംഗതനുമായ മഹാനായ വിശുദ്ധ ആൽബർട്ടിൻ്റെ (1200 – 1280) തിരുനാൾ ദിനമാണ് നവംബർ 15. ഡോമിനിക്കൻ സഭാംഗമായിരുന്ന ആൽബർട്ട് പാരിസ് സർവ്വകലാശാലയിലെ അധ്യാപകനായിരുന്നു. പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള മാർഗ്ഗത്തെപ്പറ്റി ദൈവശാസ്ത്ര കുലപതിയായ ആൽബർട്ട് ഇപ്രകാരം പഠിപ്പിക്കുന്നു. "പൂർണ്ണത കൈവരിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ളതും വേഗമേറിയതുമായ വഴി, ഹൃദയശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുക എന്നതാണ്. ഒരിക്കൽ തടസ്സങ്ങൾ … Continue reading പുണ്യപൂർണ്ണത നേടാൻ

ഉണ്ണീശോയെ മാറോടണയ്ക്കുന്ന യൗസേപ്പിതാവ്

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 342 ഉണ്ണീശോയെ മാറോടണയ്ക്കുന്ന യൗസേപ്പിതാവ്   യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ വലിയ ഭക്തയായ ഒരു ക്രോയേഷ്യൻ ചിത്രകാരിയും അവളുടെ ചിത്രവുമാണ് ഇന്നത്തെ ജോസഫ് ചിന്ത   ഐറിസ് മിഹാറ്റോവ് മിയോസിക് (Iris Mihatov Miočić) എന്ന ക്രോയേഷ്യൻ വനിത ചിത്രകാരിയും ഭാര്യയും അമ്മയുമാണ്, "റുവാ അഡോനായ്" " (Ruah Adonai )എന്ന പ്രാർത്ഥന കൂട്ടായ്മയുടെ നേതാവു കൂടിയാണ് ഈ മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരി സദറിലുള്ള പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിന്റെ അമലോത്ഭവ ദൈവാലയത്തിലെ സജീവ അംഗമായ ഐറിസ് വിശുദ്ധ ചിത്രങ്ങളിലൂടെ സഭയിൽ നിരവധി … Continue reading ഉണ്ണീശോയെ മാറോടണയ്ക്കുന്ന യൗസേപ്പിതാവ്