fbpx

Tag: Prayer

രാത്രിജപം

Prayer Before Sleep പിതാവിന്‍റെയും പുത്രന്‍റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്‍റെയും നാമത്തില്‍, ആമ്മേന്‍ എന്‍റെ ദൈവമായ ഈശോമിശിഹായെ , ഈ ദിവസം അങ്ങ് എനിക്കു നല്‍കിയ എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങള്‍ക്കും ഞാന്‍ നന്ദി പറയുകയും അങ്ങയെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.  എന്‍റെ ഉറക്കവും ഈ രാത്രിയിലെ ഓരോ നിമിഷവും ഞാന്‍ അങ്ങേക്ക് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നു. പാപത്തില്‍ നിന്ന് എന്നെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്നപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങേ തിരുഹൃദയത്തിലും എന്‍റെ അമ്മയായ കന്യാമാരിയത്തിന്‍റെ സംരക്ഷണയിലും ഞാന്‍ വസിക്കട്ടെ. അങ്ങേ […]

എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ

Ethrayum Dhayayulla Mathave എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ, നിന്റെ സങ്കേതത്തിൽ ഓടിവന്ന് നിൻറെ ഉപകാരസഹായം അപേക്ഷിച്ച് നിന്റെ അപേക്ഷയുടെ സഹായത്തെ ഇരന്നവരിൽ ഒരുവനെങ്കിലും നിന്നാൽ കൈവിടപ്പെട്ടുവെന്ന് ലോകത്തില്‍ കേൾക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നു നീ നിനച്ചരുളണമേ , കന്യാവ്രതക്കാരുടെ രാജ്ഞിയായ കന്യകെ ,ദയയുള്ള മാതാവേ ഇവ്വണ്ണമുള്ള ശരണത്താൽ ധൈര്യപ്പെട്ടു നിന്റെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ ഞാന്‍ അണഞ്ഞു വരുന്നേൻ , നെടുവീർപ്പിട്ട് കണ്ണുനീര്‍ ചിന്തി പാപിയായ ഞാന്‍ നിന്റെ ദയയുടെ ആഴത്തെ കാത്തുകൊണ്ട് […]

പ്രഭാത പ്രാര്‍ത്ഥന

Morning Prayer / Prabhatha Prarthana (Malayalam) കർത്താവായ യേശുവേ, അങ്ങെനിക്കു നല്കിയ എണ്ണമില്ലാത്ത അനുഗ്രഹങ്ങളെപ്രതി നന്ദി പറയുന്നതിനുപകരം, കിട്ടാതെപോയ ചുരുക്കംചില കാര്യങ്ങളെച്ചൊല്ലി അങ്ങയോടു പരിഭവിച്ചതോർത്തു മാപ്പപേക്ഷിക്കുന്നു. അങ്ങ് എനിക്കായി കരുതി വച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധിയായ അനുഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും സ്വീകരിക്കാൻ എന്റെ ഹൃദയം സജ്ജമല്ലെങ്കിൽ, എന്റെ ആ അവസ്ഥയെ അങ്ങയുടെ വിശുദ്ധ കുരിശിന്റെ ചുവട്ടിൽ ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയത്തെ വിശുദ്ധീകരിച്ച്, എന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും ആവശ്യങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ ഹിതത്തിനനുയോജ്യമാക്കണമേ. […]

ഉറങ്ങും മുൻപ് പ്രാർത്ഥന

Prayer Before Sleep (Malayalam Prayer) ഞങ്ങളുടെ രക്ഷകനും നാഥനുമായ ഈശോയെ പാപിയായ എന്നെ വിണ്ടെടുക്കാന്‍ വേണ്ടി കുരിശുമരണം സ്വീകരിച്ച അങ്ങയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു.ഈ പകല്‍ അങ്ങയുടെ കുരിശിന്‍ തണലില്‍ എന്നെയും എെന്‍റ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയുംകാത്തുപരിപാലിച്ചതിന് ആയിരമായിരം നന്ദി അര്‍പ്പിക്കുന്നു.വരാമായിരുന്ന എല്ലാ ആപത്തുകളില്‍ നിന്നും അനര്‍ത്ഥങ്ങളില്‍ നിന്നും സംരക്ഷിച്ചതിനു ഈശോയെ സ്തുതിക്കുന്നു…ആരാധിക്കുന്നു ഈശോയെ കുരിശിെന്‍റ തണലില്‍ നിന്നു ഞാൻ അകന്നുപോയ നിമിഷങ്ങളെ ഓര്‍ക്കുന്നു.പശ്ചാത്തപിച്ച് മടങ്ങിവന്ന ധൂര്‍ത്തപുത്രനെപ്പോലെ ഈശോയെ ഞാനും […]

മാതാവിന്റെ വിമലഹൃദയ പ്രതിഷ്ഠാജപം

Mathavinte Vimala Hruday Prathishta Japam Prayer of Dedication to the Immaculate Heart of Mary ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ സഹായവും മനുഷ്യവര്‍ഗ്ഗത്തിന്റെ അഭയവുമായ പരിശുദ്ധ മറിയമേ, യുദ്ധം കൊണ്ടും അവിശ്വാസം കൊണ്ടും അധംപതിച്ചുപോകുന്ന ലോകത്തെയും പലവിധത്തില്‍ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന തിരുസ്സഭയേയും വിവിധ സങ്കടങ്ങള്‍ നിമിത്തം വലയുന്നവരായ ഞങ്ങളെയും അങ്ങേ അമലോല്‍ഭവ ഹൃദയത്തിനു പ്രതിഷ്ടിക്കുന്നു. മിശിഹായുടെ സമാധാനം ഞങ്ങള്‍ക്കും ലോകത്തിനുമായി വാങ്ങിത്തരണമേ. അങ്ങേ വിമലഹൃദയത്തിനു പ്രതിഷ്ടിതരായ ഞങ്ങളെ പരിശുദ്ധരായി […]

ജപമാല – മഹത്വത്തിന്‍റെ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങള്‍

Japamala – Mahathwathinte Divya Rahasyangal (Malayalam Prayer) 1.നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ മരിച്ചു മൂന്നാംദിവസം ഉത്ഥാനം ചെയ്തു എന്നതിന്മേല്‍ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം ………… മാതാവേ , ഒരിക്കല്‍ ഉത്ഥാനം ചെയാനുള്ള ഞങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ നിര്‍മ്മലമായി സൂക്ഷിക്കുവാന്‍ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ . 1 1സ്വര്‍ഗ്ഗ .10നന്മ .1ത്രീ 2.നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ ഉയര്‍പ്പിനുശേഷം 40-)0 ദിവസം സ്വര്‍ഗാരോഹണം ചെയ്തു എന്നതിന്മേല്‍ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം ……….. മാതാവേ ,സ്വര്‍ഗ്ഗപിതാവിന്‍റെപക്കല്‍ ഞങ്ങള്‍ക്കൊരു മദ്ധ്യസ്ഥനുണ്ട് എന്ന […]

ജപമാല – ദു:ഖകരമായ ദിവ്യരഹസ്യങ്ങള്‍

Japamala – Dhukkathinte Divya Rahasyangal (Malayalam Prayer) 1. നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ പൂങ്കാവനത്തില്‍ രക്തംവിയര്‍ത്തുവെന്ന ദു :ഖമായ ദിവ്യരഹസ്യത്തെപറ്റി നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം ……………… വ്യാകുലമാതാവേ ,മനുഷ്യരുടെ പാപങ്ങള്‍ ഓര്‍ത്ത് ദു :ഖിക്കുന്നതിനും അവയ്ക്ക് പരിഹാരം ചെയുന്നതിനും ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ . 1സ്വര്‍ഗ്ഗ .10 നന്മ .1 ത്രീ 2. നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ പീലാത്തോസിന്‍റെ അരമനയില്‍വച്ച് ചമ്മട്ടികൊണ്ട് അടിക്കപ്പെട്ടു എന്നതിന്മേല്‍ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം ………. മാതാവേ ,നഗ്നമായ വസ്ത്രധാരണവും […]

ജപമാല – പ്രകാശത്തിന്‍റെ രഹസ്യങ്ങള്‍

Japamala – Prakashathine Rahasyangal (Malayalam Prayer) 1. നമ്മുടെ കര്‍ത്താവീശോമിശിഹാ യോര്‍ദ്ദാന്‍ നദിയില്‍വച്ച് സ്നാപകയോഹന്നാനില്‍നിന്നും ജ്ഞാനസ്നാനം സ്വീകരിച്ചപ്പോള്‍ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മാടപ്രാവിന്‍റെ രൂപത്തില്‍ സ്വര്‍ഗ്ഗത്തില്‍നിന്നും തന്നിലേക്ക് ഇറങ്ങിവന്നതിനെയോര്‍ത്ത് ധ്യാനിക്കാം  ………….മാതാവേ ,അമ്മയുടെ മാദ്ധ്യസ്ഥം വഴി പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളില്‍വന്ന് നിറയണമേ . 1സ്വര്‍ഗ്ഗ .10നന്മ .1ത്രീ 2. യേശുനാഥന്‍ അവിടുത്തെ അമ്മയായ പരി .മറിയത്തിന്‍റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം  കാനായിലെ വിവാഹവിരുന്നില്‍വെച്ച് പച്ചവെള്ളത്തെ വീഞ്ഞാക്കി മാറ്റിയ ആദ്യ അത്ഭുതത്തെയോര്‍ത്ത്‌ ധ്യാനിക്കാം  …………മാതാവേ […]

എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ

Ethrayum Dhayayulla Mathave (Malayalam Prayer) എത്രയും ദയയുള്ള മാതാവേ, നിന്റെ സങ്കേതത്തിൽ ഓടിവന്ന് നിന്റെ  ഉപകാരസഹായം അപേക്ഷിച്ച് നിന്റെ അപേക്ഷയുടെ സഹായത്തെ ഇരന്നവരിൽ ഒരുവനെങ്കിലും നിന്നാൽ കൈവിടപ്പെട്ടുവെന്ന് ലോകത്തില്‍ കേൾക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നു നീ നിനച്ചരുളണമേ , കന്യാവ്രതക്കാരുടെ രാജ്ഞിയായ കന്യകെ , ദയയുള്ള മാതാവേ ഇവ്വണ്ണമുള്ള ശരണത്താൽ ധൈര്യപ്പെട്ടു നിന്റെ തൃപ്പാദത്തിങ്കൽ ഞാന്‍ അണഞ്ഞു വരുന്നേൻ , നെടുവീർപ്പിട്ട് കണ്ണുനീര്‍ ചിന്തി പാപിയായ ഞാന്‍ നിന്റെ ദയയുടെ […]

%d bloggers like this: