സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവവും പ്രാർത്ഥനയുടെ ദിശയും

സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവവും പ്രാർത്ഥനയുടെ ദിശയും ഫാ. ജോസഫ് കളത്തിൽ,താമരശ്ശേരി രൂപത. വെളിപാടിന്റെ മതം എന്നാണല്ലോ ക്രിസ്തുമതം അറിയപ്പെടുന്നത്. സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തെയാണ് ഇവിടെ നാം കാണുന്നത്. കത്തോലിക്കാ സഭയുടെ മതബോധന ഗ്രന്ഥം ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നതനുസരിച്ച് മനുഷ്യന്റെ ധിഷണാശക്തിക്ക് അപ്രാപ്യമായ ദൈവിക വെളിപാടിന്റെ തലത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ക്രൈസ്തവർ. ഈശോയെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും നമ്മുടെ പക്കലേക്ക് അയച്ചുകൊണ്ട് ദൈവം തന്റെ പദ്ധതി പൂർണമായി വെളിപ്പെടുത്തി(ccc, 50).ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഈ വിശ്വാസവും മറ്റു മതങ്ങളിൽ കാണുന്ന വിശ്വാസവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഉറപ്പിച്ചു പറയണമെന്ന് വിശ്വാസതിരുസംഘം … Continue reading സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവവും പ്രാർത്ഥനയുടെ ദിശയും

Ash Monday Liturgy of the Syromalabar Church (Text) Vibhoothi വിഭൂതി തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ

Ash Monday Liturgy of the Syromalabar Church >>> വിഭൂതി തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ വി. കുർബാനയോടു കൂടിയ ക്രമം https://nelsonmcbs.com/2022/02/25/vibhoothi-liturgy-text-syromalabar-rite-%e0%b4%b5%e0%b4%bf%e0%b4%ad%e0%b5%82%e0%b4%a4%e0%b4%bf-%e0%b4%a4%e0%b4%bf%e0%b4%b0%e0%b5%81%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%95%e0%b5%bc%e0%b4%ae%e0%b5%8d%e0%b4%ae/ https://wp.me/p9zrP2-utU

Holy Saturday Liturgy of the Syromalabar Church (Text) Great Saturday | Dhukhashani | വലിയ ശനിയാഴ്ച്ച തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ

Holy Saturday Liturgy of the Syromalabar Church New Light

Pesahavyazham Liturgy of the Syromlabar Church (Text) | Maundy Thursday | പെസഹാവ്യാഴം തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ

Pesahavyazham Liturgy of the Syromlabar Church

Palm Sunday Liturgy of the Syromlabar Church (Text) | Oshana Njayar | ഓശാന ഞായർ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ

Palm Sunday Liturgy of the Syromlabar Church >>> ഓശാന ഞായർ തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ വി. കുര്ബാനയോടു കൂടിയ ക്രമം https://wp.me/p9zrP2-v1Y

Palm Sunday Liturgy Text SyroMalabar Rite | ഓശാന ഞായർ | Oshana Njayar Liturgy

ഓശാന ഞായർ | സീറോ മലബാർ ക്രമം (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) പൊതുനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 1. കുരിശടിയിലോ, ദേവാലയത്തിലോ, സൗകര്യപ്രദമായ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തോ,പ്രത്യേകം സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പീഠത്തിന്റെ മുമ്പില്‍വച്ചോ തിരുക്കര്‍മ്മങ്ങള്‍ആരംഭിക്കുന്നു. ആ പീഠത്തിനുസമീപം ഒരു ഉപപീഠത്തില്‍േ കുരുത്തോല,വിശുദ്ധജലം എന്നിവ വച്ചിരിക്കണം. 2. കുരുത്തോല, ആശീര്‍വ്വദിച്ചതിനുശേഷം അവര്‍ക്കു നല്കുകയോ ജനങ്ങള്‍ വഹിച്ചുകൊണ്ടുനില്ക്കുമ്പോള്‍ ആശീര്‍വ്വദിക്കുകയോ, ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്നാല്‍,കാര്‍മ്മികരും ശുശ്രൂഷികളും വഹിക്കേണ്ട കുരുത്തോല ഉപപീഠത്തില്‍േവച്ചുതന്നെ ആശീര്‍വ്വദിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ഓശാന ഞായര്‍ കര്‍മ്മക്രമം പ്രാരംഭഗീതം (ബാഹര്‍ ലെമ്പാ... യാദാ ഹൂശാവേ...) ഓര്‍ശ്ലേംനഗരത്തിന്‍വാതില്‍ തുറക്കുന്നു.ഒലിവിന്‍ശിഖരങ്ങള്‍കൈകളിലുയരുന്നുഓശാനകളാല്‍ വഴിയെല്ലാംമുഖരിതമാകുന്നു. രാജമഹേശ്വരനാംമിശിഹായണയുന്നു,കഴുതക്കുട്ടിയതാവാഹനമാകുന്നുതെരുവോരങ്ങളില്‍ … Continue reading Palm Sunday Liturgy Text SyroMalabar Rite | ഓശാന ഞായർ | Oshana Njayar Liturgy

Vibhoothi Liturgy PDF Syromalabar Rite വിഭൂതി തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ | Ash Monday Liturgy PDF

>>> വിഭൂതി തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ PDF >>> വിഭൂതി തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ TEXT (with holy Qurbana) >>> വിഭൂതി തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ JPG Vibhoothi, Lent LiturgyDownload

Vibhoothi Liturgy Text SyroMalabar Rite | വിഭൂതി തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ | Ash Monday Liturgy

വലിയ നോമ്പാരംഭത്തിലെഅനുതാപശുശ്രൂഷ (വിഭൂതി) | സീറോ മലബാർ ക്രമം (സ്വകാര്യ ഓൺലൈൻ ഉപയോഗത്തിന്) പൊതുനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ 1. വലിയ നോമ്പിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്തേണ്ടത്. 2. വി. കുര്‍ബാനയോടുചേര്‍ന്നോ അല്ലാതെയോ ഇത് നടത്താവുന്നതാണ്. 3. ശിരസ്സില്‍ പൂശുന്നതിനുള്ള ഭസ്മം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് തലേവര്‍ഷം ഓശാനഞായറാഴ്ച ആശീര്‍വദിച്ച കുരുത്തോല ഉപയോഗിക്കുന്നത് അഭികാമ്യമാണ്. (വി. കുര്‍ബാനയോടുകൂടിയാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്നതെങ്കില്‍,കുര്‍ബാനക്രമത്തിലേതുപോലെ ആരംഭിക്കുന്നു.) കാർമ്മികൻ: അന്നാപ്പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവരുളിയ കല്പനപോൽ തിരുനാമത്തിൽ ചേർന്നിടാം ഒരുമയോടീബലിയർപ്പിക്കാം. സമൂഹം: അനുരഞ്ജിതരായി തീർന്നിടാം നവമൊരു പീഡമൊരുക്കീടാം ഗുരുവിൻ … Continue reading Vibhoothi Liturgy Text SyroMalabar Rite | വിഭൂതി തിരുക്കർമ്മങ്ങൾ | Ash Monday Liturgy

Nasrani Study Series | Danaha ഗീതം 2 Ann Mary, Akash ഏൽപയ്യ ഏൽപയ്യ ഏൽ ഏൽ പയ്യ ഏൽപയ്യ

https://youtu.be/mdF3mjaRcJY Nasrani Study Series | Danaha ഗീതം 2 Ann Mary | Akash ഏൽപയ്യ ഏൽപയ്യ ഏൽ ഏൽ പയ്യ ഏൽപയ്യ

Third Qudasha The Order of Mar Nestorius Malayalam | Anaphora of Nestorius Malayalam Text PDF Book

Third Qudasha - The Order of Mar Nestorius - MalayalamDownload Third Qudasha The Order of Mar Nestorius Malayalam | Anaphora of Nestorius Malayalam Text PDF Book

The Order of Mar Theodore and Nestorious English Syromalabar Rite | Anaphora of Theodore & Nestorious English Text PDF Book

The Order of Mar Theodore and Nestorious - EnglishDownload The Order of Mar Theodore and Nestorious English Syromalabar Rite | Anaphora of Theodore & Nestorious English Text PDF BookBook

Second Qudasha The Order of Mar Theodore Malayalam Syromalabar Rite | Anaphora of Mar Theodore Text Malayalam PDF Book

Second Qudasha-The Order of Mar Theodore - MalayalamDownload Second Qudasha The Order of Mar Theodore Malayalam Syromalabar Rite | Anaphora of Mar Theodore Text Malayalam PDF Book

Marriage with Non-Christian Partner Malayalam Syromalabar Rite | Marriage with Non-Christian Partner Malayalam Text PDF Book

Marriage with Non-Christian PartnerDownload Marriage with Non-Christian Partner Malayalam Syromalabar Rite | Marriage with Non-Christian Partner Malayalam Text PDF Book

Holy Thursday Liturgy English Syromalabar Rite | Holy Thursday Liturgy Text English PDF Book

Holy-Thursday-Liturgy - EnglishDownload Holy Thursday Liturgy English Syromalabar Rite | Holy Thursday Liturgy Text English PDF Book

Holy Week Liturgy Malayalam Syromalabar Rite | Holy Week Liturgy Text Malayalam PDF Book

Holy week LiturgyDownload Holy Week Liturgy Malayalam Syromalabar Rite | Holy Week Liturgy Text Malayalam PDF Book Piravithirunal, Vibhoothi, Osana Njayar, Pesaha Vyazha, Dukha Velli, Vliya Sani and Easter Prayers in Malayalam