എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും യൗസേപ്പിതാവിനുള്ളവരാകാൻ കാരണം 

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 341 എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും യൗസേപ്പിതാവിനുള്ളവരാകാൻ കാരണം   പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടുകളിലായി ( 1676- 1751) ഇറ്റലിയിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന ഫ്രാൻസിസ്കൻ സന്യാസിയും പ്രഭാഷകനും എഴുത്തുകാരനുമായിരുന്നു പോർട്ട് മൗറീസിലെ വിശുദ്ധ ലിയോനാർഡ് (Leonard of Port Maurice) .കുരിശിൻ്റെ വഴിയുടെ ശക്തനായ പ്രചാരകൻ ആയിരുന്ന വിശുദ്ധൻ ഈശോയുടെ പീഡാസഹനവും മരണവും നല്ല രീതിയിൽ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഉത്തമ മാർഗ്ഗമായി കുരിശിൻ്റെ വഴിയെ കണ്ടിരന്നു.. ലിയോനാർഡിൻ്റെ പ്രഭാഷണ ഫലമായി ഇറ്റലിയിലുടനീളം ആറുനൂറിലധികം കുരിശിൻ്റെ വഴികൾ പുതുതായി സ്ഥാപിച്ചു … Continue reading എല്ലാ ക്രിസ്ത്യാനികളും യൗസേപ്പിതാവിനുള്ളവരാകാൻ കാരണം 

സഹജരോട് ദയ കാണിച്ചവൻ 

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 340 ജോസഫ് സഹജരോട് ദയ കാണിച്ചവൻ   എല്ലാ വർഷവും നവംബർ പതിമൂന്നാം തീയതി ലോക ദയാ ദിനമായി (World Kindness Day) ആചരിക്കുന്നു. ലോക ദയ ദിനം ആദ്യമായി സംഘടിപ്പിച്ചത് 1998-ൽ The Kindness Movement എന്ന സംഘടനയാണ്. സഹ മനുഷ്യരോട്  സഹാനുഭൂതിയും അനുകമ്പയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ലോക ദയാ ദിനത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിരവധി ജീവിതങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ലോക ദയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.   വ്യക്തി സാമൂഹ്യബന്ധങ്ങളെ കൂട്ടിയിണക്കുന്ന മഹത്തായ ഒരു പുണ്യമാണ് … Continue reading സഹജരോട് ദയ കാണിച്ചവൻ 

നിത്യതയിലേക്കു നയിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സാന്നിധ്യം

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 339 ജോസഫ് നിത്യതയിലേക്കു നയിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സാന്നിധ്യം   പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ചിരുന്ന പോളണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ഈശോസഭ നവ സന്യാസി (നോവിസ് ) ആയിരുന്നു വിശുദ്ധ സ്റ്റാന്‍സിളാവൂസ്‌ കോസ്കാ (1550-1568). ഉന്നതകുലജാതനായിരുന്നെങ്കിലും ഈശോസഭാ ചൈതന്യത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായ സ്റ്റാന്‍സിളാവൂസ്‌ പിതാവിൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനു വിപരീതമായാണ് സന്യാസ ജിവിത വിളി തെരഞ്ഞെടുത്തത്. "എനിക്ക് നിത്യത സ്വന്തമാക്കണം വലിയ കാര്യങ്ങൾക്കായാണ് ഞാൻ ജനിച്ചിരിക്കുന്നത്" എന്നതായിരുന്നു ആ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ജീവിത മന്ത്രം.   നിത്യത സ്വന്തമാക്കാനായി ദൈവീക പദ്ധതികളോടു സഹകരിക്കാൻ … Continue reading നിത്യതയിലേക്കു നയിക്കുന്ന വിശുദ്ധ സാന്നിധ്യം

യൗസേപ്പിതാവേ, നീതിമാനേ!

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 338 വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവേ, നീതിമാനേ!   വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവ് ഒരു നീതിമാനായിരുന്നു. ധർമ്മിഷ്ഠനായ മറിയത്തെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിച്ച നെറിവുള്ള മനുഷ്യൻ; നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ദയയുള്ള വളർത്തു പിതാവ് അങ്ങകലെ ഈജിപ്ത് നാട്ടിലേക്കുള്ള പലായനത്തിൻ്റെ വേദന അവൻ അറിഞ്ഞു അനുസരണയും ദയയും വിശ്വസ്തതയും മുഖമുദ്രയാക്കിയ അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ കല്പന മടിയില്ലാതെ അനുസരിച്ചു. ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം കുടുംബത്തിൻ്റെ തലവനായി യൗസേപ്പിതാവ് പേരെടത്തു. ബാലനായ ഈശോയെ കണ്ടെത്തുന്നതു വരെ അവൻ പുരാതന നഗരത്തിൽ അലഞ്ഞു ആരുടെ യോഗ്യതകളാണോ ഞങ്ങൾ … Continue reading യൗസേപ്പിതാവേ, നീതിമാനേ!

നല്ലിടയനെ സംരക്ഷിച്ച ഇടയൻ 

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 337 ജോസഫ് നല്ലിടയനെ സംരക്ഷിച്ച ഇടയൻ   സഭൈക്യത്തിനു വേണ്ടി അത്യധികം ആഗ്രഹിക്കുകയും പരസ്നേഹ പ്രവർത്തികളാൽ മറ്റുള്ളവരെ അതിശയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്ന വിശുദ്ധ ജോസഫാത്തിന്റെ ഓർമ്മ ദിനമാണ് നവംബർ 12. ആശ്രമാധിപനും മെത്രാനുമായുള്ള ശുശ്രൂഷികൾക്കിടയിൽ വിവിധ സഭകളുടെ എകീകരണത്തിനായി ബാസിലിയന്‍സ് സഭാംഗമായ അദ്ദേഹം നിരന്തരം അധ്വാനിച്ചു ശുശ്രൂഷയക്കായി തനിക്കു ഏല്പിക്കപ്പെട്ട അജഗണത്തോടു അദ്ദേഹം ഇപ്രകാരം പറയുമായിരുന്നു:"നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഞാൻ ഇടയനെപ്പോലെയാണ്, നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി എന്റെ ജീവൻ നൽകുന്നതിൽ ഞാൻ സന്തോഷവാനാണന്നു നിങ്ങൾ അറിയണം" നല്ല ഇടയനായ ഈശോയെ … Continue reading നല്ലിടയനെ സംരക്ഷിച്ച ഇടയൻ 

യൗസേപ്പിതാവേ ഞങ്ങളെ നോക്കണമേ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 336 വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവേ ഞങ്ങളെ നോക്കണമേ   വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ കർത്താവിൻ്റെ സംരക്ഷകനേ താഴെയുള്ള ഞങ്ങളെ നോക്കണമേ, ആരാണോ നിന്നെ മരഭൂമികളിൽ പിൻതുടർന്നത് അവൻ നിനക്കു ഭാഗ്യപ്പെട്ട പ്രതിഫലം നൽകി. ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കൾ ഞങ്ങൾക്കു സമീപത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കു ശക്തി നൽകാൻ ഇപ്പോൾ ചാരേയുണ്ടാകണമേ ഇരുട്ടിനെതിരെ ഞങ്ങളുടെമൽ വെളിച്ചമാകണമേ. വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ വഴികാട്ടിയാകണമേ! ഞങ്ങൾ നിൻ്റെ നീതിയെ വണങ്ങുന്നു. സുവിശേഷങ്ങൾ നിൻ്റെ നാമത്തെ പ്രകീർത്തിക്കുന്നു നിത്യ പ്രശസ്തി നേടിയ നീ എല്ലാ എളിയവരുടെയും … Continue reading യൗസേപ്പിതാവേ ഞങ്ങളെ നോക്കണമേ

നിസ്സാരതയിൽ വിശുദ്ധി കണ്ടെത്തിയവൻ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 335 ജോസഫ് നിസ്സാരതയിൽ വിശുദ്ധി കണ്ടെത്തിയവൻ   നിസ്സാരതയിലൂടെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് (To holiness through lowliness) ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സന്യാസിനി സമൂഹങ്ങളിലൊന്നായ ഫ്രാൻസിസ്കൻ ക്ലാരസഭയുടെ (FCC) ആദർശവാക്യമാണ്. ഫ്രാൻസിസ് അസ്സീസിയിലെ വിശുദ്ധ ഫ്രാൻസിസിൻ്റയും ക്ലാര പുണ്യവതിയുടെയും ആത്മീയ പൈതൃകത്തിൽ സമർപ്പണ ജീവിതത്തിൽ മുന്നേറുന്ന ഈ സഭയുടെ ആദർശ വാക്യത്തിലെ യൗസേപ്പ് ചൈതന്യമാണ് ഇന്നത്തെ ജോസഫ് ചിന്ത.   നിസ്സാരവും ചെറുതുമായ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്താൽ വിശുദ്ധിയിലേക്കു വളരാം എന്നതിൻ്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് യൗസേപ്പിതാവ്. … Continue reading നിസ്സാരതയിൽ വിശുദ്ധി കണ്ടെത്തിയവൻ

മഹാനായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവേ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 334 മഹാനായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവേ   മഹാനായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പേ ദാവീദിൻ്റെ പുത്രാ മറിയത്തിൻ്റെ കളങ്കമില്ലാത്ത ജീവിത പങ്കാളി തിരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരാ ദിവ്യശിശുവിൻ്റെ പിതാവേ, ദൈവം നിന്നെ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കുകയും സങ്കീർണ്ണമായ നിൻ്റെ ജീവിതത്തെ മഹത്വവൽക്കരിക്കുകയും ചെയ്തു. എല്ലാ കന്യകളുടെയും കാവൽക്കാരനും ദരിദ്രരുടെ ആശ്വാസവുമായി അവൻ നിന്നെ ഉയർത്തി. ഗാർഹിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ആഭരണമേ അധ്വാന ജിവിതത്തിൻ്റെ മാതൃകയേ രോഗികളുടെയും ക്ലേശിതരുടെയും പ്രത്യാശയേ മരണമണിക്കൂറിൽ ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമേ. ആഗോളസഭയുടെ മഹാനായ സംരക്ഷകനേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ … Continue reading മഹാനായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവേ

ജീവനുവേണ്ടിയുള്ള ലുത്തിനിയ 

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 333 ജീവനുവേണ്ടിയുള്ള ലുത്തിനിയ   ജീവൻ്റെ കാവൽക്കാരനായ യൗസേപ്പിതാവിനോടുള്ള ജീവനു വേണ്ടിയുള്ള മനോഹരമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ ലുത്തിനിയ   നല്ലവനായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവ... മറുപടി: ഞങ്ങൾക്കു വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ ഭർത്താവേ... ദൈവമാതാവിൻ്റെ സംരക്ഷകനേ... വിശ്വസ്തനായ ജീവിത പങ്കാളിയേ... നല്ല തൊഴിലാളിയേ... നല്ലവനും മാന്യനുമായ മനുഷ്യനേ... വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും പ്രത്യാശയുടെയും മനുഷ്യനു... അനുകമ്പയും പരസ്നേനേഹവും നിറഞ്ഞ മനുഷ്യനേ... സ്നേഹം നിറഞ്ഞ മനുഷ്യനേ... ഈശോമിശിഹായുടെ പിതാവേ... ഉണ്ണീശോയുടെ കാവൽക്കാരനേ... പുണ്യത്തിൻ്റെ അധ്യാപകനേ... ക്ഷമയുടെ മാതൃകയേ... … Continue reading ജീവനുവേണ്ടിയുള്ള ലുത്തിനിയ 

ഈശോയെ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ജീവനുള്ള പുഞ്ചിരി

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 332 ജോസഫ് ഈശോയെ പ്രസരിപ്പിക്കുകയും നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ജീവനുള്ള പുഞ്ചിരി.   പത്തൊമ്പത് ഇരുപതു നൂറ്റാണ്ടുകളായി കേവലം 26 വർഷം (18 ജൂലൈ 1880 – നവംബർ 1906) മാത്രം ജീവിച്ച ഒരു ഫ്രഞ്ചു കർമ്മലീത്താ സന്യാസിനിയായിരുന്ന പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ എലിസബത്തിൻ്റെ തിരുനാൾ ദിനമാണ് നവംബർ മാസം എട്ടാം തീയതി.   കുട്ടിക്കാലത്ത് വലിയ ദേഷ്യക്കാരിയായിരുന്ന എലിസബത്ത് ആദ്യ കുർബാന സ്വീകരിച്ചതിനുശേഷമാണ് ആത്മനിയന്ത്രണം നേടുകയും പരിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ഭക്തിയിൽ വളരാൻ തുടങ്ങുകയും … Continue reading ഈശോയെ പ്രസരിപ്പിക്കുന്ന ജീവനുള്ള പുഞ്ചിരി

യൗസേപ്പിതാവേ ശക്തനായ രക്ഷാധികാരിയേ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 331 യൗസേപ്പിതാവേ ശക്തനായ രക്ഷാധികാരിയേ...   ഓ യൗസേപ്പിതാവേ, ശക്തനായ രക്ഷാധികാരിയേ, നിൻ്റെ സ്നേഹവും ശക്തിയും താഴേയുള്ള തീർത്ഥാടകരായ സഭാ മക്കളിലേക്ക് വർഷിക്കണമേ. നീ പിതാവിന്റെ പ്രതിരൂപമായിരുന്നു, ദാവീദിന്റെ വംശത്തിലെ മഹാനായ രാജകുമാരൻ; ഞങ്ങൾ അവന്റെ അടയാളം ആകേണ്ടതിന് ദൈവത്തിന്റെ അനുഗ്രഹം ഞങ്ങൾക്ക് നേടിത്തരണമേ മഹാനായ വിശുദ്ധനേ, നിന്നെ സ്നേഹിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്ത മറിയത്തെ നീ സ്നേഹിച്ചു. നീ ഈശോയെ പഠിപ്പിക്കുകയും വളർത്തുകയും ചെയ്തു, സത്യസന്ധരായിരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമേ. നമ്മൾ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഒരു കുടുംബമായി … Continue reading യൗസേപ്പിതാവേ ശക്തനായ രക്ഷാധികാരിയേ

വിശുദ്ധ ദമ്പതികളുടെ ജപമാല

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 330 വിശുദ്ധ ദമ്പതികളുടെ ജപമാല   1991 ൽ Oblates of St Joseph എന്ന സമർപ്പിത സമൂഹത്തിൻ്റെ അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയായിൽ നടന്ന വാർഷിക ധ്യാനത്തിൽ രൂപപ്പെട്ട ഒരു ഭക്ത കൃത്യമാണ് (Holy Spouses Rosary ) അഥവാ വിശുദ്ധ ദമ്പതികളുടെ ജപമാല. പരമ്പരാഗതമായ മരിയൻ ഭക്തിയോടു വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിനെക്കൂടി ഉൾചേർക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. പത്തു രഹസ്യങ്ങളാണ് ഈ ജപമാലയിലുള്ളത്. പരമ്പരാഗതമായ സന്തോഷത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങളോടുകൂടെ അഞ്ചു രഹസ്യങ്ങൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയതാണ് വിശുദ്ധ ദമ്പതികളുടെ … Continue reading വിശുദ്ധ ദമ്പതികളുടെ ജപമാല

ജോസഫ് ശിശുക്കളുടെ സംരക്ഷകൻ 

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 329 ജോസഫ് ശിശുക്കളുടെ സംരക്ഷകൻ   എല്ലാ വർഷവും നവംബർ ഏഴാം തീയതി ശിശുസംരക്ഷണദിനമായി ആചരിക്കുന്നു. "ശിശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുക, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക, വളർത്തുക " എന്നതാണ്  2021 ലെ ലോക ശിശു സംരക്ഷണദിന പ്രമേയം.   ശിശുവായി ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിച്ച ദൈവപുത്രൻ്റെ വളർത്തു പിതാവും സംരക്ഷകനും ആയിരുന്നല്ലോ യൗസേപ്പിതാവ്. ഈശോയുടെ ജനനം മുതൽ അവനെ വളർത്തുന്നതിലും സംരക്ഷിക്കുന്നതിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിലും അവനു വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്നതിലും യാതൊരു പരിധിയും യൗസേപ്പിതാവ് വച്ചില്ല. മരണകകരമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നു ശിശുവായ … Continue reading ജോസഫ് ശിശുക്കളുടെ സംരക്ഷകൻ 

ഭവന സംരക്ഷകനായ മാർ യൗസേപ്പിതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 328 ഭവന സംരക്ഷകനായ മാർ യൗസേപ്പിതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന   നസറത്തിൽ മരപ്പണിയിൽ മുഴുകുമ്പോഴും ഈശോയേയും മറിയത്തെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ സജീവ ശ്രദ്ധാലുവായിരുന്നു വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവ്. ആ പിതാവിനോട് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കണമേ എന്ന യാചനയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉള്ളടക്കം.   വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവേ, ഞങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണമേ. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് നീ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വർഷിക്കണമേ. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വസിക്കുകയും സ്നേഹത്തിലും ഐക്യത്തിലും സമാധാനത്തിലും സന്തോഷത്തിലും ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യണമേ. ദൈവ ഭയം … Continue reading ഭവന സംരക്ഷകനായ മാർ യൗസേപ്പിതാവിനോടുള്ള പ്രാർത്ഥന

ജോസഫ് മാനസികാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗരേഖ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 327 ജോസഫ് മാനസികാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗരേഖ   ഒക്ടോബർ മാസം പത്താം തീയതി വർഷം തോറും ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനമായി (World Mental Health Day) ആചരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും മാനസിക ആരോഗ്യ പരിചരണം : അതു നമുക്കൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാം.(Mental health care for all: let’s make it a reality) എന്നതായിരുന്നു ഈ വർഷത്തെ ലോക മാനസികാരോഗ്യ ദിനത്തിൻ്റെ മുഖ്യവിഷയം.   ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് മഹാമാരിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തുവാനായി … Continue reading ജോസഫ് മാനസികാരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗ്ഗരേഖ

പിതാവും സംരക്ഷകനും സമാശംസകനുമായ യൗസേപ്പിതാവ്

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 326 പിതാവും സംരക്ഷകനും സമാശംസകനുമായ യൗസേപ്പിതാവ്   വിവിയൻ ഇംബ്രൂഗ്ലിയ (Vivian Imbruglia) അമേരിക്കയിലെ കാലിഫോർണിയ കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഐക്കൺ രചിതാവാണ്. കത്തോലിക്കാ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യം ചിത്രങ്ങളിലൂടെ ലോകത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഈ കലാകാരിയുടെ ലക്ഷ്യം. അവളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം profile ൽ അതു രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് (c.f https://instagram.com/sacred_image_icons...)   വിവിയൻ ഇംബ്രൂഗ്ലിയുടെ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ ഒരു ഐക്കൺ ആണ് ഇന്നത്തെ ജോസഫ് ചിന്ത.ഈ ഐക്കണു നൽകുന്ന വിശദീകരണം തികച്ചും വ്യക്തിപരമാണ് എന്ന് ആദ്യമേ … Continue reading പിതാവും സംരക്ഷകനും സമാശംസകനുമായ യൗസേപ്പിതാവ്

സഖറിയാസും എലിസബത്തും പിന്നെ യൗസേപ്പും

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 325 സഖറിയാസും എലിസബത്തും പിന്നെ യൗസേപ്പും   ഈശോയ്ക്കു വഴിയൊരുക്കാൻ വന്ന സ്നാപകയോഹന്നാൻ്റെ മാതാപിതാക്കളായ സഖറിയാസിൻ്റെയും എലിസബത്തിൻ്റെയും തിരുനാൾ ദിനമാണ് നവംബർ 5.   മക്കളില്ലാത്ത വൃദ്ധ ദമ്പതികൾക്കു ദൈവം മകനെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭമേ പുതിയ നിയമത്തിലുള്ളു. പുരോഹിതനായ സഖറിയാക്കും ഭാര്യ എലിസബത്തിനും ഈശോയ്ക്കു വഴിയൊരുക്കാൻ വന്ന സ്നാപക യോഹന്നാനെ മകനായി നൽകുന്ന സന്ദർഭം. (ലൂക്കാ ഒന്നാം അധ്യായം) എലിസബത്തിന്‍റെയും സഖറിയായുടെയും ജീവിതത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കിയ പ്രതീക്ഷയുടെ തിരുനാൾ ആയിരുന്നു സ്നാപകന്റെ ജനനം. ഗബ്രിയേല്‍ … Continue reading സഖറിയാസും എലിസബത്തും പിന്നെ യൗസേപ്പും

ജോസഫ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞവൻ 

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 324 ജോസഫ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞവൻ   ദൈവം ഭൂമിയിൽ നല്ലതായി ആദ്യം കണ്ട വെളിച്ചത്തിൻ്റെ (ഉല്‍ 1 : 4) ഉത്സവമായ ദീപാവലിയാണ് ഇന്ന്. ഇരുട്ടിനെതിരെയുള്ള പ്രകാശത്തിന്റെ വിജയത്തെയും തിന്മയുടെ മേൽ നന്മയുടെ വിജയവുമാണ് ഈ ഉത്സവത്തിലൂടെ ജനങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്.   ലോകത്തിൻ്റെ പ്രകാശമായ ഈശോയെ ഹൃദയത്തിലും മനസ്സിലും സ്വീകരിച്ച യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നും ദീപാവലിയായിരുന്നു. പ്രകാശമായവനെ സ്വീകരിച്ച് സ്വയം പ്രകാശമായി മാറിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു യൗസേപ്പിതാവ്.   പ്രകാശത്തിനു സംരക്ഷണവും ഒരുക്കുക എന്നതും … Continue reading ജോസഫ് പ്രകാശത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങളാൽ നിറഞ്ഞവൻ 

ജീവിതം വിശുദ്ധ പ്രഘോഷണമാക്കിയവൻ

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 323 ജോസഫ് ജീവിതം വിശുദ്ധ പ്രഘോഷണമാക്കിയവൻ   നവംബർ മാസം നാലാം തീയതി കത്തോലിക്കാ സഭ ചാൾസ് ബറോമിയ എന്ന അതുല്യനായ വിശ്വാസ സംരക്ഷകൻ്റെ തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു.   പ്രൊട്ടസ്റ്റൻ്റ് വിപ്ലവത്തെത്തുടർന്ന് കത്തോലിക്കാ സഭയിൽ നവീകരണം വേണം എന്നതിൻ്റെ ഒരു മുഖ്യ പ്രചാരകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു വിശുദ്ധ ചാൾസ് ബറോമിയോ.   ചാൾസിൻ്റെ രണ്ടു ജീവിതദർശനങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ജോസഫ് ചിന്ത.   "നിങ്ങൾ ആദ്യം പ്രഘോഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലൂടെയാണന്ന് ഉറപ്പാക്കുക. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ … Continue reading ജീവിതം വിശുദ്ധ പ്രഘോഷണമാക്കിയവൻ

യൗസേപ്പിതാവും മാർട്ടിൻ ഡീ പോറസും

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 322 സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിനെ സ്നേഹിച്ച യൗസേപ്പിതാവും മാർട്ടിൻ ഡീ പോറസും   അമേരിക്കയിലെ ഫ്രാൻസീസ് അസ്സീസി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വിശുദ്ധ മാർട്ടിൻ ഡീ പോറസിന്റെ (1579-1639)തിരുനാൾ ദിനമാണ് നവംബർ 3. യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ വർഷത്തിലെ ഡീപോറസിൻ്റെ തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ ഈശോയുടെ വളർത്തപ്പനെപ്പോലെ സ്വർഗ്ഗീയ പിതാവിനെ സ്നേഹിച്ച വിശുദ്ധ മാർട്ടിനെ അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഉചിതമായിരിക്കും.   ഹുവാൻ ഡീ പോറസ് എന്ന ഒരു സ്പാനീഷ് പ്രഭുവായിരുന്നു മാർട്ടിന്റെ ശാരീരിക പിതാവ് പക്ഷേ അപമാനം ഭയന്നും സൽപ്പേരു സംരക്ഷണത്തിനുമായി അമ്മയായ അന്നാ … Continue reading യൗസേപ്പിതാവും മാർട്ടിൻ ഡീ പോറസും

യൗസേപ്പിതാവിനോടു ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലെ ഒരു ആത്മാവിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന 

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 320 യൗസേപ്പിതാവിനോടു ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലെ ഒരു ആത്മാവിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന   നവംബർ മാസം രണ്ടാം തീയതി കത്തോലിക്കാ സഭ സകല മരിച്ചവരുടെയും തിരുനാൾ ആഘോഷിക്കുന്നു. നൽമരണ മദ്ധ്യസ്ഥനായ വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിനോടു ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലെ ഒരു ആത്മാവിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇന്നത്തെ ജോസഫ് ചിന്തയുടെ വിഷയം. യൗസേപ്പിതാവിനോടുള്ള ഭക്തി ആധുനിക ലോകത്തിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അക്ഷീണം പ്രയത്നിക്കുന്ന വൈദീകൻ ഫാ. ഡോണാൾഡ് കല്ലോവേയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ രചിതാവ്.   ഈശോയോടും മറിയത്തോടുമൊപ്പം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഭരണം നടത്തുന്ന വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവേ, ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലെ … Continue reading യൗസേപ്പിതാവിനോടു ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തിലെ ഒരു ആത്മാവിനുവേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥന 

ദൈവ പിതാവിൻ്റെ കൺസൽട്ടൻ്റ് 

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 319 ജോസഫ് ദൈവ പിതാവിൻ്റെ കൺസൽട്ടൻ്റ്   ആശുപത്രിയിലെ ഡോക്ടർമാരുടെ പേരിനെ താഴെ സാധാരാണയായി കാണുന്ന ഒരു പദമാണ് consultant എന്നത്, ഉദാഹരണത്തിന് consultant surgen, consultant physician, senior consultant തുടങ്ങിയവ. consultant എന്ന ഇംഗ്ലീഷ് പദത്തിൻ്റെ ആർത്ഥം വിദഗ്‌ദ്ധോപദേശം നല്‍കുന്നവന്‍ എന്നാണ്. അവരവരുടെ ചികത്സാ മേഖലകളിൻ മേഖലകളിൽ വിദഗ്‌ദ്ധോപദേശം നൽകുന്നവർ എന്നാണ് പേരിനു താഴെയുള്ള ഈ അടിക്കുറിപ്പ് സൂചിപ്പിക്കുക. ദൈവപിതാവിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ യൗസേപ്പിതാവിൻ്റെ പക്കൽ എത്തിയാൽ സ്വർഗ്ഗീയ … Continue reading ദൈവ പിതാവിൻ്റെ കൺസൽട്ടൻ്റ് 

സകല വിശുദ്ധരും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവും

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 318 സകല വിശുദ്ധരും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവും   നവംബർ ഒന്നാം തീയതി സകല വിശുദ്ധന്മാരുടെയും തിരുനാൾ ആണ്. തിരുസഭയിലെ ഏതു വിശുദ്ധർക്കും മാതൃകയും പ്രചോദനവുമായിരുന്നു നസറത്തിലെ യൗസേപ്പിതാവ്.   കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ പഠനമനുസരിച്ച് സ്വർഗ്ഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ശുദ്ധീകരണസ്ഥലത്തുമുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ജനങ്ങൾ ആത്മീയമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഐക്യപ്പെട്ടുമാണ് ജീവിക്കുന്നത്. കത്തോലിക്കാ സഭയുടെയും ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളുടെയും വിശ്വാസത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ വിശുദ്ധർ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെപ്പോലെ നമുക്കു വേണ്ടി ദൈവത്തിന്റെ പക്കൽ നിരന്തരം നമുക്കു വേണ്ടി മാധ്യസ്ഥം യാചിക്കുന്നു. സ്വർഗ്ഗത്തിലെ വിശുദ്ധരുമായുള്ള … Continue reading സകല വിശുദ്ധരും വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവും

വിശുദ്ധരെ രൂപീകരിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകം

ജോസഫ് ചിന്തകൾ 317 ജോസഫ് വിശുദ്ധരെ രൂപീകരിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകം   2021 ഒക്ടോബർ മാസം ഇരുപത്തിനാലാം തീയതി വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവരുടെ ഗണത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട ഇറ്റാലിയൻ യുവതിയാണ് വാഴ്ത്തപ്പെട്ട സാന്ദ്ര സബാറ്റിനി ( 19 ആഗസ്റ്റ് 1961 – 2 മെയ് 1984) എന്ന ഇറ്റാലിയൻ യുവതി. ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസുവരെ മാത്രമേ ദൈവം ഈ ഭൂമിയിൽ അവൾക്കു അനുവദിച്ചിരുന്നുള്ളു. ഭാഗ്യപ്പെട്ട ഈ പുണ്യവതിയുടെ ജിവിതാദർശമാണ് ഇന്നത്തെ ജോസഫ് ചിന്ത.   "നല്ലവരായ ധാരാളം നല്ല നാമമാത്ര ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇന്നുണ്ട്. അതേ … Continue reading വിശുദ്ധരെ രൂപീകരിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകം