ദിവ്യബലി വായനകൾ Wednesday of week 13 in Ordinary Time 

🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵🔵_____________ 🌺🕯🕯 ....✝🍛🍸🙏🏼....🕯🕯🌺 ദിവ്യബലി വായനകൾ - ലത്തീൻക്രമം _____________ 🔵 ബുധൻ Wednesday of week 13 in Ordinary Time  or Saint Junipero Serra  Liturgical Colour: Green. പ്രവേശകപ്രഭണിതം സങ്കീ 46: 2 സകല ജനതകളേ, കരഘോഷം മുഴക്കുവിന്‍, ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പില്‍ ആഹ്ളാദാരവം മുഴക്കുവിന്‍. സമിതിപ്രാര്‍ത്ഥന ദൈവമേ, ദത്തെടുപ്പിന്റെ കൃപയാല്‍ ഞങ്ങളെ പ്രകാശത്തിന്റെ മക്കളാക്കാന്‍ അങ്ങ് തിരുവുള്ളമായല്ലോ. പാപാന്ധകാരത്തിന്റെ അധീനതയില്‍പ്പെടാതെ സുവ്യക്തസത്യത്തിന്റെ പ്രഭയില്‍ എന്നും ഞങ്ങള്‍ പ്രശോഭിച്ചുനില്ക്കാന്‍ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. അങ്ങയോടുകൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാവുമായുള്ള … Continue reading ദിവ്യബലി വായനകൾ Wednesday of week 13 in Ordinary Time 

Advertisement

Santa Misa – 29 Junio 2020

https://youtu.be/iqN2WYhQOrg Celebrante: Padre Thomas Emisión en directo de la Santa Misa desde la Parroquia San Bonifacio de la Diócesis de Madrid. Presidida por el párroco Don Francisco Cañestro. Visita nuestra web sanbonifacio.es Colaborar con la parroquia: https://sanbonifacio.es/formas-de-col... A través de Patreon: https://www.patreon.com/sanbonifacio

ഇന്ത്യയുടെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം…

ഇന്ത്യയുടെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം.... | Sophia Times | Sophia Times Online https://youtu.be/BE4wiOkqokk ശത്രുപാളയത്തിലേക്ക് മിന്നല്‍ വേഗത്തില്‍ കടന്നുകയറി, അട്ടിമറികള്‍ നടത്താന്‍ കെല്പുളള, മറ്റൊരു സൈന്യത്തിനും അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത ഇന്ത്യയുടെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം, ബ്രഹ്മാസ്ത്ര കോര്‍ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന 17 സ്ട്രയിക് കോര്‍. മലനിരകളില്‍ പോരാടാന്‍ പ്രത്യേകം പരിശീലനം ലഭിച്ച ബ്രഹ്മാസ്ത്ര കോര്‍ 2013-ല്‍ യു.പി.എ സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്താണ് രൂപീകരിച്ചത്. ചൈനയില്‍ നിന്നുളള ശക്തമായ എതിര്‍പ്പുകളെ അവഗണിച്ചാണ് കോര്‍ സ്ഥാപിച്ചത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പനഗഡ് അണ് ഇവരുടെ ആസ്ഥാനം. പനഗഡിലെയും … Continue reading ഇന്ത്യയുടെ ബ്രഹ്മാസ്ത്രം…