Nombukalam – Fifth Sunday Reflections

നോമ്പുകാലം അഞ്ചാം ഞായര്‍

 light-for-the-world

ഒരു മനുഷ്യന്‍റെ ശരീരത്തില്‍ മൂന്നിലൊന്നു ഭാഗം ജലമാണ്. ശാസ്ത്രം പറയുന്നു കോശങ്ങളെല്ലാം ജലതിഷ്ടിതമാണ്.

ഈ അമ്പതു നോമ്പിന്‍റെ വേളയിലും ഭക്ഷണപദാര്‍ത്ഥങ്ങള്‍ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും ജലം ഉപേക്ഷിക്കാറില്ല. വളരുന്നത്‌ എന്തും ജലത്തെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ ആത്മീയ മനുഷ്യനു ആത്മാവ്അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്.

ഒരു വ്യക്ഷം എപ്പോഴും ജലത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ആത്മീയ മനുഷ്യനും ജീവജലത്തിനായി ആഗ്രഹിക്കണം.

ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഏവനും വീണ്ടും ദാഹിക്കും. എന്നാല്‍, ഞാന്‍ നല്‍കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കുന്നവന് പിന്നീട് ഒരിക്കലും ദാഹിക്കുകയില്ല.”യോഹന്നാന്‍:4:12-14

അവിടുന്ന് നമുക്ക് നല്‍കുന്ന വെള്ളം കുടിക്കാന്‍ ആഗ്രഹം വേണം.

എനിക്കൊരു ആത്മീയ വളര്‍ച്ചയും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് പരിതപിക്കുന്ന പലരെയും നമുക്ക് കാണാന്‍ സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോയാല്‍ മതി.. എന്ന് വളരെ ലാഘവത്തോടെ ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഇവര്‍..

നല്ല പാട്ടുകള്‍, നല്ല ഓര്‍ഗന്‍, നല്ല പ്രസംഗം ഈ പുകഴ്ത്തലില്‍ മാത്രം അവര്‍ ഒതുങ്ങുന്നു. പ്രായോഗിക ജീവിതത്തില്‍ അവര്‍ അതൊന്നും പ്രാപിക്കാന്‍ ഇടയാകുന്നില്ല.

ജീവജലത്തിന്‍റെ കുറവാണു എന്ന് പലപ്പോഴും മനസിലാക്കാറില്ല. നാം ജീവജലത്തിനായി ദാഹിക്കണം. ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലെ ആത്മീയമായി വളരുവാന്‍ സാധിക്കൂ.

അലസത നമ്മിലെല്ലാം  ഉണ്ട്. എല്ലാത്തിനും നമ്മള്‍ കുറുക്കുവഴികള്‍ കണ്ടെത്തുന്നു. ജോലിമേഖലകള്‍ ആണെങ്കിലും എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചെയ്തുതീര്‍ക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥ. ഈ മടി നമ്മുടെ ആത്മിയ കാര്യങ്ങളിലും ബാധിക്കാറുണ്ട്. അവിടുത്തെ നേടാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടായാല്‍ ഈ മടി തനിയെ കുറയും.

നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ ആത്മീയമായ വളര്‍ച്ചയുണ്ടോ?

കഴിഞ്ഞകാലങ്ങളിലേ  ആത്മീയ ജീവിതത്തെ ഒന്നു പരിശോധിക്കാം.

എന്തെങ്കിലും മാറ്റമുണ്ടോ? ഇല്ലെങ്കില്‍ പരിതാപകരം.

ഈശോ ഭൂമിയില്‍ ആയിരുന്നപ്പോള്‍ ഈശോയിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. എന്നാല്‍, അവിടുത്തെ മരണശേഷം പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ  ഈശോ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു. ഇതു സഭയിലൂടെ പ്രാവര്‍ത്തികമാകുന്നു..

യഹൂദരുടെ ഇടയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട തിരുനാള്‍ ആയിരുന്നു കൂടാരതിരുന്നാൾ. തിരുനാള്‍ വേളയില്‍ ദേവാലയത്തിനുചുറ്റും വലിയ തീപന്തങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ച് അവ തിരുനാൾ ദിവസങ്ങളിൽ കത്തിച്ചിരുന്നു.

ലോകത്തിന്‍റെ മുഴുവൻ പ്രകാശമായ മിശിഹായുടെ ആഗമനത്തിലുള്ള പ്രത്യാശ. ഇത്തരമൊരവസരത്തിലാണ്

ഞാൻ ലോകത്തിന്‍റെ പ്രകാശമാണ്. എന്നെ അനുഗമിക്കുന്നവൻ ഒരിക്കലും അന്ധകാരത്തിൽ നടക്കുകയില്ല. അവനു ജീവന്‍റെ പ്രകാശമുണ്ടായിരിക്കും.”(യോഹന്നാൻ 8:12) എന്ന് യേശു പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

വരണ്ട ഭൂമിയിൽ ജലവും ഉണങ്ങിയ നിലത്ത് അരുവികളും ഞാൻ ഒഴുക്കും. നിന്‍റെ സന്തതികളുടെ മേൽ എന്‍റെ  ആത്മാവും നിന്‍റെ  മക്കളുടെമേൽ എന്‍റെ  അനുഗ്രഹവും ഞാൻ വർഷിക്കും.” (ഏശയ്യാ :44:3)

ഈശോ ഈ ലോകത്തിലേയ്ക്ക് വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കില്‍ എന്ത് ആകുമായിരുന്നു ലോകത്തിന്‍റെ അവസ്ഥ.

ലോകസുഖങ്ങളിൽ മതിമറന്ന് ദൈവത്തിന്‍റെ  പ്രകാശത്തിൽനിന്നും നമ്മൾ അകന്നുപോകാറുണ്ടോ?

ദുഷ്ടരുടെ മാർഗ്ഗം സാന്ദ്രതമസ്സുപോലെയാണ്; എവിടെ തട്ടിവീഴുമെന്ന് അവർക്കറിഞ്ഞുകൂടാ.” (സുഭാഷിതങ്ങൾ 4:19).

അന്ധകാരത്തില്‍ ആയിരിക്കുന്നവര്‍ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തെത്തുന്നില്ല.

ഇരുട്ട് അവന്റെ കണ്ണുകളെ അന്ധമാക്കിയതിനാൽ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് അവൻ അറിയുന്നില്ല.” (1 യോഹന്നാൻ 2:11).

ഉറങ്ങുന്നവനേ, ഉണരുക, മരിച്ചവരിൽനിന്നു എഴുന്നേൽക്കുക, ക്രിസ്തു നിന്‍റെ മേല്‍  പ്രകാശിക്കും.” (എഫേസോസ് 5:14).

പ്രകാശത്തിന്‍റെ  മക്കളായി, യേശുവിനെയും അവിടുത്തെ പിതാവിനെയും അവിടുന്ന് അയച്ച പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം.

Sherin Chacko, Ramakkalmettu, India

Email: sherinchacko123@gmail.com

Mob. +91 9961895069

Sherin Chacko

Call to Descipleship, Dr Joseph Pandiappallil MCBS (New Book)

Call to Descipleship, Reflections on Catholic Priesthood

By

Dr Joseph Pandiappallil MCBS

Email: pandiappallil@hotmail.de

Mob. 0049 8969390420, 00491746685619

?????????????????????????????????????????Call to Discipleship

Kerala Conference of Major Superiors (KCMS)

KCMS (Kerala Conference of Major Superiors)

Kerala Conference of Major Superiors (KCMS) is the Kerala Regional body of CRI (Conference of Religious India). KCMS intends not only the unity among the Catholic Religious Congregations and Institutions of Kerala but also stands for the cooperation and coordination between the Local Hierarchs and the Diocesan Clergy. It has been constituted for this purpose on 15th September 1971.

There are 355 Religious Congregations and 470 Major Superiors in Kerala: 267 women Religious Congregations, 71 Priestly Religious Congregations and 17 Brothers Congregations. Altogether there are 1,17,000 religious in Kerala. 40,000 religious work in Kerala. 60,000 work in other Indian states and 26,000 work abroad. Although Kerala accounts for only 1% of the total area of India and contains about 3% of the country’s population, it provides more than 75% of Indian religious, clergy and missionaries. Though this statistics may give us a sense of joy, due to the erosion of spiritual and religious values in religious communities and due to the penetration of materialism, secularism and individualism in our society, at present, there is an alarming decrease in religious vocations in Kerala. The situation is so drastic that many of the postulant, aspirant and novitiate houses of women religious are empty. At this juncture, we the Kerala Conference of Major Superiors (KCMS) have taken a firm resolution to revitalize KCMS and to strengthen the bond between KCBC and KCMS to renew the face of the Church.

KCMS Expreses its immense gratitude towards all  Bishops in Kerala, who always guide and inspire us. KCMS is also grateful to all  Major Superiors in Kerala who actively participate in all its meetings and cooperate well with all its activities.

Address:-

KCMS, POC

PB No. 2251

Palarivattom

Cochin – 682 025

Kerala, India

Mobile: 09446520519

Email: kcmscrip@yahoo.com , crikcms@live.in, crikcms@gmail.com

Blog site: http://crikcms.wordpress.com

God the Father

God the Father, Cima da Conegliano, Circa 1510-17.
God the Father, Cima da Conegliano, Circa 1510-17. (Photo credit: Wikipedia)

God the Father is a title given to God in modern monotheist religions, such as Christianity, Judaism and Bahá’í, in part because he is viewed as having an active interest in human affairs, in the way that a father would take an interest in his children who are dependent on him.[1][2][3]

In Judaism, God is described as father as he is said to be the creator, life-giver, law-giver, and protector.[4] However, in Judaism the use of the Father title is generally a metaphor and is one of many titles by which Jews speak of and to God.[5]

Since the second century, Christian creeds included affirmation of belief in “God the Father (Almighty)”, primarily as his capacity as “Father and creator of the universe”.[6] Yet, in Christianity the concept of God as the father of Jesus is distinct from the concept of God as the Creator and father of all people, as indicated in the Apostle’s Creed where the expression of belief in the “Father almighty, creator of heaven and earth” is immediately, but separately followed by in “Jesus Christ, his only Son, our Lord”, thus expressing both senses of fatherhood.[7]

The Islamic view of God sees God as the unique creator of the universe and as the life-giver, but does not accept the term “father” in reference to God, as well as in regard to his relationship to the prophet Isa, i.e. Jesus in Islam.[8]

Contents

Overview

An image of God the Father by Julius Schnorr, 1860.

In modern monotheist religious traditions with a large following, such as Christianity, Judaism and Bahá’í, God is addressed as the father, in part because of his active interest in human affairs, in the way that a father would take an interest in his children who are dependent on him and as a father, he will respond to humanity, his children, acting in their best interests.[1][2][3] Many monotheists believe they can communicate with God and come closer to him through prayer – a key element of achieving communion with God.[9][10][11]

In general, the title Father (capitalized) signifies God’s role as the life-giver, the authority, and powerful protector, often viewed as immense, omnipotent, omniscient, omnipresent with infinite power and charity that goes beyond human understanding.[12] For instance, after completing his monumental work Summa Theologica, St. Thomas Aquinas concluded that he had not yet begun to understand God the Father.[13] Although the term “Father” implies masculine characteristics, God is usually defined as having the form of a spirit without any human biological gender, e.g. the Catechism of the Catholic Church #239 specifically states that “God is neither man nor woman: he is God“.[14][15] Although God is never directly addressed as “Mother”, at times motherly attributes may be interpreted in Old Testament references such as Isa 42:14, Isa 49:14-15 or Isa 66:12-13.[16]

Although similarities exist among religions, the common language and the shared concepts about God the Father among the Abrahamic religions is quite limited, and each religion has very specific belief structures and religious nomenclature with respect to the subject.[17] While a religious teacher in one faith may be able to explain the concepts to his own audience with ease, significant barriers remain in communicating those concepts across religious boundaries.[17]

In the New Testament, the Christian concept of God the Father may be seen as a continuation of the Jewish concept, but with specific additions and changes, which over time made the Christian concept become even more distinct by the start of the Middle Ages.[18][19][20] The conformity to the Old Testament concepts is shown in Matthew 4:10 and Luke 4:8 where in response to temptation Jesus quotes Deuteronomy 6:13 and states: “It is written, you shall worship the Lord your God, and him only shall you serve.”[18] However, 1 Corinthians 8:6 shows the distinct Christian teaching about the agency of Christ by first stating: “there is one God, the Father, of whom are all things, and we unto him” and immediately continuing with “and one Lord, Jesus Christ, through whom are all things, and we through him.”[19] This passage clearly acknowledges the Jewish teachings on the uniqueness of God, yet also states the role of Jesus as an agent in creation.[19] Over time, the Christian doctrine began to fully diverge from Judaism through the teachings of the Church Fathers in the second century and by the fourth century belief in the Trinity was formalized.[19][20]

The Islamic concept of God differs from the Christian and Jewish views, the term “father” in not applied to God by Muslims, and the Christian notion of the Trinity is rejected in Islam.[21][22]

Judaism

Main article: God in Judaism

The Biblical Tetragrammaton, the Hebrew Name for God the Father.

In Judaism, God is called “Father” with a unique sense of familiarity. In addition to the sense in which God is “Father” to all men because he created the world (and in that sense “fathered” the world), the same God is also uniquely the patriarchal law-giver to the chosen people. He maintains a special, covenantal father-child relationship with the people, giving them the Shabbat, stewardship of his oracles, and a unique heritage in the things of God, calling Israel “my son” because he delivered the descendants of Jacob out of slavery in Egypt[Hosea 11:1] according to his oath to their father, Abraham. In the Hebrew Scriptures, in Isaiah 63:16 (ASV) it reads: “Thou, O Jehovah, art our Father; our Redeemer from everlasting is thy name.” To God, according to Judaism, is attributed the fatherly role of protector. He is called the Father of the poor, of the orphan and the widow, their guarantor of justice. He is also called the Father of the king, as the teacher and helper over the judge of Israel.[23]

However, in Judaism “Father” is generally a metaphor; it is not a proper name for God but rather one of many titles by which Jews speak of and to God. In Christianity fatherhood is taken in a more literal and substantive sense, and is explicit about the need for the Son as a means of accessing the Father, making for a more metaphysical rather than metaphorical interpretation.[5]

Christianity

Part of a series on
Christianity
Christians hold Jesus to be the Christ.
Portal icon Christianity portal
Main article: God in Christianity

Since the second century, creeds in the Western Church have included affirmation of belief in “God the Father (Almighty)”, the primary reference being to “God in his capacity as Father and creator of the universe”.[6] This did not exclude either the fact the “eternal father of the universe was also the Father of Jesus the Christ” or that he had even “vouchsafed to adopt [the believer] as his son by grace”.[6]

Creeds in the Eastern Church (known to have come from a later date) began with an affirmation of faith in “one God” and almost always expanded this by adding “the Father Almighty, Maker of all things visible and invisible” or words to that effect.[6]

By the end of the first century, Clement of Rome had repeatedly referred to the Father, Son and Holy Spirit, and linked the Father to creation, 1 Clement 19.2 stating: “let us look steadfastly to the Father and Creator of the universe”.[24] Around AD 213 in Adversus Praxeas (chapter 3) Tertullian provided a formal representation of the concept of the Trinity, i.e. that God exists as one “substance” but three “Persons”: The Father, the Son and the Holy Spirit.[25][26] Tertullian also discussed how the Holy Spirit proceeds from the Father and the Son.[25]

The Nicene Creed, which dates to 325, states that the Son (Jesus Christ) is “eternally begotten of the Father”, indicating that their divine Father-Son relationship is seen as not tied to an event within time or human history.

There is a deep sense in which Christians believe that they are made participants in the eternal relationship of Father and Son, through Jesus Christ. Christians call themselves adopted children of God:[27][28]

But when the fullness of the time had come, God sent forth His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. And because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts crying out, “Abba, Father!” Therefore you are no longer a slave but a son, and if a son, then an heir of God through Christ.

The same notion is expressed in Romans 8:8-11 where the Son of God extends the parental relationship to the believers.[28] Yet, in Christianity the concept of God as the father of Jesus is distinct from the concept of God as the Creator and father of all people, as indicated in the Apostle’s Creed.[7] The profession in the Creed begins with expressing belief in the “Father almighty, creator of heaven and earth” and then immediately, but separately, in “Jesus Christ, his only Son, our Lord”, thus expressing both senses of fatherhood within the Creed.[7]

Trinitarianism

God the Father by Girolamo dai Libri c. 1555. The triangular halo represents the Trinity.

To Trinitarian Christians (which include Roman Catholics, Eastern Orthodox, and most but not all Protestant denominations), God the Father is not at all a separate god from God the Son (of whom Jesus is the incarnation) and the Holy Spirit, the other Hypostases of the Christian Godhead.[29][30][31] However, in Trinitarian theology, God the Father is the “arche” or “principium” (beginning), the “source” or “origin” of both the Son and the Holy Spirit, and is considered the eternal source of the Godhead.[32] The Father is the one who eternally begets the Son, and the Father eternally breaths the Holy Spirit.[24][32]

As a member of the Trinity, God the Father is one with, co-equal to, co-eternal, and con-substantial with the Son and the Holy Spirit, each Person being the one eternal God and in no way separated, who is the creator: all alike are uncreated and omnipotent.[24] Because of this, the Trinity is beyond reason and can only be known by revelation.[30][33]

The Trinitarians concept of God the Father is not pantheistic in that he not viewed as identical to the universe or a vague notionthat persists in it, but exists fully outside of creation, as its Creator.[34][29] He is viewed as a loving and caring God, a Heavenly Father who is active both in the world and in people’s lives.[34][29] He created all things visible and invisible in love and wisdom,<and man for his own sake.[34][35]

The emergence of Trinitarian theology of God the Father in early Christianity was based on two key ideas: first the shared identity of of the Yahweh of the Old Testament and the God of Jesus in the New Testament, and then the self-distinction and yet the unity between Jesus and his Father.[36][37] An example of the unity of Son and Father is Matthew 11:27: “No one knows the Son except the Father and no one knows the Father except the Son”, asserting the mutual knowledge of Father and Son.[38]

The concept of fatherhood of God does appear in the Old Testament, but is not a a major theme.[39][36] While the view of God as the Father is used in the Old Testament, it only became a focus in the New Testament, as Jesus frequently referred to it.[39][36] This is manifested in the Lord’s prayer which combines the earthly needs of daily bread with the reciprocal concept of forgiveness.[39] And Jesus’ emphasis on his special relationship with the Father highlights the importance of the distinct yet unified natures of Jesus and the Father, building to the unity of Father and Son in the Trinity.[39]

The paternal view of God as the Father extends beyond Jesus to his disciples, and the entire Church, as reflected in the petitions Jesus submitted to the Father for his followers at the end of the Farewell Discourse, the night before his crucifixion.[40] Instances of this in the Farewell Discourse are John 14:20 as Jesus addresses the disciples: “I am in my Father, and you in me, and I in you” and in John 17:22 as he prays tothe Father: “I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one.”[41]

Non-trinitarianism

Main article: Nontrinitarianism

A number of nontriniatarian traditions reject the doctrine of the Trinity, but differ from one another in their views, variously depicting Jesus as a divine being second only to God the Father, Yahweh of the Old Testament in human form, God (but not eternally God), prophet, or simply a holy man.[42] Some broad definitions of Protestantism include these groups within Protestantism, but most definitions do not.[43]

Mormon depiction of God the Father and the Son Jesus.

In Mormon theology, the most prominent conception of God is as a divine council of three distinct beings: Elohim (the Father), Jehovah (the Son, or Jesus), and the Holy Spirit. The Father and Son are considered to have perfected, material bodies, while the Holy Spirit has a body of spirit.[44] Mormons believe that God the Father presides over both the Son and Holy Spirit, but together they represent one God.

Mormons officially consider the Godhead a Divine Council, the Father being over the Son and Spirit in time and power. This conception differs from the traditional Christian Trinity of co-equal and co-eternal members; in Mormonism, the three persons are considered worthy to be members of godhood by being united in will and purpose.[45] Mormons often refer to this Council as the “Godhead” to distinguish it from the traditional Trinity.[46] As such, the term Godhead has a different meaning than the term as used in traditional Christianity.[47]

In Jehovah’s Witness theology, only God the Father is the one true and almighty God, even over his Son Jesus Christ. While the Witnesses acknowledge Christ’s pre-existence, perfection, and unique “Sonship” with God the Father, and believe that Christ had an essential role in creation and redemption, and is the Messiah, they believe that only the Father is without beginning. They say that the Son had a beginning, and was “brought forth” at a certain point, as the Father’s First and Only-begotten, and as the Father’s only direct creation, before all ages. They believe that all other things were created through the Son, in the service of God the Father.[48]

Jehovah’s Witnesses emphasize God the Father, in their services, studies, and worship, more than Christ the Son. In their theology, they teach that the Father is greater than the Son.[49][50] The Witnesses, though they do give relative “worship” or “obeisance” (Greek: proskyneo) to Jesus as God’s Son and Messiah, and pray through Him as Mediator, do not give him the same degree of worship or service as they give to God the Father.[51][52]

Oneness Pentecostalism teaches that God is a singular spirit who is one person, not three divine persons, individuals or minds. Father, Son and Holy Spirit are merely titles reflecting the different personal manifestations of the One True God in the universe. When Oneness believers speak of the Father, the Son and the Holy Spirit, they see these as three personal manifestations of one being, one personal God.[53][54]

Other groups include Sabbatarian traditions, such as the Living Church of God and the Philadelphia Church of God, Armstrongism, the Unitarian Christian Association, Binitarianism, etc.

Islam

Main articles: God in Islam and Shirk (Islam)

God, as referenced in the Qur’an, is the only God and the same God worshiped by members of the other Abrahamic religions, Christianity and Judaism. (29:46).[55] However, though Islam accepts the concept of God as creator and life-giver, and as the unique one, Islam rejects the term “father” in reference to God, particularly in regard to his relationship to the prophet Isa, i.e. Jesus in Islam.[8]

The Qur’an states:[56]

“Say: He is God, the One and Only; God, the Eternal, Absolute; He begetteth not, nor is He begotten; And there is none like unto Him.” (Sura 112:1-4, Yusuf Ali)

In Islamic theology, God (Arabic: Allāh) is the all-powerful and all-knowing creator, sustainer, ordainer, and judge of the universe.[57][58] Islam puts a heavy emphasis on the conceptualization of God as strictly singular (tawhid).[59] God is unique (wahid) and inherently One (ahad), all-merciful and omnipotent.[60] The Qur’an asserts the existence of a single and absolute truth that transcends the world; a unique and indivisible being who is independent of the entire creation.[56]

Other religions

Although some forms of Hinduism support monotheism, there is no concept of a god as a father in Hinduism. A genderless Brahman is considered the Creator and Life-giver, and the Shakta Goddess is viewed as the divine mother and life-bearer.[61][62]

God the Father in Western art

Depiction of God the Father (detail), Pieter de Grebber, 1654.

For about a thousand years, no attempt was made to portray God the Father in human form, because early Christians believed that the words of Exodus 33:20 “Thou canst not see my face: for there shall no man see Me and live” and of the Gospel of John 1:18: “No man hath seen God at any time” were meant to apply not only to the Father, but to all attempts at the depiction of the Father.[63] Typically only a small part of the body of Father would be represented, usually the hand, or sometimes the face, but rarely the whole person, and in many images, the figure of the Son supplants the Father, so a smaller portion of the person of the Father is depicted.[64]

In the early medieval period God was often represented by Christ as the Logos, which continued to be very common even after the separate figure of God the Father appeared. Western art eventually required some way to illustrate the presence of the Father, so through successive representations a set of artistic styles for the depiction of the Father in human form gradually emerged around the tenth century AD.[65]

By the twelfth century depictions of a figure of God, essentially based on the Ancient of Days in the Book of Daniel had started to appear in French manuscripts and in stained glass church windows in England. In the 14th century the illustrated Naples Bible had a depiction of God the Father in the Burning bush. By the 15th century, the Rohan Book of Hours included depictions of God the Father in human form. The depiction remains rare and often controversial in Eastern Orthodox art, and by the time of the Renaissance artistic representations of God the Father were freely used in the Western Church.[66]

See also

Wikimedia Commons has media related to: God the Father

References

 1. ^ a b Calling God “Father” by John W. Miller (Nov 1999) ISBN 0809138972 pages x-xii
 2. ^ a b Diana L. Eck (2003) Encountering God: A Spiritual Journey from Bozeman to Banaras ISBN 0807073024 p. 98
 3. ^ a b Church Dogmatics, Vol. 2.1, Section 31: The Doctrine of God by Karl Barth (Sep 23, 2010) ISBN 0567012859 pages 15-17
 4. ^ Gerald J. Blidstein, 2006 Honor thy father and mother: filial responsibility in Jewish law and ethics ISBN 0-88125-862-8 page 1
 5. ^ a b God the Father in Rabbinic Judaism and Christianity: Transformed Background or Common Ground?, Alon Goshen-Gottstein. The Elijah Interfaith Institute, first published in Journal of Ecumenical Studies, 38:4, Spring 2001
 6. ^ a b c d Kelly, J.N.D. Early Christian Creeds Longmans:1960, p.136; p.139; p.195 respectively
 7. ^ a b c Symbols of Jesus: a Christology of symbolic engagement by Robert C. Neville 2002 ISBN 0-521-00353-9 page 26
 8. ^ a b The Concept of Monotheism in Islam and Christianity by Hans Köchler 1982 ISBN 3-7003-0339-4 page 38
 9. ^ Floyd H. Barackman, 2002 Practical Christian Theology ISBN 0-8254-2380-5 page 117
 10. ^ Calling God “Father” by John W. Miller (Nov 1999) ISBN 0809138972 page 51
 11. ^ Church Dogmatics, Vol. 2.1, Section 31: The Doctrine of God by Karl Barth (Sep 23, 2010) ISBN 0567012859 pages 73-74
 12. ^ Lawrence Kimbrough, 2006 Contemplating God the Father B&H Publishing ISBN 0-8054-4083-6 page 3
 13. ^ Thomas W. Petrisko, 2001 The Kingdom of Our Father St. Andrew’s Press ISBN 1-891903-18-7 page 8
 14. ^ David Bordwell, 2002, Catechism of the Catholic Church,Continuum International Publishing ISBN 978-0-86012-324-8 page 84
 15. ^ Catechism at the Vatican website
 16. ^ Calling God “Father”: Essays on the Bible, Fatherhood and Culture by John W. Miller (Nov 1999) ISBN 0809138972 pages 50-51
 17. ^ a b The Names of God in Judaism, Christianity, and Islam: A Basis for Interfaith Dialogue: by Máire Byrne (Sep 8, 2011) ISBN 144115356X pages 2-3
 18. ^ a b Early Jewish and Christian Monotheism by Wendy North and Loren T. Stuckenbruck (May 27, 2004) ISBN 0567082938 pages 111-112
 19. ^ a b c d One God, One Lord: Early Christian Devotion and Ancient Jewish Monotheism by Larry W. Hurtado (Oct 25, 2003) ISBN pages 96-100
 20. ^ a b A History of the Christian Tradition, Vol. I by Thomas D. McGonigle and James F. Quigley (Sep 1988) ISBN 0809129647 pages 72-75 and 90
 21. ^ The Concept of Monotheism in Islam and Christianity by Hans Köchler 1982 ISBN 3-7003-0339-4 page 38
 22. ^ Christian Theology: An Introduction by Alister E. McGrath (Oct 12, 2010) ISBN 1444335146 pages 237-238
 23. ^ Marianne Meye Thompson The promise of the Father: Jesus and God in the New Testament ch.2 God as Father in the Old Testament and Second Temple Judaism p35 2000 “Christian theologians have often accentuated the distinctiveness of the portrait of God as Father in the New Testament on the basis of an alleged discontinuity”
 24. ^ a b c The Doctrine of God: A Global Introduction by Veli-Matti Kärkkäinen 2004 ISBN 0801027527 pages 70-74
 25. ^ a b The Trinity by Roger E. Olson, Christopher Alan Hall 2002 ISBN 0802848273 pages 29-31
 26. ^ Tertullian, First Theologian of the West by Eric Osborn (4 Dec 2003) ISBN 0521524954 pages 116-117
 27. ^ Paul’s Way of Knowing by Ian W. Scott (Dec 1, 2008) ISBN 0801036097 pages 159-160
 28. ^ a b Pillars of Paul’s Gospel: Galatians and Romans by John F. O?Grady (May 1992) ISBN 080913327X page 162
 29. ^ a b c International Standard Bible Encyclopedia: E-J by Geoffrey W. Bromiley (Mar 1982) ISBN 0802837824 pages 515-516
 30. ^ a b The Oxford Handbook of the Trinity by Gilles Emery O. P. and Matthew Levering (27 Oct 2011) ISBN 0199557810 page 263
 31. ^ Critical Terms for Religious Studies. Chicago: The University of Chicago Press, 1998. Credo Reference. 27 July 2009
 32. ^ a b The Westminster Dictionary of Christian Theology by Alan Richardson and John Bowden (Jan 1, 1983) ISBN 0664227481 page 36
 33. ^ Catholic catechism at the Vatican web site, items: 242 245 237
 34. ^ a b c God Our Father by John Koessler (Sep 13, 1999) ISBN 0802440681 page 68
 35. ^ Catholic Catechism items: 356 and 295 at the Vatican web site
 36. ^ a b c The Trinity: Global Perspectives by Veli-Matti Kärkkäinen (Jan 17, 2007) ISBN 0664228909 pages 10-13
 37. ^ Global Dictionary of Theology by William A. Dyrness, Veli-Matti Kärkkäinen, Juan F. Martinez and Simon Chan (Oct 10, 2008) ISBN 0830824545 pages 169-171
 38. ^ The International Standard Bible Encyclopedia by Geoffrey W. Bromiley 1988 ISBN 0-8028-3785-9 page 571-572
 39. ^ a b c d The Doctrine of God: A Global Introduction by Veli-Matti Kärkkäinen 2004 ISBN 0801027527 pages 37-41
 40. ^ Symbols of Jesus by Robert C. Neville (Feb 4, 2002) ISBN 0521003539 pages 26-27
 41. ^ Jesus and His Own: A Commentary on John 13-17 by Daniel B. Stevick (Apr 29, 2011) Eeardmans ISBN 0802848656 page 46
 42. ^ Trinitarian Soundings in Systematic Theology by Paul Louis Metzger 2006 ISBN 0567084108 pages 36 and 43
 43. ^ Encyclopedia of Protestantism by J. Gordon Melton 2008 ISBN 0816077460 page 543
 44. ^ “Godhead”, True to the Faith (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), 2004. See also: “God the Father”, True to the Faith (The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints), 2004.
 45. ^ Robinson, Stephen E. (1992), “God the Father: Overview”, in Ludlow, Daniel H., Encyclopedia of Mormonism, New York: Mcmillan, pp. 548–550, ISBN 0-02-904040-X
 46. ^ Dahl, Paul E. (1992), “Godhead”, in Ludlow, Daniel H., Encyclopedia of Mormonism, New York: Mcmillan, pp. 552–553, ISBN 0-02-904040-X
 47. ^ The term with its distinctive Mormon usage first appeared in Lectures on Faith (published 1834), Lecture 5 (“We shall in this lecture speak of the Godhead; we mean the Father, Son, and Holy Spirit.”). The term Godhead also appears several times in Lecture 2 in its sense as used in the Authorized King James Version as meaning divinity.
 48. ^ Insight on the Scriptures. 2. 1988. p. 1019.
 49. ^ Revelation Its Grand Climax, Watch Tower Bible & Tract Society, 1988, pg 36, “In the songbook produced by Jehovah’s people in 1905, there were twice as many songs praising Jesus as there were songs praising Jehovah God. In their 1928 songbook, the number of songs extolling Jesus was about the same as the number extolling Jehovah. But in the latest songbook of 1984, Jehovah is honored by four times as many songs as is Jesus. This is in harmony with Jesus’ own words: ‘The Father is greater than I am.’ Love for Jehovah must be preeminent, accompanied by deep love for Jesus and appreciation of his precious sacrifice and office as God’s High Priest and King.”
 50. ^ The Watchtower, April 15, 1983, pg 29, “Why is God’s name, Jehovah, missing from most modern translations of the Bible? Superstition that developed among tradition-bound Jews caused them to avoid pronouncing God’s personal name, Jehovah. This has contributed to worldwide ignorance regarding the divine name. Added to this has been Christendom’s tendency to focus attention on the person of Jesus Christ, thus relegating Jehovah to second place in their triune godhead.”
 51. ^ “Should you believe in the Trinity?”. The Watchtower. 1989. Retrieved 13 April 2012. “Chapter: Is God Always Superior to Jesus?”
 52. ^ Watchtower 1984 9/1 p. 25-30.
 53. ^ James Roberts – Oneness vs. Trinitarian Theology – Westland United Pentecostal Church. Retrieved 13 April 2012.
 54. ^ See also David Bernard, A Handbook of Basic Doctrines, Word Aflame Press, 1988. ISBN 0-932581-37-4 needs page num
 55. ^ F.E. Peters, Islam, p.4, Princeton University Press, 2003
 56. ^ a b Vincent J. Cornell, Encyclopedia of Religion, Vol 5, pp.3561-3562
 57. ^ Gerhard Böwering, God and his Attributes, Encyclopedia of the Quran
 58. ^ John L. Esposito, Islam: The Straight Path, Oxford University Press, 1998, p.22
 59. ^ John L. Esposito, Islam: The Straight Path, Oxford University Press, 1998, p.88
 60. ^ “Allah.” Encyclopædia Britannica. 2007. Encyclopædia Britannica
 61. ^ Gods, Goddesses, and Mythology Set by C. Scott Littleton 2005 ISBN 0-7614-7559-1 page 908
 62. ^ Fundamentals of the Faith by Peter Kreeft 1988 ISBN 0-89870-202-X page 93
 63. ^ James Cornwell, 2009 Saints, Signs, and Symbols: The Symbolic Language of Christian Art ISBN 0-8192-2345-X page 2
 64. ^ Adolphe Napoléon Didron, 2003 Christian iconography: or The history of Christian art in the middle ages ISBN 0-7661-4075-X pages 169
 65. ^ James Cornwell, 2009 Saints, Signs, and Symbols: The Symbolic Language of Christian Art ISBN 0-8192-2345-X page 2
 66. ^ George Ferguson, 1996 Signs & symbols in Christian art ISBN 0-19-501432-4 page 92

Convocation address by His Beatitude Mar George Alenchery at Sanathana

Divyakarunya Vidyapeetham, Thamarassery

Monday 28th November 2011 – The Convocation Day

Convocation address by His Beatitude Mar George Alenchery,

The Major Arch-Bishop of Syro-Malabar Church

****************************************************************************************

Dear and Very Rev Fr George Kizhakkemury, the Superior General of the congregation and the Chancellor of the Divyakarunya Vidhyapeetham, Very Rev Fr Provincials, Rev Fr Rector, Rev Fr President of the  Vidhyapeetham and Rev Fr dean of Studies,  My dear Rev Fathers and Dear Brothers,

I just start todays talk to you recalling as Fr General said, my friendship with the MCBS – Missionary Congregation of the Blessed Sacrament.  You know it was a natural affection that came into my person that I continued from the seminary days until today; and hope also in future. This is not simply a human friendship but also a Spiritual affinity; because the Charism that your congregation has in the holy bible and the Holy Eucharist and that goes to the heart of the Church and that’s only I think everybody in the Church will have – an appreciation and a gratitude to the MCBS. Secondly I congratulate all the candidates who have received the decrees in theology and also diplomas in theology. You have received the fruits of your toil and voile in this Vidhyapeetham and also your formation in the seminary. So my hearty congratulations, best wishes and Prayers for your academic work in the Church. Thirdly I would like to recall to you and to me the memory of my dear young friend Fr Roy Mulakupadom. Right from the choice of his vocation I was and as you were sad in his demise I also was very much taken up by pain because of his sudden departure from this world. We do not know the God’s design for each one of us. We have to accept it when God reveals it to us. So present his soul for God’s mercy and eternal repose

Let me begin today my reflections with you recalling the mission command of the Lord. The Lord says, “go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit and teaching them to observe that all that I have taught you” this is the fundamental Mission command that we receive from the gospel of St Mathew. I start this reflection today with this verse from the gospel because you are a missionary congregation; secondly we are in the Mission Year. For this double reason I thought the convocation address today is well suited to be started with these verse of the Gospel. We know that this is a triple command. The first command is to make disciples of all nations. It is a very sharp command and also very extensive. Sharp in the sense to make a human being a disciple of Christ is not an easy job; it is a mission that goes to the heart of a person who is evangelizing, who is missionary, and also to the heart of one who seeks the message of the gospel. So it is a heart to heart exchange of faith that happens in individuals; a heart to heart exchange or participation in faith. I don’t know whether we have understood the depth of the mission command of the Lord when he says, “make disciples of all nations.” Because in mark it is “to preach the gospel to all the creatures”; that may be a general command; and we all are taken up by that general command. Preaching the gospel of Christ directly and indirectly and also by the apostolic words of peace. This is the common way of wishing in the Church and also in Syro-Malabar Church. And now this is the time that we have to focus more and more of making disciples. Before making disciples we have to be disciples of the Lord. So becoming disciple is the first step of making disciples. And in the seminary and by the academic formation what we gain in the institute like this is nothing but discipleship both in life and action.     The Lord Jesus prayed for his 12 men for this discipleship and there were also a group of 72 men who were also prayed by the Lord for this discipleship.  So Discipleship is a fundamental condition to become really a good missionary. And I don’t know whether all those who are in the formation houses and all in our faculties are really taken up by this bound duty of becoming real Disciples of Christ. We learn many things in the seminary regarding discipleship and the cost of discipleship and so on; but I do not know whether we become really like the master. The Lord has said that we have to become like the master. A disciple is to become like the master. It is said of St Francis of Assisi, that he was called at his time as another Christ – altar Christus. Sometimes it is translated in Malayalam as randam christhu, which is wrong translation. There is no second, third, fourth Christ like that. Altar Christus! Another Christ! Who lived like Christ. Who really gave Christ to others, whose appearance and action gave the presence and action of Jesus Christ in the world. So it is up to every priest whether he is religious or not to become altar Christus in life and action and become really a disciple like and through the master.  This must be really the actual job of every seminarian or the religious candidate one who wants to become a consecrated person. Consecrated set apart sanctified for the Lord to do his mission in this world. And such a kind of discipleship is the real challenge for every seminarian, for every candidate of the religious priesthood of today.

The world has changed much and much of the world has come into the Church. And the Church has to really sanctifying all those elements that have come into the Church. It is good that there is an exchange of the Church with the world because there is no real dichotomy between the secular and the Spirit. The Spiritual embraces the secular, the secular enters in to the Spiritual; and this is what we have to aim at. And such a kind of exchange and assimilation of the secular in to the Spiritual and the Spiritual embracing the secular every   seminarian or religious candidate has to become really conscious of it and really transformed by it and really becoming Christ’s mission in this world. Christ’s mission in this world.

One year back the Holy Father ordained four candidates to Episcopacy.  These were people who were working in the Castries of Rome. And after ordaining them, the Holy Father addressed them and said, dear brother bishops “you are your mission” and secondly he said, “we are our mission”. We the bishops are our mission that means there is no real distinction between the person and the mission. The person becomes the mission. Jesus was like that. He was God in man and as God-man he really gave to the world God and that is why the Spiritual in him entered into the secular and the secular was really sanctified and it is said of Jesus in this prayer. “O Lord, so that they may be in us I sanctify myself”. Whatever there was to be sanctified simply filling the world, filling the world in him with the Spirit of God. That is sanctification. So he did that the whole world become Spirit filled by the action of Christ; and such a work has to be continued in the world we have been so much Spiritually filled embraced by the Spirit of Christ so that we may give Spirit in to the world. This kind of sanctification has to continue. So making disciples is the deep sense of Christ and of the Church – this deep conviction of Christ and the Church in ours. Secondly we know that baptizing them in the Name of the Father and of the Son… the whole sacramental mystery is involved there. Church is the sacrament of Christ in the world and this sacrament is realized through the persons in the Church. The sacraments are really fulfilled in the recipients. The recipients become the reality of the sacraments. The Baptized becomes the really immersed person in Jesus Christ. The anointed person becomes really the person who is filled with the gifts and charisms of the Holy Spirit, like in a sacrament. So it is the sacrament of reality means to be imbibed by the whole reality of our Lord Jesus Christ. Then there is a third command of Lord “teaching them all that I have taught.” The real catechesis that pervades the whole realm of activity of the Church; that is pervading the whole realm catechesis is not only simply for the children.  Even we are all catechized. Even theology is giving meaning to the doctrinal truths in the life situations of the world. Explaining the mystery of Christ and the mystery of the Church and the mystery of the whole world. The mystery of Christ and the Church enters in to the cosmic mystery of God’s creation. The whole creation is really sanctified by the theologizing. In the past, in the 60’s and even before many of the theologians taught that theology is a science it is enough that i teach it, is not up to me whether they live it or not. I am a professor of theology.  Look here in the west countries people taught like that and I have heard professors teaching or telling me like that. I explain to you what the doctrines of the Church are basing on the word of God, it is not up to you to look up to my life; I am a professor. Really a contradictory term! If you become a theologian first of all you have to become a disciple of Christ; we are all mission; we have to be converted. Theology is not like any other science – theology is the science of the mystery of Christ. The mystery of Christ is realized in each one of us. So a theologian has to become really a person who follows Christ and who practices the values of the gospel according to the teachings of the Church. Third, as I said earlier, the first responsibility the disciple and the candidates of priesthood and to the consecrated life to be fully filled with the reality of Christ and the reality of the Church there is no difference actually between the reality of Christ and the reality of the Church of course one is the incarnated reality that continues in the world and other reality of Christ is incarnated reality also in this world in its glorified form today. So Jesus is a being priest and being administered and being also lived as the life of love in the Church. He is present in each one of us with the charisms and gifts that he has given to each one of us in this ways. So that kind of mystery of the reality of Christ being realized in the lives of each one of us is an important reflection for the people in the Church. You know that, in the recent times, from 1970’s onwards even today that continues, and there is trend in the Church that has becomes earlier challenge for the followers of Christ. And the western countries are really struggling to come out of it, struggling to come out of that challenge. After the council Vatican II many people thought that the Church was really estranged from the world. It was to some extent true and in order to get the world in to the reality of the Church; I think many went too far, they went too far that means they tried the Spirit of the world much more than giving the Spirit of Christ in the world. Thus the contrary happened, both in theology and also in moral. And we know the level of the morals in the present world and especially in the west, of course we may think that the West is going bad and we are really in the high time. I give you matter to reflect more to make such a judgment. The world reality is now moving onward as a whole as one whole it is moving before because of the globalization. So it is up to us Christians especially theologians and philosophers in the Church to really evaluate the situation and give a correct orientation in to the student in the campuses and theologates of our Church. Recently, I mean in the coming days, we will have a meeting in the Curia at Kakkanad, of all the rectors and presidents of all of the seminary the first time that we think of calling all the responsible person in the formation institutes to come and reflect together. Formerly we were doing under the offices of Church to appoint commissions of bishops to address the administration of each major seminary conducted directly by the Synod.  But we cannot close up like that; the Synod of Bishops thought that we should cross up to the Church as a whole whether in case the seminarians directly under the synod or by the dioceses or by the Religious congregations, we are all working for the Church and the world. So let us have to address these problems on one level that is the intention of coming together of the responsible persons of the   Seminaries and institutes. So what I am trying to say is that much of the philosophies and much of the ideologies of the world has coming to the Church is good, If it is really taken up according to the personal values and according to the doctrines of the Church.  The gospel values and the traditions that have developed in the Church is the criteria for us get in to the world and also to take the world in to us. We have to do it. The dialogue of the Church and the world is a must. And this dialogue has to be both in word and deed, according to the mind of Christ and according to the Spirit of the doctrines of the Church. This is the great challenge both for you students and also for the professors and the responsible persons in the formation.  The Bishops can only supervise this realities. You are really in the mission. So what the Lord wanted of making disciples has to go to all the institutes and seminaries of formation so that we become really imbibed by the Spirit of Christ as persons and one reality in the Church. And as far as we are an individual oriental Church and that traces its origin to the apostolic times, it is not a matter to be taken as a point of glory for us. Very often we may think like that, our forefathers were preached by St. Thomas, the apostle. I would be very happy if I were baptized only yesterday, because the one who is baptized yesterday has the same dignity before the Lord, by the persons who are coming in the great tradition; or you should imbibe the values of the tradition and give your dignity in the best way possible for the generation for there is something like that in the Church. We had really taken the Spirit of St. Thomas, the apostle and the apostolic times and there is a faith traditions and the moral life pattern in the Syro Malabar Church; let us be thankful to the Lord for that. But instead of simply glorifying ourselves on that level we have to be really taking the responsibility of becoming more and more that Spirit and then give that Spirit to others.

Our mission is an apostolic mission. Apostolic mission means, which comes from the responsibility of an apostle. An apostle is a disciple who is sent to preach and to act. Sent to preach and to act, there is a difference. Any disciple can be in the Church but he need not to be sent. But the priest is sent and the Bishop is sent. He cannot be remaining restless, remaining in an inactive mood. He has to be restless. He has to be really taken up by the Spirit of Christ, the Spirit of mission and he has to prove he is worth. He is a person like Jesus who said that we have a baptism to be baptized with and also a chalice to drink, and Jesus was always preoccupied with this mission which he has to fulfill, the mystery of Christ. This is the mystery of Christ, both in word and in deed. Work by preaching and by action and the action that culminated in the death on the cross and was glorified in the resurrection. This total reality of the mystery of Christ is that really calls you in your charism. It is great mystery that you celebrate in your Holy Qurbana. You have taken on the charism of the whole Church, the charism of your particular Church; and you are thus becoming an ecclesial reality, your religious congregation. You are thus becoming an ecclesial mission for the Syro Malabar Church and for the Universal Church. So what a noble charism that your fathers have been working! Taking the very same reality of the Church into your persons in your reality as a congregation and implanting it wherever you go and share it with others and thus becoming the mystery of Christ spread all over the world. You make disciples, you administer sacraments, you also preach the people to observe what the Lord has taught. Such a kind of central charism has gone up into your own religious vocation or vocation to the consecrated life. I just mentioned that there are philosophies and ideologies that come into the Church. And each philosophies and ideologies are very much attracting the youth of today; the younger generation of the people who are called to the ministry in the Church. It is a natural process of globalization.

Many things come to us as ideologies through all the media – print media, electronic media, internet media – then you become really absorbed in them. When we were studying as seminarians before 1960s this was not at all a temptation. You see it was our time that this transistors and radios came and then people were controlled as you are controlled now in your internet machine or internet use, we were controlled in the use of the radio. Now nobody wants radio. But that was a big attraction. There were seminarians who used to hide these transistors and radios, small radios under their bed and hear it; and they were caught and punished. As you are now doing some mischiefs     regarding the internet and you are punished sometimes I don’t know. This was the situation. But after the print media, this radio, television… I was sent for studies in 1981, then there was no television in Kerala or in India.

When I came back in 1986 all most all the home had a television; I was taken up by that. Even in France where I studied people were not so much taken up by this new mode of media.  But we, in India were all taken up by that everybody wants to see the television was then the model. Now people don’t like even television; all have gone to internet, mobile phones, chatting; all those things you know. So this is how the world changes. So the world is coming every ideology is coming into our mind and I tell you that, this is one of the temptations of us today or attractions of men today or seminarians today. We have to take the ideas of the world and then to propagate them with the use of the gospel and the doctrines of the Church. Making just the contrary is our mission. We are the people who have to preach the gospel values and the mission of the Church by the help of the internet or the other media. We just take the other way, and each one of us try to take really an image of ourselves rather than the image of Christ.

You know about the ‘men Gods’, I don’t know if they are Gods; they are not God men, men Gods – Aal Deivangal.   Aal deivangal in other religions! And in a way we do have also the attraction to become aal deivangal  instead of becoming confirmed to Christ  we are making Christ to confirm to ourselves.  It is a very dangerous trend that comes in to the world. This is what the Holy Father called the tyranny of relativism. The objective reality of Christ and the Church is forgone and instead of that our reality is projected with the help of Christian doctrines and also gospel values. We do not do it consciously; unconsciously this trend is coming to us. So my dear friends, I call you like that, because you have to be closely related to the interests of the Church and then take this reflection seriously; and really following Christ and his mystery which is your charism and also the mystery of the Church as the mystery of the cosmos and relate ourselves in that Spirit of Christ to  the world. Whether it be regarding the doctrines or in the morals. How much the morals have come down even in the lives of the religious and the priests and the bishops, I would say. How it happened? Relativism of truth! Relativism of Morals! For everything I or you become the criterion rather than Christ and his gospel and the Church. This is the danger. Let us reflect on it. In all the faculties you have to reflect on it. And I tell you if you do not have a philosophy to live with, we will philosophize what we do. And I repeat, if you do not have a philosophy to live with, we will philosophize what we do. When something goes wrong in the Church, the person who is responsible is called and taken for a dialogue, and the person will philosophize whatever he does. He will find a reason for everything as if it is good. Even if it is a moral failure, he will say it happened because it is like that and so on. He will find a way. Actually he will have to find the way of the Lord. “I am the way, the truth and the life”. And it is in Jesus who is the way that we find the truth and we attain the life. Instead of that we break Christ into our own way, into our own life pattern and then we explain everything; it is the very dangerous, danger in our present day times. I only present this thought for your reflection for this convocation address and let us have a real reflection in these days of your studies and many of you have completed your studies; but study never completes. Because you will learn even at the death bed.

There was a father when I was studying in Paris who had always this imitation of Christ at his side. He was 93 years old.  And he used to read every day. And once I asked the father. The name of the father was Oben, Father Oben why should you read even now this Imitation of Christ? You are already a Christ imitator. To make him happy also I said like that because he was Holy man.   And then he said, “My dear brother George, my dear George, Is this the theology that you studied? Then I am very unhappy about it”.  And he corrected me telling that every day you have to be confirmed it to Jesus Christ. How much difficult the world is my dear brother. I took it as a lesson. I will tell you another small incident in my seminary days, minor seminary days. I had a minor seminary professor, Vice Rector. One day he took me for an outing. Outing means not walking; He took me for outing by bus. So we were waiting for bus.  The bus is not coming. It is in 1960s. The buses were very few and we were waiting. And I was becoming restless and I was going just ahead and looking whether the bus is coming. I was doing it every 5 mnts and like that. And then the father called me, and he used to call me by house name. “Alanchery what are we doing?” then I said, “We are wasting time, father.”  Then he said, No, we are practicing patience. We are practicing patience.  That struck in to my heart.  So there are many things every day that we have to learn every day according to the mind of Christ and of the Church. 

The Holy Father is struggling to explain the mystery of Christ to the world that is secularized. We have no struggle at all. We are not at all worried about that. We are happy with the Lord that is given to us and we don’t work and we never struggle at all. My dear brothers our work is very serious, our mission is the mission of Jesus, our mission is the mission of the Church. The more you are imbibed by the Spirit of Christ, the more you are imbibed by the Church, the more or the better will be your service. Let us become really meaningful servants in the Church, of his gospel and also his life of love.

I conclude; may God bless you. And all your activities be for the glory of the Church universal, and in particular the Church Syro- Malabar

Thank you

ദൈവവിളിക്കായുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന / Prayer for Vocation

ദൈവവിളിക്കായുള്ള പ്രാര്‍ത്ഥന

“വിളവധികം വേലക്കാരോ ചുരുക്കം, അതിനാല്‍ തന്റെ വിളഭൂമിയിലെക്ക് വേലക്കാരെ അയക്കാന്‍ വിളവിന്റെ നാഥനോട് പ്രാര്‍ത്ഥിക്കുവിന്‍” എന്ന് ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഈശോ നാഥാ ലോകത്തെ മുഴുവന്‍ അങ്ങേക്കായി നേടുവാന്‍ ധാരാളം  നല്ല ശുശ്രൂഷകരെ തിരുസ്സഭക്ക് നല്‍കണമേ. അവര്‍ അങ്ങയുടെ ജനത്തെ വിശുദ്ധീകരിക്കുകയും നയിക്കുകയും പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ. തനിക്കു ഇഷ്ടമുള്ളവരെ അരികിലേക്ക് വിളിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാല്‍ നിറച്ച്‌ ലോകത്തിന്റെ നാനാ ഭാഗങ്ങളിലേക്കും അയച്ചതുപോലെ അങ്ങേ അറിയാത്ത അനേകായിരങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക്‌ കടന്നുചെന്ന് അവരെ അങ്ങയിലേക്ക് നയിക്കുവാന്‍ നല്ല അജപാലകരെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് നല്‍കണമേ. ധാരാളം നല്ല ദൈവവിളികള്‍ നല്‍കി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും  അനുഗ്രഹിക്കണമേ.   അങ്ങയുടെ ഹൃദയത്തിനിണങ്ങിയ നല്ല മകനായി/മകളായി  എന്നെയും മാറ്റണമേ. അങ്ങനെ ലോകത്തിനു ദീപവും ഭൂമിക്കു ഉപ്പുമായി തീരുവാന്‍ എനിക്കും ഇടയാകട്ടെ. അങ്ങയുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിനു പ്രത്യുത്തരം നല്‍കുവാനും എന്നെ സഹായിക്കണമേ. അതിനായി അങ്ങയുടെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളും   ഫലങ്ങളും എന്നില്‍ നിറയ്ക്കണമേ.  നിത്യ പുരോഹിതനായ ഈശോ അങ്ങയുടെ വിളി സ്വീകരിച്ച് അങ്ങേക്കായി ജീവിക്കുന്ന സമര്‍പ്പിതരെ അങ്ങേ തിരുഹൃദയത്തില്‍ കാത്തുകൊള്ളണമേ. ഞങ്ങളുടെ അമ്മയായ പരിശുദ്ധ കന്യകാമാതാവേ, കന്യാവ്രതക്കാരുടെ കാവല്‍ക്കാരനായ മാര്‍ യൌസേപ്പിതാവേ എനിക്കുവേണ്ടിയും ഞങ്ങളുടെ  കുടുംബത്തിനുവേണ്ടിയും പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ. എന്റെ കാവല്‍ മാലാഖയെ   ദൈവതിരുമുന്‍പില്‍ നിര്‍മലനായി/നിര്‍മലയായി ജീവിക്കുവാന്‍ എന്നെ സഹായിക്കണമേ. എന്റെ പ്രത്യേക സ്വര്‍ഗ്ഗീയ   മദ്ധ്യസ്ഥരെ… നിങ്ങളും  എനിക്കുവേണ്ടി പ്രാര്‍ത്ഥിക്കണമേ. ആമ്മേന്‍

Prayer for Vocations

Jesus, High Priest and Redeemer forever, we beg you to call young men and women to your service as priests and religious. May they be inspired by the lives of dedicated priests, Brothers, and Sisters. Give to parents the grace of generosity and trust toward you and their children so that their sons and daughters may be helped to choose their vocations in life with wisdom and freedom.

Lord, you told us that the harvest indeed is great but the laborers are few. Pray, therefore, the Lord of the harvest to send laborers into his harvest. We ask that we may know and follow the vocation to which you have called us. We pray particularly for those called ot serve as priests, Brothers and Sisters; those whom you have called, those you are calling now, and those you will call in the future. May they be open and responsive to the call of serving your people. We ask this through Christ, our Lord. Amen.

Vocation Promoter (Fr Maneesh MCBS)

MCBS Seminary, Athirampuzha

Kottayam 686562, India

Click her for the Detailed Web Page

ഞായറാഴ്ച പ്രസംഗങ്ങള്‍: Sunday Homilies / Sunday Sermons: Malayalam, English

Click here to View the Homilies

in the New Website

 

The Liturgy of the Blessings in the Syro-Malabar Church

LRC Seminar

13 – 15 June 2006

The Liturgy of the Blessings in the Syro-Malabar Church

 

Fr.Antony Nariculam

Before we deal with “Blessings”, we need to have some understanding about what is meant by ‘blessing’. Are ‘sacramentals’ and ‘blessings’ the same? What are ‘para-liturgical’ services? Can we make a distinction between ‘major’ blessings and ‘minor’ blessings? Which are the blessings ‘reserved’ to the bishops and priests? Are deacons of the Eastern Churches permitted to administer blessings? Which is the type of blessings that lay people may administer? As far as I know, the Syro-Malabar Church has not formally addressed these questions. Therefore, this paper is based on certain assumptions and practices that need to be clarified in order to arrive at acceptable conclusions in view of understanding the very idea of ‘Blessings’ and eventually preparing the ritual for the same.

Before trying to understand the Syro-Malabar Blessings, I feel that we need to have some general notions about the Sacramentals and Blessings in the light of Church documents and history of Blessings, including those of the Western tradition. Part One, therefore, is a survey in order to understand the meaning and areas of ‘Blessings’ and Part Two deals specifically with the Syro-Malabar Blessings.

Part One

1. Vatican II and Sacramentals

Vatican II has not given specific principles and norms regarding the Blessings. However, its references to the Sacramentals give us some hints to understand the Blessings.

After explaining the meaning of the sacraments, SC 60 says about the sacramentals the following: “These (sacramentals) are sacred signs which bear a resemblance to the sacraments. They signify effects, particularly of a spiritual nature, which are obtained through the Church’s intercession. By them men are disposed to receive the chief effects of the sacraments, and various occasions in life are rendered holy”. For well-disposed members of the faithful, notes the document, “the liturgy of the sacraments and sacramentals sanctifies almost every event of their lives with the divine grace which flows from the paschal mystery of the Passion, Death and Resurrection of Christ. From this source all sacraments and sacramentals draw their power (SC 61). However, in the course of history some features have crept into the rite of the sacramentals and sacraments[1] which have rendered their nature and purpose ‘far from clear to the people of today’ (SC 62). Then the Council proposes that the sacramentals be revised in such a way as to ‘enable the faithful to participate in them intelligently, actively and easily considering the circumstances of our times’ (SC 79). It also suggests to have provision for administering ‘some of the sacramentals’ at least ‘in special circumstances’ by ‘qualified lay persons’ at the ‘discretion of the bishops’ (SC 79).

Two of the sacramentals specifically mentioned in the Council document are the profession of the religious (SC 80) and the funeral rite (SC 81, 82).

2. Catechism of the Catholic Church and Sacramentals

According to CCC, the sacramentals are ‘instituted for the sanctification of certain ministries of the Church, certain states of life, a great variety of Christian life, and the use of many things helpful to man’ and they respond to the ‘needs, culture and special history of the Christian people of a particular region or time’ (CCC 1668).

What is the distinction between sacraments and sacramentals? In the words of CCC, ‘sacramentals do not confer the grace of the Holy Spirit in the way that the sacraments do, but by the Church’s prayer, they prepare us to receive grace and dispose us to cooperate with it’ (CCC 1670).

Who is the celebrant of the sacramentals? Sacramentals derive from ‘baptismal priesthood’ and hence every baptized person is “called to be a blessing and to bless” (CCC 1669. Cf. Gen. 12,2; Lk 6,28; Rom. 12,14; 1 Pet. 3,9). Consequently, also lay people may preside at ‘certain blessings’ (CCC 1669).

CCC identifies the following categories of sacramentals:

 • Blessing of Persons: Abbot and Abbess of monastery, the consecration of Virgins, the Rite of Religious Profession and the blessing of certain ministries of the Church such as readers, acolytes and catechists.
 • Blessing of Objects: Holy oils, vessels, vestments, bells etc.
 • Blessing of Places: Church, cemetery etc.
 • Blessing of Meals[2]:
 • Exorcism[3]:

Besides these sacramentals proper, there are also various forms of piety and popular devotions ‘surrounding the Church’s sacramental life’ such as the veneration of the relics, visits to sanctuaries, pilgrimages, processions, the Stations of the Cross, religious dances, the rosary, medals etc. (CCC 1674). However, they do not replace liturgy, but are ‘extensions of the liturgical life of the Church’ (CCC 1675).

Referring to the Latin American Bishops’ Conference CELAM, the CCC notes that the popular piety of the Christian people is a ‘storehouse of values that offers answers of Christian wisdom to the great questions of life’ (CCC 1676).

 

3. Code of Canons of the Eastern Churches and Sacramentals

According to CCEO 867/1 the sacramentals are “sacred signs, which in a way imitate the sacraments and signify effects, especially spiritual ones, which are obtained through the impetration of the Church. Through the sacramentals people are disposed to receive the principal effects of the sacraments and the various circumstances of their life are sanctified”.[4] The detailed norms concerning the sacramentals are left to the Particular Law of each Individual Church sui iuris.

The Latin Code of Canon Law is more specific regarding the sacramentals. It speaks about the sacramentals which can be administered by lay people (CIC 1168), the role of the deacons in imparting blessings (CIC 1169/3), the possibility of extending blessings to non-Catholics (CIC 1170) etc.

4. Syro-Malabar Particular Law and Sacramentals

The Particular Law of SMC has the following to say about the sacramentals and their administration.

After stating that the bishops, priests and deacons are the ordinary ministers of the sacramentals (No. 153), the Law gives the following directives:

 • The priest can delegate the power of administering the sacramentals, except funeral service, blessing of houses and exorcism, to minor clerics as per eparchial statutes (No. 154/1).
 • When a deacon or a minor cleric is the minister of sacramentals, he can say the final prayer (Huttama), but shall not impart the blessing with the Sign of the Cross which is reserved to priests (No.154/2).
 • The following are some of the sacramentals: Dedication (Adima), funeral service, office of the dead and exorcism (No. 154/3).

5. Instruction for Applying the Liturgical Prescriptions of the Code of Canons of the Eastern Churches and Sacramentals[5]

Sacramentals and popular devotions often respond to the religious sensibility of the peoples. According to the Instruction, the Eastern Churches are known for their ability to integrate the elements of their devotions into their liturgies. So much so, they have “their own devotional forms or formulas, less precise, more individual and probably easier, such as exclamatory prayers, celebration of the divine office with their own particular content, veneration of the most Holy Cross, of icons, of relics, of sanctuaries, the use of candles, incensing, and sometimes even the offering of animals” (No. 38). These manifestations of piety have usually remained “linked with the liturgical life” (No. 38).

I think that three observations are in order here.

(i) Eastern popular piety is less precise and more individual. This was the case also in the development of the liturgy. The fluid liturgical celebrations of individual pioneers were later codified and introduced. Such a process in popular piety too was a felt-need. Hence, it is natural that the popular devotions in the SMC are codified and have adopted a communitarian dimension.

(ii) Eastern manifestations of popular piety were linked with the liturgical life. But, in the course of history, we find an attempt, both in the East as well as in the West, to make a distinction between liturgy and popular piety. The general trend in the SMC too is to separate popular piety from liturgy, rather than to integrate it with the liturgical life.

(iii) After mentioning the influence of Latin popular devotions on the Eastern Catholic Churches and the spiritual benefits they have obtained due to this influence, the Instruction states that in any event it should be kept in mind that which has been established by CCEO 656/2 according to which the prayer books of popular devotions should have ecclesiastical permission (No. 38). It seems to me that the Instruction is taking the ‘Latin influence’ as a fait-accompli and hence future attempts should be to integrate them properly without endangering one’s own liturgical traditions.

6. Blessings: A Short Historical Survey

To ‘bless’ (benedicere, eulogein) means ‘to say a good word’. However, it is generally understood as a ‘praise to God’ or an ‘invocation to God’. This two-fold movement is the meaning of blessing in the liturgical tradition. The former (praising God) is very clear in the Eucharistic celebration and the divine office. The latter form of blessing (invoking God) is found in a variety of forms like the blessing of the ashes or palms, the blessing of oil and water, the blessing of sacred images or vessels, the blessing of persons or places etc. Among these there are those which are administered by the ordained ministers and which forms part of Church’s euchological patrimony. There are also popular practices of blessings that have roots in the Bible and in the faith of the people.

In the past when people were basically rural, they invoked God’s blessings over all aspects of their lives, from birth to death. Making the sign of the cross on oneself, prayer on rising in the morning and before retiring at night, prayer before and after meals, blessing of children, the sick etc. are examples.

Blessings have developed also on the basis of the rhythms of the universe. Prayers on the occasions of sowing, harvest, natural disasters etc. were human responses to God’s omnipresence and omnipotence. Blessings for protection against the evil spirits are yet another development in history. Some of them later led to superstitious and magical practices. Certain types of exorcism are consequent upon this mentality. In course of time some blessings became ‘private’ functions of the priest without any participation of the community. This has caused cases where  ‘magical effects’ are attributed to Blessings.

Till the 13th century we do not find a ‘definition’ of the sacramentals. In fact, the term ‘sacramental’ and its quasi-definition was introduced for the first time by Guglielmo d’ Auvergne (+ 1249), a professor of Paris University and later an Archbishop.[6] Later its understanding was made clearer by St Thomas Aquinas who held that the sacramentals were not instituted by Christ and that they did not confer grace and were left to the institution of the faithful. Suarez, Bellarmino and others tried to clarify this concept further. Eventually the sacramentals were understood as visible signs, instituted by the Church, for the spiritual and material benefit of the faithful.

In early times a distinction was made between ‘Constitutive Blessing’ (e.g. Blessing of the baptismal font) whose effect is guaranteed through the mediation of the Church and ‘Invocative Blessing’ (e.g. Blessing of a sick person) whose effect depends on the desire of the recipient and the will of God.[7]

The roots of Christian liturgical blessings are found in the anaphoral prayers. They are the highest forms of Blessings. For example, in the four G’hanta cycles of the anaphora of Mar Addai and Mar Mari, the Father, the Holy Trinity, Christ and the Holy Spirit are ‘blessed’ respectively. There are other blessings too in the Eucharistic celebration. The blessing of the catechumens before their dismissal, the blessing before Holy Communion, the final blessing (Huttama) etc. and the blessing with the Gospel book, the blessing before the exchange of peace etc. are examples.

Two representative ancient documents which reveal the nature of the Blessings are Apostolic Tradition of Hippolytus of Rome in the West and Euchologion of Serapion in the East. In the Apostolic Tradition there are two Blessings: one for the light when the lamps are brought to the dining room before the evening meal and the other for the first fruits.[8] The Euchologion of Serapion contains Blessing of persons (catechumens, lay persons, the sick etc.) and objects (oil for the sick, water for Baptism, oil for post-baptismal anointing etc.).[9]

The history of Blessings in the Eastern tradition reveals that there is no dearth of borrowings from various texts such as Apostolic Tradition and even apocryphal sources. It is true also with regard to their style and content.[10]

‘Blessing’ sometimes expresses the idea of ‘permission’ in the West as well as in the East. Thus ‘Bless me, Lord, (Barekmar) in the liturgy of the Word can mean ‘Do you allow me?’[11]

7. Blessings and Inculturation

The field of ‘Blessings’ is an area where there is great scope for inculturation and adaptation. As Catechism of the Catholic Church states, the sacramentals respond to the “needs, culture and special history of the Christian people of a particular region or time” (CCC 1668). The “Book of Blessings” of the Latin Rite notes that provision should be made for legitimate variations adaptations of the Rite of Blessings to different groups, peoples and regions.[12] The Bishops’ Conferences are authorized to take necessary steps in this regard.[13]

As far as the Eastern Churches are concerned, inculturation is a hallmark of their tradition. As the Congregation for Catholic Education once remarked, the Eastern Churches have a long tradition of inculturation teaching Christian peoples to praise God in their own language. The process of inculturation in the East sometimes reached such a point that their cultural life was ‘identified with the manner of Christian living’. The study of this process, the document added, ‘can serve as an example and guide for those involved in a similar process today’.[14]

The Syro-Malabar Church is no exception to this rule. Various Rites connected with birth, baptism, marriage, funeral etc. are all well known. In fact, the Syro-Malabar bishops have on different occasions expressed the need of adapting liturgy to the needs of places and times.[15] Following this trend the eparchy of Chanda has given shape to some inculturated sacramentals.

8. Nestorian Rituals

George Percy Badger in his “The Nestorians and Their Rituals”[16] gives references to the following sacramentals of the Nestorians.

 •   Kahneeda which is the burial service for those who die in holy Orders and Anneedha which is the burial service for lay people (p. 24)
 •   Thaksa d’husaya or ‘Office of Pardon’ which contains the service used to restore the sinners to the Church. It includes also prayers said before admitting them to Holy Communion. And Badger notes that ‘there are several short offices of this kind in use among the Nestorians’ (p. 25).
 •   Malka is the tradition of the renewal of the holy Leaven on Maundy Thursday which is considered to be a sacramental(?) rite (p. 161)
 •   The chapter on sacraments does not mention any sacramental as such. However, there is an appendix to this chapter which refers to the importance of the Cross with which all sacraments are ‘sealed and perfected’. It seems that the ‘sign of the Cross’ is almost equated to a sacramental (p. 162).
 •   Some Blessings are mentioned in connection with marriage, namely the blessing of bridal chamber (a service usually said in the evening before the bridegroom and the bride retire to rest for the night) and the ‘churching’ of women (a blessing to be said over the child and the mother when they are brought to the Church after child-birth (p. 271, 250).

9. Latin Rite and the Book of Blessings

The Book of Blessings of the Latin Rite says that the Blessings hold “a privileged place among all the sacramentals created by the Church for the pastoral benefit of the people of God”. As a liturgical action, they ‘lead the faithful to praise God and prepare  them for the principal effects of the sacraments’. Through blessings the faithful can ‘sanctify various situations and events in their lives’.[17] Further it says that the blessings are established by the Church ‘as a kind of imitation of the sacramentals’ and that their effects are achieved ‘through the intervention of the Church’.[18] And the blessings are meant ‘for praising God through Christ in the Holy Spirit and for calling on divine help’.[19]

The following observations and recommendations of the “Book of Blessings’ are very relevant:

 • All superstitious practices should be eschewed in the celebration of the Blessings (No.13).
 • Though God’s help is invoked on the objects and places in the blessings, they are actually in view of the people who use these objects or frequent those places (No.12)
 • The celebration of the blessings is prohibited without the participation of at least some of the faithful (No.17).
 • There should be provision for legitimate variations and adaptations in the celebration of the blessings according to different groups, peoples and regions (No.24).
 • Certain blessings can be administered along with the Eucharistic celebration (Nos. 28,29).[20]
 • Lay people may administer certain blessings because of their  universal priesthood (No.18).[21]

 The Latin Rite divides the Blessings into five categories:

(i)     Blessings directly pertaining to Persons (e.g. Sick persons, travellers etc.)

(ii)   Blessings related to Buildings and to various forms of Human Activity (e.g. Houses, Hospitals, Shops, Fields etc.)

(iii)  Blessings of Objects that are designed or erected for use in Churches, either in the Liturgy or in Popular Devotions (e.g. Baptismal font, Confessional, Tabernacle, Cross, Holy Water, Sacred Images, Cemetery etc.)

(iv)  Blessings of Articles meant to foster the Devotion of the Christian People (e.g. Religious articles, Rosaries, Medals etc.)

(v)   Blessings for various Needs and Occasions (e.g. Thanksgiving on Year-End, Beginning of the New Year, Anniversaries, Jubilees etc.)

   In general, the Latin formularies have the following pattern: Introduction, Scriptural readings, Responsorial Song, Homily, Intercessions, Prayer of Blessing, Concluding Blessing and Dismissal.

                                                            Part Two

 

  The second part of this paper is an attempt to understand the idea the Syro-Malabar Church has about “Blessings”. The available data could be of help to prepare a ‘Book of Blessings’ for the Syro-Malabar Church.

1. Blessings in the Syro-Malabar Church

    As in any Christian tradition we come across Sacramentals and Blessings for various occasions in the Syro-Malabar Church. Though no systematic study and research have been undertaken to understand their origin and development, some general and universal trends can be found in their development.

 The Eastern Churches are said to have developed their own specific forms of devotions in history.[22]Among them the veneration of the Cross, devotion to the relics., visit to the sanctuaries, incensing etc. seem to have been practiced also by the Syro-Malabarians. The ‘blessing’ of the sick with the ‘relics’ of the tomb of St.Thomas at Mylapore appears to be a specific example of indigenous Syro-Malabar tradition.

  History reminds us that there was no dearth of borrowing among the Churches in the case of devotions.[23]A number of Western devotions prevalent in the Syro-Malabar Church today can be easily understood in this background.

Christian tradition of the Blessings is not an ‘original’ contribution of the early Christians. In fact, they received it from the Jews[24] and continued to use it spontaneously, without much theological reflection and keep it in diverse forms. This seems to be true with regard to the Western devotions in the Syro-Malabar Church too.

The term ‘benediction’ (Berakah) had at least three meanings in the Jewish understanding. It could be (i) Blessing coming from God (ii) Blessing of praise to God and (iii) Prayer or wish of blessing by man. These three dimensions are found also in the Syro-Malabar Blessings. For the Jews, however, the second dimension – blessing of praise to God for His marvellous deeds – was more important. But the Syro-Malabar Blessings are more in line with the third dimension, that is, petitions for God’s blessings.

A close examination of the history of Blessings will reveal that their development  took  two directions: One is the ‘shape’ of these Blessings in the Jewish tradition and the other  the human-religious sentiments contained in them. Already by the second century there was a shift of emphasis from ‘praise of God’ to ‘sanctification of objects’. Today this emphasis is reiterated. This can be ascertained from the spectacular popularity of pious devotions.

2. Syro-Malabar Rituals of Blessings

 Here below is given a list of Rituals of Blessings now in use in the Syro-Malabar Church. The list is not exhaustive.

(1) Blessings (Vencherippukal):  This is one of the first Ritual of Blessings published from Ernakulam in 1974. It has 6 parts and an appendix.

Part 1: Blessing of ‘Sacred Places’: ( Chapel, Cemetery etc.)

Part 2: Blessing of ‘Buildings and Places’: (Houses, Hospitals, Schools, Shops etc)

Part 3: Blessing of ‘Persons’: (Children, Sick persons etc.)

Part 4: Blessing of ‘Sacred Objects’: (Vestments, Vessels, Religious articles etc)

Part 5: Blessing of ‘Animals’.

Part 6: Other ‘Useful Objects’: (Vehicles, Food etc).

   The appendix has the prayer of ‘consecration of the family’ to the Sacred Heart of Jesus, the Litany of Our Lord, a prayer-service that can be used when the priest visits a family etc.

(2) Blessings (Asirvadhaprarthanakal):[25] This book was published by Denha Services, Kottayam, in 1988. The book has a sub-title too, namely “Sacramentals”(Koodasanukaranangal).

  The preface of the Ritual states that the book is prepared making use of the sources and taking into consideration the present needs of the Syro-Malabar Church. It defines the sacramental as the rites which are ‘formed from the sacraments and are similar to them in spirit and structure’. It also opens the way for adapting them according to the circumstances. The sacramentals being communitarian celebrations, it is recommended that at least a few people should be present when they are administered. According to the Ritual, the priests are the celebrants of the sacramentals though the deacons can substitute them in their absence.

The book has three parts and an appendix.

Part 1: It is entitled ‘Blessings’ (Venchirippukal). There are 18 items in this category beginning with ‘House Blessing’. Other Blessings are of holy water, religious articles, buildings, animals, vehicles etc. It includes also the betrothal ceremony, exorcism etc.

Part 2: Blessing of the sick and the dying.

Part 3: Blessings to be used on ‘Special Occasions’ which includes prayer before and after meals, for good harvest, on birthday etc.

The appendix gives a rite for the ‘Benediction of the Blessed Sacrament” integrating the Ramsa prayer.

(3) Blessings (Venchirippukal): This Ritual was published from Ernakulam in 1992 by the Inter-diocesan Committee for Liturgy. A special feature of this book is the addition of an inculturated Rite of House Blessing into which some traditional Indian elements like Arathi, Bhajans etc are incorporated.

The book has 7 parts divided as follows:

Part 1: Buildings and Institutions (Houses, Chapels, Shops etc.)

Part 2: Sacred Objects (Altar, Sacred Images, Rosaries, Medals etc.)

Part 3: Various Objects (Food items, Boats etc.)

Part 4: Vehicles

Part 5: Animals

Part 6: Food Offerings

Part 7: Holy Water

(4)  A Collection  of Various Booklets of Blessings

(i)     A “Collection of Prayers” (Prarthanasamaharam) by Cardinal Joseph Parecattil, Ernakulam 10980. It contains 42 prayers or prayer-services for various occasions.

(ii)   An Order for Blessing the Houses of the Religious and Priests, Denha Services, Kottayam 1984.

(iii)  Adoration of the Blessed Sacrament and Benediction, Denha Services, Kottayam 1984.

(iv)  Betrothal, Oottunercha, Rite of Healing the Sick, Ernakulam 1985.

(v)   Prayer- service in honour of Blessed Chavara and Alphonsa, Denha Services, Kottayam 1986.

(vi)  Rite of Christmas Celebration, Denha Services, Kottayam 1987.

(vii)                       Christmas Celebration, Sandesanilayam, Changanacherry (No date)

(viii)                     Message of Christmas, Prayer on Year-End, Prayer at the Beginning of the Year, Ernakulam 1987.

(ix) Sacred Rites in the Church (Devalayathirukkarmangal), Inter-diocesan Committee for Liturgy, Ernakulam 1991.

(5)  Prayer for the Dead

 Various diocesan committees have published a series of prayer books under the title ‘Prayer for the Dead’.

(i)     Prayers during and after Death, Ernakulam 1969.

(ii)   Prayer Service for the Dead, Ernakulam 1980

(iii)  Commemoration of the Dead, Ernakulam 1984

(iv)   Anuthaparchana, Changanacherry 1992

(v)   From the Valley of Death, Kottayam 1996

(vi)  Prayer for the Dead, Irinjalakuda 1997

            (vii) Prayer for the Dead, Thamarassery 2003

            (viii) Prayer Service for the Dead, Ernakulam 2006

            (6) Home Liturgy

In the history of Syro-Malabar Blessings a new path was opened by Fr.Jacob Aeranat who published his “Home Liturgy” (Kudumbaliturgy) in 1980. Two books are now available in this category.

(i)     Home Liturgy (Kudumbaliturgy) by Fr.Jacob Aeranat, Ernakulam 1980.

      This book got a very enthusiastic reception in the Syro-Malabar families. In 2003 it had its 11th reprint. The book has about 130 Blessings and prayers for various occasions.

(ii)   Family Rites (lKudumbasusrooshakal) By Fr.Thomas Mathasseril CMI, Kottayam 2002.

                               This book has 200 Blessings and prayer- services under 28 headings. The approach of this book is a little different from that of ‘Home Liturgy’ in some respects. For example, there are 42 prayer- services connected with marriage and family alone. (e.g. Vivaham Urappikkal, marriage, after marriage, child-birth, baptism etc.)

3. Some Remarks

An examination of “Blessings” in the Syro-Malabar Church brings out the following categories:

(i) Blessings reserved to the Bishops (Muron, Church, Deppa(?) etc.). They are often called ‘consecrations’.

(ii) Blessings reserved to the Bishops or priests (Ashes, Palms, Water, House etc.).

(iii) Quasi-blessings the deacons may administer. (Generally, the deacons do not impart any blessing in the Eastern tradition. However, the Particular Law of the Syro-Malabar Church allows the deacons to be official witness at the betrothal).

(iv) M’samsana, Hevpadyakna and Karoya are allowed by the Syro-Malabar Particular Law to be the ministers of the sacramental of Adima though they are not allowed to impart blessing with the Sign of the Cross.

(v) The Syro-Malabar faithful ‘administer’ the so-called ‘Home Liturgies’ with a prayer of invocation to God for His blessings in connection with various domestic religious occasions like marriage, baptism, holy communion etc.

Among the various categories of Blessings in the Syro-Malabar Church we may identify the following:

(i)                 Persons: (Children, Sick persons etc.)

(ii)               Buildings: (Presbytery, Religious Houses, Corner-stone etc.)

(iii)             Objects (Tools): ( Food  Vehicles, Boats etc.)

(iv)             Sacred Objects: (Altar, Baptismal Font, Cross, Sacred Vessels, Holy Water, Sacred Images, the Stations of the Cross etc.)

(v)               Places: ( Cemetery, Fields etc.)

(vi)             Animals

(vii)           Various Occasions: (Home Liturgies)

Conclusion

In today’s secularised and secularising world how far do the Blessings influence the people? It is true that the progress of science, technology, urbanization etc. have made certain Blessings lose their original Christian meaning. At the same time, we find also a growth of various Blessings, some of them even slipping into near-superstitious and magical practices.

Another phenomenon is the shift of emphasis regarding the content of Blessings. The original meaning of praise and thanksgiving to the Lord has given way to prayers of petitions. Though the petitions do part of the Blessing, we need to rediscover the original meaning of Christian Blessings.[26] The karozutha prayers of the Syro-Malabar Qurbana is a right indicator in this direction. The response of each petition is “Lord, have mercy on us”.

 

 

 


[1] Here the document mentions the sacramentals before the sacraments which, in my judgement, implies that the sacramentals are more vitiated than the sacraments in the historical process.

[2] No example is given in CCC. The blessing of ‘Pesaha Appam’ could be an example.

[3] When the Church publicly and authoritatively asks that a person be protected from the dominion of the power of the Evil One, it is called exorcism.

[4] This translation is taken from George Nedungatt, A Companion to the Eastern Code, Rome 1994, p.204.

[5] Congregation for the Eastern Churches, Instruction for Applying the Liturgical Prescriptions of the Code of Canons of the Eastern Churches, Rome 1996

[6] Cf. Mario Righetti, Storia Liturgica IV: Sacramenti e Sacramentali, Milano 1959, p.474

[7] Cf. Ibid, p. 476

[8] Cf. Reiner Kaczynski, Blessings in Rome and the Non-Roman West, in A.J. Chupungco (ed.), Handbook for Liturgical Studies IV, Collegeville 2000, p. 398

[9] Cf. Ibid, p. 399

[10] Cf. Elena Velkova Velkovska, Blessings in the East, in A.J.Chupungco 9ed.), Handbook for Liturgical Studies, p. 388

[11] Cf. Ibid, p. 384

[12] ICEL, Book of Blessings, Washington DC 1987, General Instructions No. 24

[13]  Ibid, General Instructions No. 39

[14] Cf. Circular Letter Concerning Studies of the Oriental Churches, L’Osservatore  Romano, 6 April 1987, p. 12

[15] Cf. SMBC Report of 19 June 1973, p. 1-2; Report of 14 August 1974, p. 1; Report of 6 December 1980, p. 1; Report of 7 November 1985, p. 3; Report of 3 December 1986, p. 5; Report of the Synod of November 1999 etc.

[16] G.P. Badger, Nestorians and Their Rituals, Vol. II, London 1852

[17] Cf. Book of Blessings, Preface, p.7.

[18] Book of Blessings, General Instructions, No.10.

[19] Ibid., No.13

[20] Examples: Blessing of altar, chalice, paten etc.; Jubilee celebration of marriage, Blessing of  bed-ridden sick persons at home etc.

[21] However, when a priest or a deacon is present, the ministry of blessing should be left to them.

[22] Congregation  for the Eastern Churches, Instruction, No.38. See above, p.3.

[23] See above, Footnote No.9.

[24] For example, the Jewish domestic liturgy of Birkat ha Mazon which was a prayer of thanksgiving  was not meant simply for the food, but also for all the gifts of Yahweh.

[25] This Ritual is translated into English, but without the appendix. ‘Blessings and Prayers (Sacramentals), Denha Services, Kottayam 1990.

[26] Andres Torres Queiruga, Beyond Prayer of Petitions, in Concilium, 1/2006, pp.63-75.